• 16/2: Diös Fastigheters bokslutskommuniké 2016

  PUBLICERAD 2017-02-17 AV sverrirthor
  UPPDATERAD: 2017-02-17 11:48

  Diös Fastigheter redovisar det starkaste resultatet någonsin vilket tillsammans med stora förvärv skapar nya möjligheter. Styrelsen föreslår en ökad utdelning om 26 procent.

  • Årets hyresintäkter uppgick till 1 323 mkr (1 295)
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 539 mkr (508)
  • Orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 337 mkr (262) och på derivat till 91 mkr (64)
  • Resultat efter skatt uppgick till 832 mkr (542)
  • Resultat per aktie utan beaktande av företrädesemissionen uppgick till 11,04 kr (7,09)
  • Resultat per aktie med beaktande av företrädesemissionen uppgick till 8,66 kr (5,56)
  • Styrelsen föreslår en ökad utdelning om 26 procent till 269 mkr (213) vilket motsvarar 2,00 kr per aktie (2,85)

  – Vi har positiva marknadsutsikter för våra orter, en stark framtidstro, en organisation som tydligt driver verksamheten framåt och transaktioner som förädlar Diös. Vi har förbättrat vår position väsentligt för att leverera en hög service till våra hyresgäster och en fortsatt god avkastning till våra ägare, säger Knut Rost, vd för Diös Fastigheter.

  För ytterligare information kontakta gärna:

  Knut Rost, vd Diös Fastigheter
  Telefon: 010-470 95 01
  E-post: knut.rost@dios.se

  Rolf Larsson, CFO Diös Fastigheter
  Telefon: 010-470 95 03
  E-post: rolf.larsson@dios.se

  Denna information är sådan information som Diös Fastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 februari 2017 kl. 07:00 CET.

  Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter på prioriterade tillväxtorter. Med ett marknadsvärde, efter förvärvet från Castellum, om cirka 18 mdkr, ett bestånd om 345 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 570 tkvm, är visionen att vara den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived