• Dags för beslut om nytt landmärke i Malmö

  Bostäder – Syd På onsdagen ges besked om Wihlborgs och JM:s planer på ett nytt höghus vid Dockplatsen i Västra hamnen i Malmö.

 • 130 nya bostäder i Vellinge

  Bostäder – Syd Serneke har tilldelats markanvisning för nybyggnation av 130 lägenheter på campusområdet i Vellinge. Projektet avser runt 30 bostadsrätter och 90 hyresrätter fördelat på två byggnader. 

 • Serneke bygger i Sorgenfri

  Bostäder – Syd Serneke Bygg har tecknat avtal med Ikano Bostad om entreprenaden för 66 bostadsrätter i Sorgenfri, i Malmö. Kontraktsumman uppgår till runt 96 miljoner kronor. 

 • NCC bygger bostäder i Ystad

  Bostäder – Syd NCC och Ystadbostäder har tecknat ett samverkansavtal för nybyggnation av mellan 120-180 nya hyresbostäder, fördelade i olika projekt, i Ystad kommun. Ordervärdet uppgår till runt 230 miljoner kronor. 

 • Fler studentbostäder i Lund

  Bostäder – Syd Getingevägen i norra Lund kan få 120 nya studentbostäder. Byggnadsnämnden har beslutat att en ny detaljplan ska tas fram. 

 • Fler bostäder i Oxie

  Bostäder – Syd Brinova förvärvar fastigheten Oxievång 7 i centrala Oxie av Malmö stad. Affären omfattar totalt 4 475 kvadratmeter BTA och gällande detaljplan ger bolaget möjlighet att bygga 50 nya bostäder.

 • 3 900 bostäder i Lunds nya stadsdel

  Bostäder – Syd Byggnadsnämnden i Lund har godkänt programmet för Västerbro, stadens nästa stora stadsutvecklingsprojekt. Totalt planeras upp till 3 900 nya bostäder när det centrumnära industriområdet omvandlas. 

 • Lansa bygger 300 lägenheter i Helsingborg

  Bostäder – Syd Lansa Fastigheter planerar för 300 nya lägenheter i stadsdelen Ramlösa i Helsingborg, efter att stadsbyggnadsnämnden fattat ett planbesked där arbetet med en ny detaljplan ska påbörjas. 

 • Klartecken för kvarteret Gryningen

  Bostäder – Syd Tornet Bostadsproduktion har tillsammans med Tengbom arkitektkontor vunnit markanvisningstävlingen för kvarteret Gryningen i Brunnshög, i Lund. Nu har det vinnande förslaget godkänts av den Tekniska nämnden i Lunds kommun. 

 • Säljer till Veidekke i Lund

  Bostäder – Syd Öresundsporten säljer fastigheterna Måsen 22 och Måsen 23 till Veidekke Bostad. Affären består av byggrätter på totalt 10400 kvadratmeter för bostäder i stadsdelen Väster, i Lund. 

 • Serneke vinner markanvisning i Helsingborg

  Bostäder – Syd Serneke ska utveckla 140 bostadsrättslägenheter fördelat på fyra huskroppar i de östra delarna av Mariastaden, strax norr om Helsingborg. 

 • Bygger bostadskvarter i Lund

  Bostäder – Syd Krook & Tjäder har tillsammans med Resona Utveckling AB utvecklat ett nytt bostadskvarter i Lund. Projektet omfattar totalt 41 lägenheter som fördelas på tre huskroppar. 

 • 5 000 bostäder i ny Malmö-stadsdel

  Bostäder – Syd Malmös allmännytta MKB, Skanska Sverige och Tornet Bostad bildar gemensamt bolag för utvecklingen av en ny stadsdel där Jägersro travbana ligger idag. Investeringen beräknas till 1,15 miljarder kronor. 

 • Riksbyggen bygger nytt i Hyllie

  Bostäder – Syd Riksbyggen och Liljewall arkitekter har vunnit en markanvisning i Hyllie, Malmö där 60 nya bostäder ska byggas. 

 • 149 nya bostäder i Helsingborg

  Bostäder – Syd Wästbygg har tecknat entreprenadavtal med Riksbyggen avseende uppförandet av totalt 149 bostäder i Helsingborg. 

 • Nytt bostadsområde på gång i Lund

  Bostäder – Syd Lunds allmännyttiga bostadsbolag LKF planerar för ett nytt bostadsområde i Södra Sandby. Projektet skulle resultera i totalt 235 nya bostäder, fördelade på radhus och flerbostadshus. Byggnadsnämnden skickar nu förslaget på ny detaljplan på samråd. 

 • Acrinova får markanvisning i Trelleborg

  Bostäder – Syd Acrinova har tecknat avtal med Trelleborgs kommun om markanvisning för byggnation av bostäder. Den totala ytan uppgår till sammanlagt cirka 2500 kvadratmeter BTA. 

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived