• 24/8: Projektengagemang – Fortsatt stark inledning

  PUBLICERAD 2017-08-25 AV sverrirthor
  UPPDATERAD: 2017-08-25 14:12

  Som en följd av de förvärv som gjordes under 2016 fortsatte trenden från första kvartalet med en positiv utveckling i både omsättning och resultat. Nettoomsättningen ökade med 44 procent och rörelseresultatet, justerat för jämförelsestörande poster, ökade med 37 procent.

  ANDRA KVARTALET, 1 APRIL – 30 JUNI 2017

  • Nettoomsättningen uppgick till 299 (208) mkr, en tillväxt motsvarande 44 procent. Tillväxten var i huvudsak hänförlig till förvärvade bolag.
  • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 21 (23) mkr och resultat före avskrivningar justerat för jämförelsestörande poster till 29 (23) mkr
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 15 (16) mkr och rörelseresultat justerat för jämförelsestörande poster till 22 (16) mkr
  • Jämförelsestörande poster avseende kostnader för integrationsarbete och börsförberedelser uppgick i kvartalet till totalt 8 (-) mkr och har belastat både EBITDA och EBIT
  • Resultat efter skatt per aktie motsvarade 1,66 (2,15) kr
  • Under andra kvartalet 2017 har Projektengagemang vunnit två strategiskt viktiga ramavtal, dels för Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) samt Swedavia

  PERIODEN, 1 JANUARI – 30 JUNI 2017

  • Nettoomsättningen uppgick till 602 (403) mkr, en tillväxt motsvarande 50 procent. Tillväxten var i huvudsak hänförlig till förvärvade bolag
  • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 54 (43) mkr och resultat före avskrivningar justerat för jämförelsestörande poster till 67 (43) mkr
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 41 (31) mkr och rörelseresultat justerat för jämförelsestörande poster till 54 (31) mkr
  • Jämförelsestörande poster avseende kostnader för integrationsarbete och börsförberedelser uppgick i perioden totalt till 13 (-) mkr och har belastat både EBITDA och EBIT
  • Periodens resultat uppgick till 26 (23) mkr
  • Resultat efter skatt per aktie motsvarade 4,38 (3,85) kr

  VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

  • Projektengagemangs styrelse har utsett Per Hedebäck till ny VD och koncernchef. Per Hedebäck tillträder den 1 oktober och efterträder nuvarande VD och koncernchef Per-Arne Gustavsson som nu önskar att gå i pension. Per-Arne Gustavsson övergår i en roll som senior rådgivare med fokus på förvärv samt att förbereda bolaget inför en eventuell börsintroduktion. Per-Arne kvarstår i bolaget till 30 juni 2018.

  Här finner du rapporten i sin helhet

  Här berättar vd Per-Arne Gustavsson mer om det andra kvartalet

   

  För mer information, vänligen kontakta:
  Per-Arne Gustavsson, VD och koncernchef
  Tel: +46 10‐516 00 01
  E-post: per-arne.gustavsson@pe.se

  Peter Sandberg, finanschef
  Tel: +46 10-516 03 67
  E-post: peter.sandberg@pe.se

   

  Om Projektengagemang

  Projektengagemang erbjuder kvalificerade konsulttjänster och lösningar inom arkitektur, byggnad, el- och teleteknik, VVS, industri och energi, infrastruktur samt projektledning. Vår projektmetodik och unika samarbetsmodell skapar varje dag mervärden för koncernens kunder runt om i Sverige. Läs mer på www.pe.se

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived