• Allt fler väljer kort bindningstid

  Samhälle Trenden att välja bolån med en räntebindningstid på tre månader förstärktes i mars. Över 64 procent av de nytecknade bolånen hos SBAB Bank hade en bindningstid på tre månader.

 • Minskad arbetslöshet men dämpad tillväxt

  Samhälle Enligt Stockholm Business Regions konjunkturrapport blev 2011 ett nytt rekordår i antal nystartade företag. Det är åter den privata sektorn som håller tillväxten uppe. Bostadsbyggandet tappade däremot fart och nådde den lägsta nivån på flera år i Stockholm.

 • Handslag ska ge fler studentbostäder

  Samhälle Enligt Lennart Sjögren, konsult och regeringens utredare, finns det ett samlat behov av 20 000 studentbostäder.

 • Swedbank Arena blir Friends Arena

  Samhälle Swedbank, som sedan 2007 är namnsponsor till arenan, ger bort namnrätten till organisationen Friends.

 • Tecken på konjunkturuppgång

  Samhälle Enligt Konjunkturinstitutet har svenska hushålls och företags förtroende för ekonomin stärkts under årets första månader.

 • SBAB Bank sänker korta räntor

  Samhälle SBAB Bank sänker räntan på tre månaders bindningstid med 0,06 procentenheter.

 • Bostadsfrågan måste lösas för fortsatt tillväxt

  Samhälle Snabbare handläggningstider och tillgång till mark var vad som efterfrågades under Business Arena i Göteborg.

 • Studie om Centrala Älvstaden presenteras på Business Arena Göteborg

  Samhälle Fastighetsägarna, Stiftelsen CMB och kommunalägda Centrala Älvstaden kommer att presentera en studie om hur Centrala Älvstaden bör se ut på Business Arena Göteborg idag.

 • Negativa och positiva signaler

  Samhälle Medlemmar i föreningen Svenska teknik & designföretagen signalerar om en avmattning i föreningens senaste marknadsundersökning.

 • Villaägarna ryter till om fuktskador

  Samhälle Villaägarnas riksförbund kräver aktion från regeringen, byggbranschen och försäkringsbolagen när det gäller mögelskador på hus med enstegstätade fasader.

 • Aldrig varit viktigare att synas

  Samhälle I den framtida kampen om investeringarna bör Sverige satsa på synlighet framför direkt strid.

 • Nytt datum klart för Stockholmsarenan

  Samhälle Det står nu klart att Stockholmsarenan kommer att öppnas i juli 2013, istället för som planerat under våren 2013.

 • Malmö och Lund i samarbete

  Samhälle Tidigare har samarbetet mellan Malmö och Lund drivits i projektform. Nu har kommunstyrelsen i Malmö beslutat att göra samarbetet mellan städerna till en del av kommunens ordinarie verksamhet.

 • Sweco och Skanska vill bygga Östra länken

  Samhälle Teknikkonsultföretaget Sweco och Skanska har tillsammans lagt fram ett förslag om en kombinerad vägtrafik- och tunnelbanetunnel under Saltsjön för att binda ihop de norra och östra delarna av huvudstadsregionen.

 • Täby utvecklas till regional stadskärna

  Samhälle I Täby pågår planering för 8 500 nya bostäder och 20 000 nya arbetsplatser. Utbyggnaden koncentreras till fyra områden; Täby centrum, Västra Roslags-Näsby, Galoppfältet och Arninge.

 • Långsam återhämtning

  Samhälle Enligt SBAB:s prognos har risken för en ny djup internationell ekonomisk kris har avtagit. Många problem återstår dock och återhämtningen blir långsam.

 • Förstudie inleds om tunnelbana till Nacka

  Samhälle Ledande landstings- och kommunpolitiker i Stockholm och Nacka är överens om att tunnelbanans blå linje bör byggas ut till Nacka.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived