• Stark avslutning på 2012 för många länder

  Transaktioner CBRE:s kvartalsundersökning av hyror och avkastning för fjärde kvartalet 2012 på en viss återhämtning av hyror inom prime-segmentet. Den europeiska marknaden för investeringar i kommersiella fastigheter fick ett starkt avslut på 2012 och flera länder rapporterar sina högsta kvartalssiffror sedan 2007.

 • Diligentia köper av Sveafastigheter

  Transaktioner Sveafastigheter Fond II AB (“Sveafastigheter”) avyttrar en skolfastighet i Nacka till Diligentia. Johannes Petri skola drivs i privat regi av Pysslingen AB.

 • Aros Bostad förvärvar i Täby

  Transaktioner Aros Bostad har under fjärde kvartalet 2012 förvärvat fastigheten Täby Viggbyholm 74:2 via bolag tillsammans med en grupp investerare.

 • 73 procent av transaktionerna i storstäderna

  Transaktioner De tre storstadslänen stod för 73 procent av fjolårets transaktionsvolym enligt rådgivningsföretaget Pangea Property Partners uppskattning. Den totala volymen uppgick enligt bolagets siffror till 108 miljarder kronor, varav 78,7 miljarder var i storstadsregionerna.

 • Örebro kommun köper av KF

  Transaktioner Örebro kommun köper två handelsfastigheter av KF Fastigheter för totalt 107,5 miljoner kronor. Totalt omfattar köpen cirka 10 500 kvadratmeter lokalarea och 33 000 kvadratmeter tomtarea.

 • JM förvärvar i Huddinge

  Transaktioner JM förvärvar fastigheten Fabriken 15 i Huddinge med antagandet om att i framtiden utveckla cirka 400 byggrätter för bostäder. Affären uppgår till 128 miljoner kronor.

 • Sagax förvärvar för 570 miljoner

  Transaktioner Sagax har avtalat om förvärv av två lagerfastigheter för en sammanlagd anskaffningskostnad om cirka 570 miljoner kronor. Fastigheterna är belägna i Haninge och Borlänge.

 • Stena säljer fastighet i Göteborg

  Transaktioner Stena Fastigheter har sålt sin del av en kontorsbyggnad i Göteborg, Gullbergsvass 5:11, om 6 455 kvadratmeter.

 • Diös säljer industrifastighet

  Transaktioner Diös Fastigheter AB har sålt fastigheten Muttern 3 med adress Verkstadsvägen 14, Hammarängens industriområde i Skellefteå.

 • Första förvärv för bostadsfond

  Transaktioner Aberdeens bostadsfond har genomfört sin första investering genom att förvärva två centralt belägna bostadsfastigheter i Södertälje, Dagsländan 2 och Borren 7.

 • JLL uppskattar transaktionsvolymen till 111 miljarder

  Transaktioner Transaktionsvolymen för år 2012 överskred 100 miljarders gränsen. Det verkar de olika konsultbolagen ense om men huruvida det blev 105, 107 eller till och med 111 miljarder kronor är dock ännu oklart.

 • Transaktionsvolym över 100 miljarder

  Transaktioner Transaktionsvolymen under sista kvartalet 2012 uppgick till cirka 40 miljarder, enligt rapporter från Savills och DTZ. Det gav en total transaktionsvolym för 2012 på över 100 miljarder (DTZ: 106 miljarder, Savills: 107 miljarder).

 • Förvärv av 50 procent av Kvarnholmen

  Transaktioner Peab och Folksam har bildat ett gemensamägt bolag som har förvärvat KF Fastigheters andel i Kvarnholmen Utveckling AB samt ytterligare ett bolag innehållande byggrätter.

 • Klövern säljer i Trelleborg

  Transaktioner Klövern AB har tecknat avtal om försäljning av två fastigheter i Trelleborg. Försäljningspriset uppgår till 37 miljoner kronor.

 • Transaktioner för 25 miljarder

  Transaktioner När året startade var frågan om transaktionsvolymen skulle orka upp i 100 miljarder för helåret. Efter årets första elva månader var siffran runt 70 miljarder men efter en transaktionsstark decembermånad finns det möjligheter att nå tresiffrigt.

 • Vasakronan köper för 1,2 miljarder

  Transaktioner Vasakronan köper NCC:s del av Triangeln för 1,2 miljarder. Intill den befintliga gallerian Triangeln i Malmö uppför NCC cirka 12 000 kvadratmeter galleria med cirka 400 garageplatser och 4 700 kvadratmeter kontorslokaler.

 • JM säljer till John Mattsson

  Transaktioner JM har avtalat om uppförande och försäljning av ett egenutvecklat hyresrättsprojekt i Dalénum, Lidingö. Projektet består av 146 hyresrättslägenheter.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived