• Långsammare återhämtning men ingen ny recession

  Samhälle

  Långsammare återhämtning men ingen ny recession

  I sin senaste rapport, Global Konjunktur- och Struktur, har Swedbank reviderat ned prognosen för den globala BNP-tillväxten till 3,8 procent (4,1)…

 • Elnätsavgifterna fortsätter att öka kraftigt

  Samhälle

  Elnätsavgifterna fortsätter att öka kraftigt

  De senaste fem åren har avgifterna ökat med 31 procent visar årets Nils Holgerssonrapport. I genomsnitt har elnätsavgifterna ökat med 4,7 procent 2011…

 • Mörka moln över Sydeuropa

  Samhälle De flesta pilar pekar uppåt i den svenska ekonomin, till och med oron för en bostadsbubbla verkar ha bedarrat. Mats Kinnwall, Chefsekonom på Sveriges Kommuner och Landsting, tror att de flesta hushåll tagit höjd och kommer att klara sig bra. Riskerna kommer fortfarande från Sydeuropa där Grekland fortsatt är det mörkaste molnet på den ekonomiska himlen…

 • Fasta avgifter hindrar besparingar

  Samhälle

  Fasta avgifter hindrar besparingar

  Enligt en studie av Nils Holgerssongruppen om lönsamhet vid effektiviseringar så kan den som minskar sin användning av fjärrvärme, el, vatten och minskar mängden sopor med 25 procent inte räkna med motsvarande kostnadsminskning. I en del fall sparas inte en enda krona…

 • Ja till en ny godshamn i Nynäshamn

  Samhälle Miljööverdomstolen har godkänt Stockholms Hamnar överklagande och säger ja enligt miljöbalken till en ny godshamn vid Norviksudden i Nynäshamn.

 • ”Bungyjumpeffekt” i svensk ekonomi

  Samhälle Rekordtillväxt i ekonomin och alla pilar pekar uppåt. Mats Kinnwall, Chefsekonom på Sveriges Kommuner och Landsting, tycker tecknen tyder på fortsatt kredittillväxt och stark efterfrågan på bostadsmarknaden. Det är i det längre perspektivet riskerna finns.  Alltför gynnsamma förhållanden under lång tid kan blåsa upp priserna. Samtidigt är läget fortfarande ovisst för Sydeuropas ekonomier…

 • Lägre husköpkraft i storstäderna

  Samhälle

  Lägre husköpkraft i storstäderna

  Hushållens marginaler vid husköp är stora, men krympande konstaterar Swedbank när man publicerar Boindex för tredje kvartalet 2010. Index sjönk till 145,2 för riket som helhet, jämfört med 148,2 kvartalet innan. Samtliga tre storstadsregioner föll under 100-strecket…

 • Nils Holgerssonrapport

  Samhälle

  Stora skillnader i kostnader för kommunernas avfallshantering 

  Priserna på avfallshanteringen ökade med bara 0,3 procent mellan 2009 och 2010, visar årets Nils Holgerssonrapport. Förra året var höjningen 3,2 procent…

 • Undersökning visar att fjärrvärmepriser ökar mer än KPI

  Samhälle

  Undersökning visar att fjärrvärmepriser ökar mer än KPI

  Enligt årets Nils Holgerssonundersökning ökade fjärrvärmepriserna totalt med 3,0 procent mellan 2009 och 2010. Det ska jämföras med KPI (Konsumentprisindex) som ökade med 1,2 procent under samma period.

 • Rekyleffekt i svensk ekonomi kan mattas av

  Samhälle

  Business Arena:
  Rekyleffekt i svensk ekonomi kan mattas av

  En bred uppgång i svensk ekonomi var budskapet under onsdagens inledningsanföranden på Business Arena, dock är det fortfarande omvärldskonjunkturen som är vår största fiende. Många har fått känslan av att krisen i Sverige inte blev så allvarlig men faktum är att fallet i den svenska ekonomin var ett av de kraftigaste i Europa…

 • Swedbank Economic Outlook

  Samhälle

  Många utmaningar består 

  Swedbank konstaterar i rapporten Swedbank Economic Outlook att många utmaningar består inte minst i industriländerna, vilka är Sveriges och de baltiska ländernas viktigaste exportmarknader. Tillväxten i världsekonomin har reviderats upp till 4,4 procent i år, men reviderats ned för 2011 och 2012 till 3,6 procent respektive 3,8 procent…

 • Stigande ränta kan bromsa kreditexpansion

  Samhälle


    "Vi har ganska mycket lediga resurser men jag tror att vi kommer att påverkas av en svagare omvärldskonjunktur…" 
  Cecilia Hermansson

  Stigande ränta kan bromsa kreditexpansion

  Enligt de flesta bedömningar går svensk ekonomi en ljus framtid till mötes. Senast var det Konjunkturinstitutet som reviderade upp sin prognos. Cecilia Hermansson, Chefekonom på Swedbank, håller med om att utsikterna för svensk ekonomi är mycket positiva men menar att vi kommer att påverkas av en svagare omvärldskonjunktur och kan förvänta oss en svagare tillväxt för nästa år…

 • Ny terminalbyggnad i Värtahamnen

  Samhälle Upphandlingen av arkitekter för en ny terminalbyggnad i Värtahamnen är klar. Arkitektfirmaet C. F. Møller/Berg Arkitektkontor har tagit fram förslaget som blev utvalt i upphandlingen av en ny terminalbyggnad i Värtahamnen.

 • Frågetecken kring det framtida eurosamarbetet

  Samhälle


    "Kortsiktigt har EU undvikit en kollaps i banksystemet men tittar vi mer långsiktigt för eurosamarbetet och för de utsatta ländernas utveckling och tillväxt så har stödpaketet ändrat ganska litet."  
  Cecilia Hermansson

  Frågetecken kring det framtida eurosamarbetet

  Massiva åtstramningspaket i Grekland, Spanien och Portugal tillsammans med ett enormt stödpaket från EU ska rädda Europa från en möjlig kollaps i banksystemet. EU har skapat sig lite andrum men frågan kvarstår dock om länderna klarar att resa sig, det kan avgöras av hur respektive lands befolkning ställer sig till åtstramningarna. På längre sikt är frågan hur eurosamarbetet kommer att utvecklas…

 • Hushållen tillväxtmotorn för svensk ekonomi

  Samhälle


    "Om man vill kyla av bostadsmarknaden finns mer att göra än bara ändra på styrräntan." 
  Cecilia Hermansson
  Chefekonom, Swedbank

  Hushållen tillväxtmotorn för svensk ekonomi

  Den samlade bilden av svensk ekonomi är att vi har möjlighet att få tillväxt i år och nästa år men Sverige får se upp när våra exportländer i närområdet ska strama åt. Det ser tuffare ut för svensk exportindustri och hushållen blir tillväxtmotorn under de närmaste åren…

 • Peter Malmqvist

  Samhälle


    "Vad de inte tänker på är att den korta räntan är den enda bromskloss som vi numera har i ekonomin och ska den bromsa en ekonomi som börjar skena så kan den mycket väl hamna långt över den långa räntan."  
  Peter Malmqvist

  ”Underskattad risk med rörlig ränta”

  Fastighetsnytt träffade finansanalytikern Peter Malmqvist under ett seminarium anordnat av Svenskt Fastighetsindex och IPD. Han anser att de låga korta räntorna utgör en fara för framförallt de unga bostadslåntagarna…

 • Positivt resultat för Stockholms Hamnar

  Samhälle Under 2009 reste över 12 miljoner passagerare och över 7 ton gods passerade via Stockholms Hamnar. Bara passagerartrafiken genererade 5,5 miljarder kronor i turistintäkter, fyllde 7 hotell varje dag året runt och stockholmsbesökarnas konsumtion ger upphov till 4 200 årssysselsatta i Stockholms län varje år.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived