• Uppsalahem och Rikshem i miljardaffär

  Transaktioner Uppsalahem och Rikshem tecknar en avsiktsförklaring gällande det gemensamt ägda bolaget Studentstaden. Uppsalahem har för avsikt att förvärva de utestående 49 procent av bolaget för 1,4 miljarder kronor och stå som ensam ägare av Studentstaden från och med den 8 maj 2013.

 • JM köper och säljer äldreboende

  Transaktioner JM har genom option förvärvat fastigheten Basunen 3 i Malmö från RBS Nordisk Renting och därefter sålt vidare fastigheten till Bertlands Fastigheter AB.

 • Profi förvärvar InfraCity

  Transaktioner Profi har ingått avtal om att förvärva InfraCity i Upplands Väsby kommun, ett fastighetsbestånd på 190 000 kvadratmeter. Säljare är Orion European 2 Investment Sarl, en fastighetsfond som förvaltas av Orion Capital Managers.

 • Klövern säljer hotell

  Transaktioner Klövern AB har tecknat avtal om försäljning av fastigheten Hotellet 26 i Nyköping. Försäljningspriset uppgår till cirka 90 miljoner kronor.

 • AXA Real Estate säljer fyra fastigheter

  Transaktioner AXA Real Estate har sålt fyra Fastigheter, ett hotell och konserthus i Växjö samt två polisstationer belägna i Västervik och Kalmar. Köpare är Nordika Fastigheter och Vacse. Köpeskillingen uppgår till 65,8 miljoner euro, cirka 550 miljoner kronor.

 • NREP köper två logistikfastigheter

  Transaktioner Nordic real estate partners (NREP) har förvärvat två logistigfastigheter, en i Rosersberg i Stockholm och en i Eskilstuna. Köpeskillingen uppgick till 280 miljoner kronor.

 • NP3 förvärvar i Dalarna

  Transaktioner NP3 fastigheter köpte i månadsskiftet ett bestånd om 20 000 kvadratmeter från Håkan Östlund. Hela beståndet är beläget i Dalarna och delas upp på sju fastigheter.

 • Niam köper kontorsfastigheter i Helsingfors

  Transaktioner Niam har köpt två kontorsfastigheter med en total uthyrningsbar yta om 14 300 kvadratmeter i Helsingfors.

 • Klövern lämnar Haninge

  Transaktioner Klövern har avyttrat fastigheten Söderbymalm 6:4 i Haninge för ungefär 25 miljoner kronor.

 • Willhem köper studentlägenheter i Halmstad

  Transaktioner Willhem köper en fastighet med 26 studentlägenheter i Halmstad. Fastighetsvärdet uppgår till 15 miljoner kronor.

 • Tredje AP-fonden storhandlar handelsfastigheter

  Transaktioner Tredje AP-fonden har förvärvat en portfölj om 72 handelsfastigheter av AXA Real Estate Investment Managers. Tillsammans utgör de 72 fastigheterna som är spridda över hela landet en uthyrbar yta om 129 000 kvadratmeter.

 • AMF Fastigheter köper två fastigheter för 1,3 miljarder

  Transaktioner AMF Fastigheter har köpt två stora kontorsfastigheter i Marievik, sydost om Södermalm i Stockholm, av Aberdeens Pan-Nordiska fond.

 • Jernhusen säljer Landskronas gamla station

  Transaktioner Jernhusen har sålt den gamla stationen i Landskrona till Mittelen AB, dotterbolag till Hällestad Förvaltning och Ettbola.

 • Söderport säljer bilprovningsfastigheter

  Transaktioner Söderport Fastigheter AB, vilket Sagax äger tillsammans med Hemfosa Fastigheter AB, säljer fastigheter omfattande 32 500 kvadratmeter till Carlqvist Bil Aktiebolag.

 • Investeringar i handelsfastigheter ökade

  Transaktioner Investeringarna i handelsfastigheter i Europa ökade till 13,5 miljarder euro under fjärde kvartalet 2012, en ökning på 50 procent jämfört med de senaste tre årens kvartalsgenomsnitt på 9,0 miljarder euro, enligt CBRE.

 • SSM delägare i Studentbacken

  Transaktioner SSM Holding AB har förvärvat 50 procent av bolaget Studentbacken AB för att inom kort påbörja produktion av studentlägenheter.

 • Sveafastigheter förvärvar handel och ägarlägenheter

  Transaktioner Sveafastigheter Fond III AB har slutfört förvärvet av en handelsfastighet i handelsområdet Erikslund tillsammans med P&E Fastighetspartner. Man har även förvärvat 40 ägarlägenheter i Köpenhamn.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived