• 5/1: Diös offentliggör prospekt

  PUBLICERAD 2017-01-05 AV Mattias Fröjd
  UPPDATERAD: 2017-01-05 11:08

  Diös Fastigheter AB (publ) offentliggjorde den 21 december 2016 att aktieägarna vid extra bolagsstämma samma dag beslutat att genomföra en fullt garanterad nyemission av aktier med företrädesrätt för Diös aktieägare i syfte att delfinansiera förvärvet av ett fastighetsbestånd från Castellum. Den 28 december 2016 offentliggjorde Diös slutliga villkor för företrädesemissionen. Prospektet avseende företrädesemissionen har i dag godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns tillgängligt på Diös hemsida, www.dios.se/Finansiellt/foretradesemission/ och på Swedbanks hemsida, www.swedbank.se/prospekt.

  Anmälningssedel kan erhållas från Diös och kommer även finnas tillgänglig på Diös hemsida, www.dios.se/Finansiellt/foretradesemission/ och på Swedbanks hemsida, www.swedbank.se/prospekt från och med teckningsperiodens inledande den 9 januari 2017.

  Finansiella och legala rådgivare

  Nordea och Swedbank är joint global coordinators i samband med företrädesemissionen. Savills har utfört fastighetsvärderingarna. Advokatfirman Glimstedt är legal rådgivare till Diös och Linklaters är legal rådgivare till joint global coordinators i samband med företrädesemissionen.

  För ytterligare information, vänligen kontakta:

  Knut Rost, VD/CEO
  Telefon: 010-470 95 01
  E-post: knut.rost@dios.se

  Rolf Larsson, CFO
  Telefon: 010-470 95 03
  E-post: rolf.larsson@dios.se

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived