• 19/6: Diös Fastigheter och Norrlandspojkarna i bytesaffär

  PUBLICERAD 2017-06-20 AV sverrirthor
  UPPDATERAD: 2017-06-19 21:04

  Pressmeddelande
  Östersund 2017-06-20

  Diös Fastigheter förvärvar två fastigheter i centrala Sundsvall och avyttrar tre industrifastigheter i Birsta Sundsvall. Det underliggande fastighetsvärdet för förvärvet uppgår till 43 miljoner kronor och för de avyttrade fastigheterna till 33 miljoner kronor.

  Tillträde för båda parter sker första september 2017. De två förvärvade fastigheterna avser dels en kommersiell fastighet i stadsdelen Norrmalm, dels en blandfastighet i Sundsvalls stenstad.

  Den kommersiella fastigheten omfattar ca 1 600 kvm och förhyrs i huvudsakligen av Engelska Skolan. Den centrala fastigheten är en nyrenoverad blandfastighet bestående av både kontor och bostäder med en total yta om ca 1 100 kvm. De sammanlagda årliga hyresintäkterna uppgår till cirka 3,5 mkr.

  De avyttrade industrifastigheterna ligger i Birsta och omfattar 7 500 kvm bestående av mestadels lager och industri. De årliga hyresintäkterna uppgår till cirka 4,4 mkr.

  Transaktionen sker i bolagsform och det underliggande fastighetsvärdet ligger i linje med Diös senaste värdering. Transaktionen kommer att redovisas under tredje kvartalet 2017.

  – Förvärven förstärker Diös inriktning mot att koncentrera beståndet mot centrumnära fastigheter. Nu får vi ytterligare möjligheter till att vara med i utvecklingen av stadsdelen Norrmalm, samt att komplettera vårt bestånd i stenstan med både bostäder och kommersiella lokaler. Båda förvärven sammanfaller med vår långsiktiga strategi och bidrar till ett levande centrum, säger Lars-Göran Dahl chef affärsutveckling, Diös Fastigheter.

  – Vi byter två centrala fastigheter mot bra industrifastigheter i ett etablerat område som Birsta. Bytet passar bra i vår strategi att fortsätta utveckla industri- och logistikfastigheter utanför centrum, säger Håkan Andersson, vd, Norrlandspojkarna.

  För ytterligare information vänligen kontakta:

  Lars-Göran Dahl, chef affärsutveckling, Diös Fastigheter
  Telefon: 010-470 95 04
  E-post: lars-goran.dahl@dios.se

  Håkan Andersson, vd, Norrlandspojkarna
  Telefon: 060-13 95 64
  E-post: hakan@norrlandspojkarna.se

  Diös Fastigheter AB äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter på prioriterade tillväxtorter. Med ett marknadsvärde om cirka 19 mdkr, ett bestånd om 348 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 580 tkvm, är visionen att vara den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig tillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se.

  Denna information är sådan information som Diös Fastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 juni 2017 kl. 06.45 CET.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived