• Kungsleden säljer två fastigheter

  Transaktioner Kungsleden AB säljer två fastigheter, en i Kungsbacka och en i Bollnäs för en total köpeskilling om cirka 50 miljoner kronor efter avdrag för latent skatt och transaktionskostnader.

 • Första investeringen för Domestica

  Transaktioner SEB har etablerat en ny fastighetsfond, Domestica Bostäder AB. Nu är första förvärvet klart, Domestica tillträder som ny ägare av bostadsfastigheten Väduren 9 i Lund.

 • Kungsleden säljer i Stockholm och Malmö

  Transaktioner Kungsleden AB säljer sju fastigheter och två tomträtter för en total köpeskilling om cirka 380 miljoner kronor. Castellum genom dotterbolagen Brostaden och Briggen är köpare. Sex av fastigheterna ligger i Storstockholm och tre i Malmö.

 • Wihlborgs köper i Malmö

  Transaktioner Genom en bolagsaffär har Wihlborgs förvärvat fastigheten Östersjön 1 på Carlsgatan i Malmö för 240,8 miljoner kronor.

 • Castellum köper i Uppsala

  Transaktioner Castellums dotterbolag Aspholmen Fastigheter AB har förvärvat två fastigheter i centrala Uppsala i direkt anslutning till bolagets befintliga bestånd.

 • Transaktionsvolymen krymper

  Transaktioner Transaktionsvolymen i affärer över 100 miljoner kronor i november uppgick till 5,1 miljarder kronor enligt en sammanställning som Newsec har gjort byggt på företagets information. I november 2011 uppgick omsättningen till 5,4 miljarder kronor. Antalet transaktioner var det samma, det vill säga 14 stycken både i november 2011 och i november 2012.

 • Kungsleden säljer Hemsö

  Transaktioner Kungsleden AB säljer sitt hälftenägande i Hemsö Fastighets AB till Tredje AP-fonden samt erhåller återbetalning av aktieägarlån för en total köpeskilling om 3 320 miljoner kronor. Tredje AP-fonden blir därmed ensam ägare av Hemsö.

 • Alecta köper Vattenfalls gamla huvudkontor

  Transaktioner Alecta har avtalat om att förvärva två fastigheter av Sveafastigheter i Vällingby Parkstad, vilka tidigare var Vattenfalls huvudkontor i Råcksta.

 • CapMan köper i Sollentuna

  Transaktioner CapMan Real Estate har i ett joint venture med CCP III, en fond förvaltad av Tristan Capital Partners, förvärvat Pfizer ABs svenska huvudkontorsfastighet i en sale and leaseback -transaktion till ett värde av 166 miljoner kronor. Byggnaden heter Malten 1 och ligger i stockholmsförorten Sollentuna.

 • Norrporten säljer till Scherdins

  Transaktioner Norrporten säljer fastigheten Ägir 18, mer känd som Filmstaden, på Vasagatan i centrala Umeå. Köpare är Scherdins Fastigheter som i våras förvärvade UP2-gallerian i Umeå.

 • Vasakronan säljer i Uppsala

  Transaktioner Vasakronan säljer fastigheterna Oden Ygg och Oden Ygg 2 i centrala Uppsala för 118 miljoner. Köpare är Aspholmen Fastigheter.

 • HSB köper 400 lägenheter i Borås

  Transaktioner HSB Göta har köpt samtliga aktier i Gråsvalan AB från ett konsortium av aktieägare företrädda av Svalan Konsortier AB. Beståndet omfattar 40 hyreshus med sammanlagt 395 lägenheter.

 • ”Små län” placerar sig högt i transaktionsligan

  Transaktioner De tre storstadslänen har högst transaktionsvolym bland de svenska länen över perioden november 2011 till oktober 2012. Närmast kommer Östergötland. Det framgår av rådgivningsföretaget Pangeas sammanställning som Fastighetsnytt tagit del av.

 • Provinsfastigheter säljer i Huddinge

  Transaktioner Provinsfastigheter säljer tre fastigheter i Visättra i Huddinge kommun. Köpeskillingen är 272 miljoner kronor. Köpare är Flemingsberg Fastighetsförvaltning AB

 • FastPartner köper logistik

  Transaktioner FastPartner har förvärvat två logistikfastigheter av B&B TOOLS med en sammantagen yta om cirka 81 500 kvadratmeter.

 • IVG säljer i centrala Stockholm

  Transaktioner Den tyska fondförvaltaren IVG Funds har avyttrat en kontorsfastighet i Stockholm CBD. Köpare är Catella Real Estate AG KAG på uppdrag av fonden Sarasin Sustainable Properties European Cities.

 • NP3 förvärvar 20 fastigheter

  Transaktioner NP3 Fastigheter AB har förvärvat 20 fastigheter i Sundsvall och Timrå kommun via bolag. Säljare är Sveafastigheter Fond II AB och Norrlandspojkarnas Fastighetsaktiebolag

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived