• 25/10: Diös delårsrapport jan-sep 2017

  PUBLICERAD 2017-10-25 AV sverrirthor
  UPPDATERAD: 2017-10-25 07:11

  Vår starka resultatutveckling fortsätter. Kassaflödet ökar till följd av en hög uthyrningstakt och därigenom ökade intäkter, vilket skapar tillväxt och fortsatt hög direktavkastning till våra aktieägare.

  • Hyresintäkterna uppgick till 1 263 mkr (992)
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 625 mkr (406)
  • Orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 335 mkr (157) och på derivat till 21 mkr (74)
  • Resultat efter skatt uppgick till 773 mkr (566)
  • Resultat per aktie uppgick till 5,87 kr (5,87)

  – Fastighetsbranschen står inför många utmaningar där jag anser att det viktigaste är att lyssna på våra hyresgäster och skapa produkter, tjänster och lösningar för deras förändrade behov. Genom vårt fokus på stadsutveckling, affärer och relationer ska vi möjliggöra ökad tillväxt för våra hyresgäster och fortsätta skapa vår egen framgång, säger Knut Rost, vd för Diös Fastigheter.

  För ytterligare information kontakta gärna:

  Knut Rost, vd Diös Fastigheter
  Telefon: 010-470 95 01
  E-post: knut.rost@dios.se

  Rolf Larsson, CFO Diös Fastigheter
  Telefon: 010-470 95 03
  E-post: rolf.larsson@dios.se

  Denna information är sådan information som Diös Fastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2017 kl. 07:00 CEST.

  Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter på prioriterade tillväxtorter. Med ett marknadsvärde om cirka 19 mdkr, ett bestånd om 339 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 550 tkvm, är visionen att vara den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

  Länk till rapporten

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived