• Nytt framtidshopp i Dubai

  Samhälle Dubai var bland de ekonomier som drabbades hårdast av den finansiella krisen, bland annat på grund av en rejäl fastighetsbubbla som sprack. Nu finns det tecken på att den svaga ekonomin gradvis återfår sin styrka.

 • Hushållen mer optimistiska

  Samhälle Synen på bostadsmarknaden har förbättrats kraftigt. Fler tror på stigande priser och betydligt färre än tidigare tror på fallande priser. Det visar SEB:s Boprisindikator, som ligger på plus för första gången sedan juli 2011.

 • Äldreboende i Sala för 150 miljoner

  Samhälle Byggbolaget Peab har tecknat ett kontrakt med Sala kommun om byggandet av ett äldreboende i den västmanländska silverstaden för 150 miljoner kronor.

 • Joschka Fischer

  Ökad politisk integration vägen ur europeisk kris?

  Samhälle Den tidigare tyske utrikesministern Joschka Fischer höll ett anförande på Mipim under torsdagen.

 • Indikationer på recession i ekonomin

  Samhälle Mycket talar för att den svenska ekonomin befinner sig i en recession enligt Almegas tjänsteindikator för det första kvartalet.

 • Kenneth Riggs

  Kommersiella marknaden i USA bättre än bostäder

  Samhälle Fastighetsnytt träffade den amerikanska fastighetsekonomen Kenneth P. Riggs, jr, på MIPIM i Cannes.

 • Samarbete mellan NCC och Mölndals stad

  Samhälle Mölndals stad valt NCC:s förslag till hur stadens nya stadskärna kan utvecklas och parterna har tecknat ett samarbetsavtal. De kommer att tillsammans arbeta fram ett mer detaljerat förslag.

 • Peter Damesick

  Svårighet att låna stor fråga på Mipim

  Samhälle Svårigheten att låna pengar är det enskilt största hindret för en återhämtning på den europeiska fastighetsmarknaden.

 • Hushållen tror på höjda priser

  Samhälle Mer än var tredje svensk tror att villapriserna kommer att vara högre om ett år än vad de är i dag. Drygt var fjärde person tror på lägre priser. Det visar Skops nyaste undersökning av hushållens förväntningar om bostadsmarknaden som presenterades i dag.

 • Dämpat konjunkturläge med vissa ljusglimtar

  Samhälle En svagare utveckling från omvärlden gav Sverige en negativ tillväxt fjärde kvartalet 2011 på -1,1 procent jämfört med det tredje kvartalet 2011. Cecilia Hermansson, Chefekonom, Swedbank, tror att även första kvartalet 2012 kan bjuda på negativa siffror.

 • Lägre förtroende för regeringens bostadspolitik

  Samhälle En undersökning av Fastighetsägarna visar att fastighetsföretagarnas förtroende för regeringens bostadspolitik har sjunkit.

 • Försäljningen i detaljhandeln ökade

  Samhälle Enligt SCB ökade försäljningsvolymen ökade med 1,5 procent i januari jämfört med samma månad förra året.

 • Bostadsbyggandet minskade 14 procent

  Samhälle Enlig SCB påbörjades byggandet av 22 700 lägenheter under 2011. Det innebär en minskning med 14 procent jämfört med 2010 då 26 417 lägenheter började byggas.

 • Dyrt fördubbla kollektivtrafiken

  Samhälle En ökad kollektivtrafik skulle medföra en samhällsekonomisk nytta, men det är långt ifrån gratis. Det visar en ny beräkning från SKL.

 • Anbudstävling om kraftverk

  Samhälle Vattenfall vill tillsammans med Norrköpings kommun anordna en bred anbudstävling för Marvikens gamla kraftverk.

 • Svagare för byggverksamheten

  Samhälle Konjunkturinstitutets indikator steg något i februari. Av sektorerna i näringslivet bidrog bygg- och anläggningsverksamhet negativt till indikatorns utveckling.

 • Förslag angående Blåsenhusområdet i Uppsala

  Samhälle Kontoret för samhällsutveckling i Uppsala kommun arbetar med detaljplaneförslaget för den fortsatta utvecklingen av Blåsenhusområdet. Bland annat planeras en ny byggnad för universitetets centrala administration.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived