• 27/10: Wallenstam får klimatutmärkelsen Stora Förnybarhetspriset

  PUBLICERAD 2016-10-27 AV Mattias Fröjd
  UPPDATERAD: 2016-10-27 16:27

  Wallenstams omfattande satsningar på förnybar energi föräras med klimatutmärkelsen Stora Förnybarhetspriset 2016. Ett pris som varje år delas ut av Svensk Vindenergi under den stora VIND-konferensen.

  − Det känns väldigt ärofullt att få ta emot Stora Förnybarhetspriset. Utmärkelsen är ett kvitto på att vi är på rätt väg med våra miljösatsningar, där våra vindkraftverk utgör en stor och viktig del. Vi strävar efter att bli så gröna som möjligt i alla sammanhang. Företag som bara tänker pengar kan dra på sig en för stor miljöskuld och det borde därför kosta mer att inte prioritera miljön. Det gröna tänket borde genomsyra alla investeringsbeslut, säger Hans Wallenstam, vd på Wallenstam.

  Motiveringen till Stora Förnybarhetspriset 2016 lyder:
  Wallenstam är fastighetsbolaget som aktivt tar ansvar för omställningen till ett hållbart samhälle genom att producera och sälja 100 procent grön el. 2006 driftsatte Wallenstam sitt första vindkraftverk och blev 2013, som första fastighetsbolag i Sverige, självförsörjande på förnybar energi. Wallenstams vision om att kunna erbjuda sina kunder en långsiktigt klimatsmart energilösning till ett bra pris, samtidigt som företaget ville ha större kontroll över sina egna elkostnader har framgångsrikt realiserats. De investeringar inom förnybar energi som Wallenstam tagit sig an har renderat dem den gröna ledartröjan i fastighetsbranschen – och gör även bolaget till en förebild för näringslivet i stort.

  Wallenstam äger genom dotterbolaget Svensk NaturEnergi 64 stycken vindkraftverk med en sammanlagd effekt på cirka 140 MW, och är idag självförsörjande på förnybar energi.

  Stora Förnybarhetspriset instiftades 2011 av Svensk Vindenergi, branschorganisationen för vindkraft med 140 medlemsföretag, med syfte att lyfta fram förebilder inom näringslivet med insikt om behovet av att använda förnybar el, och näringslivets viktiga roll i denna omställning. Tidigare pristagare är bland andra Google, IKEA och Tesla Motors.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived