• 2/2: Fabege fördubblar resultatet

  PUBLICERAD 2017-02-05 AV Mattias Fröjd
  UPPDATERAD: 2017-02-05 16:16

  Fabege resultat efter skatt för helåret 2016 uppgick till 7 107 Mkr (3 232), en ökning med nära 120 procent. Det goda resultatet beror till stor del på mycket goda marknadsförutsättningar med stigande hyresnivåer, stigande fastighetsvärden och fortsatt låga räntekostnader. 

  Hyresintäkterna ökade till 2 105 Mkr (1 998), främst tack vare att färdigställda projektfastigheter börjat generera intäkter. Fabege genomförde även många omförhandlingar under året och höjde hyrorna med 23 procent i förhållande till tidigare hyresavtal, som vanligen tecknades för cirka tre år sedan. Nettouthyrningen uppgick till 127 Mkr (74). Större nyuthyrningar under året gjordes bland annat till Migrationsverket som samlar sin verksamhet i Sundbyberg, till 3 vars nya kontor kommer att utgöra ett landmärke i nya Söderstaden och till Ambea som flyttar till Arenastaden och blir granne med Siemens och H&M.

  – Marknadsförutsättningarna ser fortsatt positiva ut. Jag tror på fortsatt stigande hyresnivåer och en positiv utveckling av fastighetsvärdena om än inte i samma takt som vi sett under året som gått. Färdigställda projekt kommer under året bidra till förbättrat kassaflöde. Vi har en stor potential i våra byggrätter och vi är väl positionerade för att tillvarata kommande affärsmöjligheter, säger Christian Hermelin, VD Fabege.

  Fabeges resultat efter skatt motsvarar 42:97 kr per aktie (19:54). Substanstillväxten, EPRA NAV ökade till 163 kr per aktie.

  Fabege AB (publ)

  Denna information är sådan information som Fabege AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 februari 2017 kl. 12:02 CET.

  För ytterligare information, vänligen kontakta:
  Christian Hermelin, VD, tel: 08-555 148 25, 0733-87 18 25
  Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80

  Fabege är ett fastighetsbolag med fokus på stadsutveckling och kommersiella fastigheter. Vi utvecklar attraktiva och hållbara stadsdelar med moderna kontor, bostäder och ett brett utbud av service – tillsammans med strategiska partners. Både vårt perspektiv och ägande är långsiktigt och vår passion är att skapa rätt förutsättningar för alla som bor, verkar och vistas i våra områden. Vi finns på ett begränsat antal delmarknader med hög tillväxt i Stockholmsområdet. Fabege aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap-segmentet. För mer information, vänligen besök oss på www.fabege.se

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived