• Axcell förvärvar Skötselbolaget

  Fastighetsmarknad – Syd Axcell Fastighetspartner utökar bolaget med förvärv av Skötselbolaget i Kalmar. Efter köpet kommer antalet medarbetare att totalt uppgå till runt 120 personer.

 • Castellum investerar 1,2 miljarder i Malmö

  Fastighetsmarknad – Syd Castellum ska bygga 25 000 kvadratmeter åt Domstolsverket i Nyhamnen, Malmö. Hyresavtal har tecknats efter att regeringen godkänt Domstolsverkets hyresansökan. 

 • Hyllievångsskolan vinner Malmö Stadsbyggnadspris

  Fastighetsmarknad – Syd Årets vinnare av Stadsbyggnadspriset i Malmö är Hyllievångskolan. Liljewall arkitekter har ritat byggnaden på uppdrag av Malmö stad.

 • RED förlänger avtal

  Fastighetsmarknad – Syd RED har förlängt hyresavtalet med Jula i Bernstorp, Arlöv. 

 • Nyréns utformar Malmös nya stadsdelspark

  Fastighetsmarknad – Syd Nyréns har, tillsammans med Ekologigruppen, vunnit tävlingen för Malmös nya stadsdelspark i Hyllie. 

 • ICA Fastigheter tilldelas markreservation i Malmö

  Fastighetsmarknad – Syd ICA Fastigheter har tilldelats en markreservation av Malmö stad. Beslutet fattades av Malmö stads tekniska nämnd under tisdagen. 

 • NCC bygger ny skola i Laröd

  Fastighetsmarknad – Syd NCC kommer, tillsammans med Helsingborgs stad, uppföra en ny skola i Laröd, Helsingborg. Ordervärdet uppgår till 148 miljoner kronor. 

 • 122 nya lägenheter i Malmö

  Fastighetsmarknad – Syd Riksbyggen och BAB har gått in i ett samverkansavtal avseende ombyggnationen av det gamla Polishuset i Malmö. Projektet kommer resultera i 122 nya lägenheter. 

 • Tyréns utvecklar Malmö sjukhusområde

  Fastighetsmarknad – Syd Tyréns kommer, på uppdrag av Region Skåne, att utveckla delar av Malmö sjukhusområde. Projektet innefattar konstruktion av nya vårdbyggnader, anslutande gator och transportvägar. Dessutom kommer Tyréns, tillsammans med White arkitekter, att utforma park-och grönområden på ytan. 

 • Bygger vårdboende i Trelleborg

  Fastighetsmarknad – Syd Skanska och Krook & Tjäder har tillsammans tilldelats en markanvisning i Södra Gränstorp, Trelleborg. Planen är att uppföra ett nytt vård- och omsorgsboende med runt 60 platser. 

 • Utvecklar äldreboende i Kristiandstad

  Fastighetsmarknad – Syd Hemsö kommer, tillsammans med omsorgsföretaget Vardaga, att utveckla ett nytt äldreboende i Kristianstad. Investeringen uppgår till runt 135 miljoner kronor. 

 • Nytt arkitekturprogram i Malmö

  Fastighetsmarknad – Syd Under torsdagen antog kommunfullmäktige i Malmö stad programmet Arkitekturstaden Malmö. Arkitekturprogrammet siktar på vägleda stadens arbete med det offentliga byggandet, detaljplanering, bygglov och förvaltning. 

 • ÅF landar sjukhusuppdrag

  Fastighetsmarknad – Syd ÅF har fått uppdraget att planlägga Högsbo Specialistsjukhus i Göteborg. Ordervärdet landar på runt 65 miljoner kronor. 

 • Wingårdhs ritar gymnasieskola i Lund

  Fastighetsmarknad – Syd Wingårdhs Arkitekter och AART Architects uppdraget att gestalta Hedda Anderssongymnasiet i Lund. Detta efter vinst i arkitekttävling med bidraget “Tätt tillsammans”. 

 • Nytt forskningsprogram studerar allmännyttan

  Fastighetsmarknad – Syd Ett femårigt forskningsprogram som avser att studera och analysera allmännyttan inleds nu i ett samarbete mellan Malmö Universitet, Framtidenkoncernen i Göteborg och MKB Fastighets AB i Malmö.

 • Ny järnvägstunnel i Lund kan möjliggöra bostadsbyggande

  Fastighetsmarknad – Syd Lund planerar att inom de närmsta åren utveckla stadskärnan med en ny centralstation och tillskott av fler bostäder. Sweco har nu tagit fram en vision som innehåller en helhetslösning för infrastruktur och stadsbyggnad.

 • Malmö stad förlorar tvist med Skånepantern

  Fastighetsmarknad – Syd Under fredagen presenterade Mark- och miljödomstolen sin dom i tvisten mellan Malmö stad och fastighetsbolaget Skånepantern. Malmö stad ska ersätta fastighetsbolaget med drygt 3 miljoner kronor.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived