• Kjell Ericsson & Partner förvärvar av GE

  Transaktioner Kjell Ericsson & Partner Fastighetsförädling förvärvar genom bolag fastigheten Livia 15 i Västerås av GE Capital Real Estate.

 • UC har köpt Ljungquist

  Transaktioner Affärs- och kreditupplysningsföretaget UC har förvärvade i januari bostadsvärderingsföretaget Ljungquist Information AB.

 • NREP köper i Arninge

  Transaktioner Nordic real estate partners (NREP) har förvärvat en handelsfastighet i Arninge. Säljare är danska K/S Arninge Storbutikker och köpeskillingen uppgick till 250 miljoner kronor.

 • Einar Mattsson köper av Brostaden

  Transaktioner Einar Mattsson köper Alphyddan 11 i Mariehäll från Brostaden. Fastigheten ska rivas för att ge plats åt cirka 100 nya bostadsrättslägenheter.

 • DNB säljer i Malmö

  Transaktioner DNB Livsforsikring säljer fastigheten Flundran på Universitetsholmen i Malmö. Köpeskillingen uppgår till 361 miljoner kronor. Köpare är Vacse AB, ett konsortsium bestående av Atlas Copco, Apoteksbolaget, Ericsson, Sandvik, Skanska, Stora Enso och Volvo.

 • Electrolux förvärvar sin huvudkontorsfastighet i Stockholm

  Transaktioner Electrolux redovisar i sin Bokslutrapport för 2012 att man förvärvat den fastighet på S:t Göransgatan i Stockholm där Electrolux har sitt huvudkontor. Förvärvspriset uppgår till 1 145 miljoner kronor och tillträde sker den 1 februari 2013. Niam är säljare.

 • Peab med och förvärvar Astra Zenecas forskningsanläggningar

  Transaktioner Peab förvärvar, genom dotterbolaget Acturum, 130 000 kvadratmeter lokaler av Astra Zeneca i Snäckviken, Södertälje. Förvärvet består av kontor och laboratorier med tillhörande utrustning. Dessutom övertas ett 15-tal forskningsprojekt.

 • Stark avslutning på 2012 för många länder

  Transaktioner CBRE:s kvartalsundersökning av hyror och avkastning för fjärde kvartalet 2012 på en viss återhämtning av hyror inom prime-segmentet. Den europeiska marknaden för investeringar i kommersiella fastigheter fick ett starkt avslut på 2012 och flera länder rapporterar sina högsta kvartalssiffror sedan 2007.

 • Diligentia köper av Sveafastigheter

  Transaktioner Sveafastigheter Fond II AB (“Sveafastigheter”) avyttrar en skolfastighet i Nacka till Diligentia. Johannes Petri skola drivs i privat regi av Pysslingen AB.

 • Aros Bostad förvärvar i Täby

  Transaktioner Aros Bostad har under fjärde kvartalet 2012 förvärvat fastigheten Täby Viggbyholm 74:2 via bolag tillsammans med en grupp investerare.

 • 73 procent av transaktionerna i storstäderna

  Transaktioner De tre storstadslänen stod för 73 procent av fjolårets transaktionsvolym enligt rådgivningsföretaget Pangea Property Partners uppskattning. Den totala volymen uppgick enligt bolagets siffror till 108 miljarder kronor, varav 78,7 miljarder var i storstadsregionerna.

 • Örebro kommun köper av KF

  Transaktioner Örebro kommun köper två handelsfastigheter av KF Fastigheter för totalt 107,5 miljoner kronor. Totalt omfattar köpen cirka 10 500 kvadratmeter lokalarea och 33 000 kvadratmeter tomtarea.

 • JM förvärvar i Huddinge

  Transaktioner JM förvärvar fastigheten Fabriken 15 i Huddinge med antagandet om att i framtiden utveckla cirka 400 byggrätter för bostäder. Affären uppgår till 128 miljoner kronor.

 • Sagax förvärvar för 570 miljoner

  Transaktioner Sagax har avtalat om förvärv av två lagerfastigheter för en sammanlagd anskaffningskostnad om cirka 570 miljoner kronor. Fastigheterna är belägna i Haninge och Borlänge.

 • Stena säljer fastighet i Göteborg

  Transaktioner Stena Fastigheter har sålt sin del av en kontorsbyggnad i Göteborg, Gullbergsvass 5:11, om 6 455 kvadratmeter.

 • Diös säljer industrifastighet

  Transaktioner Diös Fastigheter AB har sålt fastigheten Muttern 3 med adress Verkstadsvägen 14, Hammarängens industriområde i Skellefteå.

 • Första förvärv för bostadsfond

  Transaktioner Aberdeens bostadsfond har genomfört sin första investering genom att förvärva två centralt belägna bostadsfastigheter i Södertälje, Dagsländan 2 och Borren 7.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived