• 3 900 bostäder i Lunds nya stadsdel

  Bostäder – Syd Byggnadsnämnden i Lund har godkänt programmet för Västerbro, stadens nästa stora stadsutvecklingsprojekt. Totalt planeras upp till 3 900 nya bostäder när det centrumnära industriområdet omvandlas. 

 • Lansa bygger 300 lägenheter i Helsingborg

  Bostäder – Syd Lansa Fastigheter planerar för 300 nya lägenheter i stadsdelen Ramlösa i Helsingborg, efter att stadsbyggnadsnämnden fattat ett planbesked där arbetet med en ny detaljplan ska påbörjas. 

 • Klartecken för kvarteret Gryningen

  Bostäder – Syd Tornet Bostadsproduktion har tillsammans med Tengbom arkitektkontor vunnit markanvisningstävlingen för kvarteret Gryningen i Brunnshög, i Lund. Nu har det vinnande förslaget godkänts av den Tekniska nämnden i Lunds kommun. 

 • Säljer till Veidekke i Lund

  Bostäder – Syd Öresundsporten säljer fastigheterna Måsen 22 och Måsen 23 till Veidekke Bostad. Affären består av byggrätter på totalt 10400 kvadratmeter för bostäder i stadsdelen Väster, i Lund. 

 • Serneke vinner markanvisning i Helsingborg

  Bostäder – Syd Serneke ska utveckla 140 bostadsrättslägenheter fördelat på fyra huskroppar i de östra delarna av Mariastaden, strax norr om Helsingborg. 

 • Bygger bostadskvarter i Lund

  Bostäder – Syd Krook & Tjäder har tillsammans med Resona Utveckling AB utvecklat ett nytt bostadskvarter i Lund. Projektet omfattar totalt 41 lägenheter som fördelas på tre huskroppar. 

 • 5 000 bostäder i ny Malmö-stadsdel

  Bostäder – Syd Malmös allmännytta MKB, Skanska Sverige och Tornet Bostad bildar gemensamt bolag för utvecklingen av en ny stadsdel där Jägersro travbana ligger idag. Investeringen beräknas till 1,15 miljarder kronor. 

 • Riksbyggen bygger nytt i Hyllie

  Bostäder – Syd Riksbyggen och Liljewall arkitekter har vunnit en markanvisning i Hyllie, Malmö där 60 nya bostäder ska byggas. 

 • 149 nya bostäder i Helsingborg

  Bostäder – Syd Wästbygg har tecknat entreprenadavtal med Riksbyggen avseende uppförandet av totalt 149 bostäder i Helsingborg. 

 • Nytt bostadsområde på gång i Lund

  Bostäder – Syd Lunds allmännyttiga bostadsbolag LKF planerar för ett nytt bostadsområde i Södra Sandby. Projektet skulle resultera i totalt 235 nya bostäder, fördelade på radhus och flerbostadshus. Byggnadsnämnden skickar nu förslaget på ny detaljplan på samråd. 

 • Acrinova får markanvisning i Trelleborg

  Bostäder – Syd Acrinova har tecknat avtal med Trelleborgs kommun om markanvisning för byggnation av bostäder. Den totala ytan uppgår till sammanlagt cirka 2500 kvadratmeter BTA. 

 • Peab bygger i Helsingborg

  Bostäder – Syd Peab kommer uppföra 108 hyreslägenheter i Helsingborg. Uppdragsgivare är Tornet Bostad Drottninghög och ordervärdet uppgår till 133 miljoner kronor. 

 • MKB bygger 175 nya bostäder

  Bostäder – Syd Malmös allmännyttiga bostadsbolag MKB förvärvar en fastighet i stadsdelen Johanneslust. Planen är att bygga 175 nya lägenheter på platsen. 

 • Fler bostäder i Staffanstorp

  Bostäder – Syd Acrinova har tecknat avtal med Staffanstorps kommun avseende markanvisning för uppförande av bostäder.

 • Wästbygg bygger bostäder i Limhamn

  Bostäder – Syd Wästbygg kommer, i samverkan med Vita Örn AB, att uppföra 191 lägenheter i Limhamn, i Malmö.

 • Oscar och SBB ingår bostadssamarbete

  Bostäder – Syd Som ett led i Oscar Properties nya affärsområde har bolaget ingått samarbete med Samhällsbyggnadsbolaget. Det första projektet gäller nyproduktion av bostäder i Karlskrona.

 • Lindbäcks startar Malmö-kontor

  Bostäder – Syd Efter att ha signerat två avtal med MKB i Malmö har Lindbäcks beslutat att öppna kontor i staden, och för första gången anställt fast personal i syd. 

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived