• Störst intresse för bostäder

  Transaktioner Transaktionsvolymen under årets första kvartal uppgick till 16 miljarder, vilken var en minskning med cirka 40 procent jämfört med motsvarande kvartal 2012, uppger Savills. Bostadstransaktioner dominerade.

 • Corem förvärvar

  Transaktioner Corem genomför två transaktioner, förvärv av två fastigheter i Halmstad samt avyttring av en fastighet i centrala Stockholm.

 • Altira förvärvar från Söderport

  Transaktioner Altira förvärvar en portfölj med 34 stycken bilprovningsanläggningar i Mellansverige. Säljare är Söderport Fastigheter AB, ägt av Sagax och Hemfosa Fastigheter AB.

 • Köper byggrätt i Sundbyberg

  Transaktioner Abacus har av Skanska förvärvat fastigheten Förrådet med färdig detaljplan i Sundbyberg. Byggrätten innehåller cirka 100 lägenheter i bostadsrätt, hyresrätt och ombyggnad.

 • Rikshem förvärvar för drygt 700 miljoner

  Transaktioner Rikshem förvärvar sex hyresfastigheter med 334 lägenheter i Västra Blombacka samt fem fastigheter där det idag bedrivs äldreboenden. Den totala uthyrbara arean är cirka 55 000 kvadratmeter, varav cirka 26 700 kvadratmeter lägenheter.

 • Diös säljer i Gällivare

  Transaktioner Diös Fastigheter AB har sålt fastigheten Gällivare 12:334 i Gällivare. Köpare är Företagscentrum i Gällivare AB.

 • Sagax investerar i Finland

  Transaktioner Sagax har beslutat om investeringar om sammanlagt cirka 160 miljoner kronor inom ramen för bolagets verksamhet i Finland.

 • Hemsö säljer 15 LSS-fastigheter

  Transaktioner Hemsö säljer 15 LSS-fastigheter för 132,1 miljoner kronor. Köpare är Sveafastigheter Fund III AB.

 • Femte bostadsförvärvet för Index

  Transaktioner Index Group, som under det senaste året genomfört fyra fastighetsförvärv i Florida, utökar nu portföljen med ytterligare ett förvärv om 184 byggrätter.

 • Nybildat bolag köper Asko:s fastighet

  Transaktioner Det nybildade bolaget Logistikfastigheter i Jung AB köper Asko:s fastighet. Totalt är det 54 000 kvadratmeter fastighet som Logistikfastigheter i Jung AB nu förvärvar.

 • Rikshem köper i Helsingborg

  Transaktioner Rikshem förvärvar 109 lägenheter i fyra fastigheter av Radioplans Fastighets AB i Helsingborg i området Planteringen.

 • Vasakronan säljer i Täby

  Transaktioner Vasakronan har tecknat ett avtal med Kvarnstenens Fastighets AB om överlåtelse av Hingsten 1 i Täby för en köpeskilling om 90 miljoner kronor. Fastigheten omfattar cirka 6 000 kvadratmeter uthyrbar area.

 • Låg transaktionsvolym under årets första kvartal

  Transaktioner Den totala transaktionsvolymen under det första kvartalet 2013 uppgick till 14,4 miljarder kronor, enligt Jones Lang LaSalles bedömning. Detta motsvarar en minskning med 42 procent jämfört med samma period 2012, och en kraftig nedgång jämfört med föregående kvartal, då transaktionsvolymen uppgick till 48,0 miljarder kronor.

 • Fabege säljer till JM

  Transaktioner Fabege har avyttrat fastigheten Masugnen 7 i Ulvsunda, Stockholm. Köpare är JM som planerar att bygga bostäder. Affären uppgår till 243 miljoner kronor.

 • Akelius köper Apartment Bostad

  Transaktioner Två “syskonbolag” blir åter ett enda bolag. Med detta köp har Akeliusgruppen 42 000 lägenheter.

 • Coop Varberg köper Galleria Trädgården

  Transaktioner Coop Varberg ekonomisk förening förvärvar KF Fastigheters andel på 60 procent i fastighetsbolaget Galleria Trädgården. Affären baseras på ett underliggande fastighetsvärde för hela gallerian om 150 miljoner kronor.

 • SSM förvärvar projekt på Telefonplan

  Transaktioner SSM Bygg & Fastighets AB har via bolagsförvärv förvärvat fastigheten Tvålflingan 12, Telefonplan. Säljare var den holländska fondförvaltaren Charter Real Estate.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived