• Rikshem köper för närmare 700 miljoner

  Transaktioner Rikshem expanderar sin verksamhet i Öresundsregionen genom förvärv av 1 064 lägenheter i Helsingborg, Höganäs och Ängelholm. Säljare är norskägda BSA Hyresbostäder.

 • Glitnir är inte en långsiktig ägare i Bovista

  Transaktioner Den isländska banken Glitnir banks Luxemburgbaserade dotterbolag har tagit över Bovista Invest från danska Centerplan Nordic för att säkra ett lån man gett till det konkursade danska företaget.

 • Willhem köper av Peab

  Transaktioner Peab avyttrar två färdigställda fastigheter och fyra fastigheter under produktion till Willhem AB. Det totala underliggande fastighetsvärdet uppgår till 640 miljoner kronor.

 • Niam säljer i Trondheim

  Transaktioner Niam säljer kontorsfastigheten Pirsenteret till E.C. Dahls Eiendom AS, dotterföretag till Reitan Eiendom AS.

 • JM bygger vårdbostäder i Sköndal

  Transaktioner JM har, genom dotterbolaget Seniorgården AB, ingått avtal med Stiftelsen Stora Sköndal avseende markförvärv samt uppförande och uthyrning av 108 vård- och omsorgsbostäder i Stora Sköndal, Stockholm.

 • Wihlborgs säljer i Malmö

  Transaktioner Wihlborgs säljer en exploateringsfastighet vid Värnhem i Malmö. Försäljningssumman uppgår till 41 miljoner kronor och sker som en fastighetsaffär.

 • Diligentia säljer för 2 miljarder

  Transaktioner Diligentia säljer tolv fastigheter i Göteborg till Vasakronan för 2,15 miljarder kronor. Fastigheterna är på drygt 92 000 kvadratmeter och tillträde sker den 2 april 2012.

 • Pandox säljer hotellfastighet

  Transaktioner Pandox avyttrar hotellfastigheten Elite Stora Hotellet Linköping.

 • KF säljer till Handelsbodarna

  Transaktioner KF Fastigheter har sålt två fastigheter till Handelsbodarna i Sverige Fastighets AB, KF Fastigheters och SPP:s gemensamma fastighetsbolag.

 • Kungsleden säljer sju fastigheter

  Transaktioner Kungsleden AB:s säljer, i två separata affärer, sju fastigheter för en total köpeskilling om 226 miljoner kronor.

 • Miljardköp av Norrporten

  Transaktioner Fastighetsaktiebolaget Norrporten köper ett helt kvarter i centrala Stockholm.

 • Balder säljer till Stockholmshem

  Transaktioner Fastighets AB Balder säljer tomträtten till fastigheten Stockholm, Syllen 3 i Årstadal/Liljeholmen till AB Stockholmshem.

 • Diös säljer industrifastigheter

  Transaktioner Diös Fastigheter AB avyttrar två fastigheter i Skellefteå. Köpeskillingen uppgår till 7,5 miljoner kronor och köpare är Måbo Property AB.

 • Balder investerar 400 miljoner

  Transaktioner Balder har ingått avtal med Sjælsø Gruppen A/S om köp av en bostadsfastighet om 6 830 kvadratmeter innehållande 75 ägarlägenheter i Ørestad Syd, Köpenhamn. Fastigheten var färdigställd 2009 och är fullt uthyrd och kommer att tillträdas i slutet av första kvartalet.

 • Hemsö köper sex fastigheter

  Transaktioner Kungsleden köper genom Hemsö, det gemensamma hälftenägda bolaget med tredje AP-fonden, sex fastigheter till en total köpeskilling om 396 miljoner kronor. Säljare är Akelius.

 • NCC säljer mark till Bauhaus

  Transaktioner

  NCC säljer mark till Bauhaus

  NCC Property Development säljer 40 000 kvadratmeter mark vid Linköpings nya handelområde Tornby Handelsgårdar till byggvaruhuskedjan Bauhaus…

 • Svenska Bostadsfonden köper i Karlskrona

  Transaktioner

  Svenska Bostadsfonden köper i Karlskrona

  Svenska Bostadsfonden gör sin första investering i Karlskrona. Säljare är Akelius genom dotterbolag och affären berör Svenska Bostadsfondens dotterbolag i Svenska Bostadsfonden 9, 10, 11 samt Svenska Bostadsfonden Institution 1 AB…

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived