• Tyréns utvecklar Malmö sjukhusområde

  Fastighetsmarknad – Syd Tyréns kommer, på uppdrag av Region Skåne, att utveckla delar av Malmö sjukhusområde. Projektet innefattar konstruktion av nya vårdbyggnader, anslutande gator och transportvägar. Dessutom kommer Tyréns, tillsammans med White arkitekter, att utforma park-och grönområden på ytan. 

 • Bygger vårdboende i Trelleborg

  Fastighetsmarknad – Syd Skanska och Krook & Tjäder har tillsammans tilldelats en markanvisning i Södra Gränstorp, Trelleborg. Planen är att uppföra ett nytt vård- och omsorgsboende med runt 60 platser. 

 • Utvecklar äldreboende i Kristiandstad

  Fastighetsmarknad – Syd Hemsö kommer, tillsammans med omsorgsföretaget Vardaga, att utveckla ett nytt äldreboende i Kristianstad. Investeringen uppgår till runt 135 miljoner kronor. 

 • Nytt arkitekturprogram i Malmö

  Fastighetsmarknad – Syd Under torsdagen antog kommunfullmäktige i Malmö stad programmet Arkitekturstaden Malmö. Arkitekturprogrammet siktar på vägleda stadens arbete med det offentliga byggandet, detaljplanering, bygglov och förvaltning. 

 • ÅF landar sjukhusuppdrag

  Fastighetsmarknad – Syd ÅF har fått uppdraget att planlägga Högsbo Specialistsjukhus i Göteborg. Ordervärdet landar på runt 65 miljoner kronor. 

 • Wingårdhs ritar gymnasieskola i Lund

  Fastighetsmarknad – Syd Wingårdhs Arkitekter och AART Architects uppdraget att gestalta Hedda Anderssongymnasiet i Lund. Detta efter vinst i arkitekttävling med bidraget “Tätt tillsammans”. 

 • Nytt forskningsprogram studerar allmännyttan

  Fastighetsmarknad – Syd Ett femårigt forskningsprogram som avser att studera och analysera allmännyttan inleds nu i ett samarbete mellan Malmö Universitet, Framtidenkoncernen i Göteborg och MKB Fastighets AB i Malmö.

 • Ny järnvägstunnel i Lund kan möjliggöra bostadsbyggande

  Fastighetsmarknad – Syd Lund planerar att inom de närmsta åren utveckla stadskärnan med en ny centralstation och tillskott av fler bostäder. Sweco har nu tagit fram en vision som innehåller en helhetslösning för infrastruktur och stadsbyggnad.

 • Malmö stad förlorar tvist med Skånepantern

  Fastighetsmarknad – Syd Under fredagen presenterade Mark- och miljödomstolen sin dom i tvisten mellan Malmö stad och fastighetsbolaget Skånepantern. Malmö stad ska ersätta fastighetsbolaget med drygt 3 miljoner kronor.

 • Newsec delägare i danska Egeskov & Lindquist

  Fastighetsmarknad – Syd Newsec blir nu delägare i Newsec Egeskov & Lindquist. Samarbetet mellan företagen har pågått sedan april 2016 då Newsec tecknade franchiseavtal med det danska bolaget. 

 • Utvecklar logistik- och livsmedelskluster i Bjuv

  Fastighetsmarknad – Syd Catena har, tillsammans med Foodhills AB och Backahill AB, startat ett nytt bolag vid namn Foodhills Fastighet AB. Det nystartade bolaget har förvärvat tre fastigheter i Bjuvs kommun.

 • Byggstart för Oceanhamnen

  Fastighetsmarknad – Syd Den 24 mars är det byggstart av den nya stadsdelen Oceanhamnen i Helsingborg. Den första etappen omfattar tre kontorsbyggnader, fyra bostadskvarter och flera naturområden, inklusive kajpromenad och en kanal. 

 • Ny detaljplan för Stenkrossen i Lund

  Fastighetsmarknad – Syd Kvarteren runt Stenkrossen i Lund ska vidareutvecklas. Byggnadsnämnden har fattat beslut om samråd för förslaget till en ny detaljplan för området.

 • Skanska bygger gymnasieskola i Lund

  Fastighetsmarknad – Syd Skanska har tecknat ett samarbetsavtal med Lundafastigheter om uppförandet av en ny gymnasieskola i Lund. Hedda Anderssongymnasiet ska stå färdig till sommaren 2023 och då kunna rymma runt 2200 elever.

 • Peab bygger kontorscenter i Malmö

  Fastighetsmarknad – Syd Peab bygger nytt kontor i södra Hyllie i Malmö. I samband med detta samlar företaget samtliga kontor i Öresundsregionen till den nya, gemensamma Peab Center.

 • Förvärvar byggrätter i Malmö

  Fastighetsmarknad – Syd Salanagruppen förvärvar sin första fastighet i Malmö. Fastigheten inkluderar byggrätter för bostäder, förskola och centrumverksamhet och har en total yta på 8500 kvadratmeter. Tillträde sker i mars 2018.

 • Bygger sjukhus i Karlskrona för 330 miljoner

  Fastighetsmarknad – Syd Landstinget Blekinge har tecknat avtal med Skanska rörande byggandet av en ny sjukhusbyggnad, i anslutning till Blekingesjukhuset, i Karlskrona. Kontraktet uppgår till 330 miljoner kronor.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived