• Tyskt bostadskoncept till Sverige?

  Samhälle Baugemeinschaft, eller byggemenskaper, är ett tyskt bostadsutvecklingskoncept där de boende får möjlighet att påverka utformningen av byggnaden redan i produktionsfasen. Anders Svensson, tidigare vd för White Arkitekter, tror att byggemenskaper kan vara ett intressant alternativ i Sverige för exempelvis seniorboende eller för att främja bostadskarriär i förorterna.

  Tyskt bostadskoncept intressant för Sverige

  Baugemeinschaft, eller byggemenskaper, är ett tyskt bostadsutvecklingskoncept där de boende får möjlighet att påverka utformningen av byggnaden redan i produktionsfasen. Anders Svensson, tidigare vd för White Arkitekter, tror att byggemenskaper kan vara ett intressant alternativ i Sverige för exempelvis seniorboende eller för att främja bostadskarriär i förorterna…

 • Lägre priser håller husköpkraften uppe

  Samhälle

  Lägre priser håller husköpkraften uppe

  Enligt Swedbanks Boindex ökade hushållens inkomstmarginaler vid husköp. Orsaken till uppgången andra kvartalet är främst att lägre huspriser tillsammans med ökade förvärvsinkomster…

 • Regionhuset Skåne vann Årets Stadsbyggnadspris

  Samhälle Årets Stadsbyggnadspris 2011 i Malmö gick till Regionhuset Skåne på Västra hamnen. Byggherre är Wihlborgs Fastigheter AB med Kari Nissen Brodtkorb AS som arkitekter.

 • Bristande förtroende bakom börsfall

  Samhälle

  Bristande förtroende bakom börsfall

  Det är rejält skakigt ute i världen och under torsdagen störtdök den svenska börsen med 6,2 procent. Trots att Sverige har bättre ordning på sina finanser än de flesta andra länder ser Finansminister Anders Borg det nödvändigt att revidera ned prognoserna för tillväxten och tumma på en del löften. Cecilia Hermansson, Chefekonom på Swedbank, ser det svaga förtroendet för omvärldens politiker att hantera krisen som en viktig orsak till de pessimistiska tongångarna på världens börser…

 • Finansoron försvagar kommunernas ekonomi

  Samhälle

  Finansoron försvagar kommunernas ekonomi

  Den senaste tidens finansiella oro har föranlett SKL att revidera ned prognosen för nästa års ekonomiska tillväxt. Sysselsättningen antas bli lägre än förväntat vilket minskar skatteintäkterna för kommuner och landsting med 5 miljarder…

 • Långsammare återhämtning men ingen ny recession

  Samhälle

  Långsammare återhämtning men ingen ny recession

  I sin senaste rapport, Global Konjunktur- och Struktur, har Swedbank reviderat ned prognosen för den globala BNP-tillväxten till 3,8 procent (4,1)…

 • Elnätsavgifterna fortsätter att öka kraftigt

  Samhälle

  Elnätsavgifterna fortsätter att öka kraftigt

  De senaste fem åren har avgifterna ökat med 31 procent visar årets Nils Holgerssonrapport. I genomsnitt har elnätsavgifterna ökat med 4,7 procent 2011…

 • Mörka moln över Sydeuropa

  Samhälle De flesta pilar pekar uppåt i den svenska ekonomin, till och med oron för en bostadsbubbla verkar ha bedarrat. Mats Kinnwall, Chefsekonom på Sveriges Kommuner och Landsting, tror att de flesta hushåll tagit höjd och kommer att klara sig bra. Riskerna kommer fortfarande från Sydeuropa där Grekland fortsatt är det mörkaste molnet på den ekonomiska himlen…

 • Fasta avgifter hindrar besparingar

  Samhälle

  Fasta avgifter hindrar besparingar

  Enligt en studie av Nils Holgerssongruppen om lönsamhet vid effektiviseringar så kan den som minskar sin användning av fjärrvärme, el, vatten och minskar mängden sopor med 25 procent inte räkna med motsvarande kostnadsminskning. I en del fall sparas inte en enda krona…

 • Ja till en ny godshamn i Nynäshamn

  Samhälle Miljööverdomstolen har godkänt Stockholms Hamnar överklagande och säger ja enligt miljöbalken till en ny godshamn vid Norviksudden i Nynäshamn.

 • ”Bungyjumpeffekt” i svensk ekonomi

  Samhälle Rekordtillväxt i ekonomin och alla pilar pekar uppåt. Mats Kinnwall, Chefsekonom på Sveriges Kommuner och Landsting, tycker tecknen tyder på fortsatt kredittillväxt och stark efterfrågan på bostadsmarknaden. Det är i det längre perspektivet riskerna finns.  Alltför gynnsamma förhållanden under lång tid kan blåsa upp priserna. Samtidigt är läget fortfarande ovisst för Sydeuropas ekonomier…

 • Lägre husköpkraft i storstäderna

  Samhälle

  Lägre husköpkraft i storstäderna

  Hushållens marginaler vid husköp är stora, men krympande konstaterar Swedbank när man publicerar Boindex för tredje kvartalet 2010. Index sjönk till 145,2 för riket som helhet, jämfört med 148,2 kvartalet innan. Samtliga tre storstadsregioner föll under 100-strecket…

 • Nils Holgerssonrapport

  Samhälle

  Stora skillnader i kostnader för kommunernas avfallshantering 

  Priserna på avfallshanteringen ökade med bara 0,3 procent mellan 2009 och 2010, visar årets Nils Holgerssonrapport. Förra året var höjningen 3,2 procent…

 • Undersökning visar att fjärrvärmepriser ökar mer än KPI

  Samhälle

  Undersökning visar att fjärrvärmepriser ökar mer än KPI

  Enligt årets Nils Holgerssonundersökning ökade fjärrvärmepriserna totalt med 3,0 procent mellan 2009 och 2010. Det ska jämföras med KPI (Konsumentprisindex) som ökade med 1,2 procent under samma period.

 • Rekyleffekt i svensk ekonomi kan mattas av

  Samhälle

  Business Arena:
  Rekyleffekt i svensk ekonomi kan mattas av

  En bred uppgång i svensk ekonomi var budskapet under onsdagens inledningsanföranden på Business Arena, dock är det fortfarande omvärldskonjunkturen som är vår största fiende. Många har fått känslan av att krisen i Sverige inte blev så allvarlig men faktum är att fallet i den svenska ekonomin var ett av de kraftigaste i Europa…

 • Swedbank Economic Outlook

  Samhälle

  Många utmaningar består 

  Swedbank konstaterar i rapporten Swedbank Economic Outlook att många utmaningar består inte minst i industriländerna, vilka är Sveriges och de baltiska ländernas viktigaste exportmarknader. Tillväxten i världsekonomin har reviderats upp till 4,4 procent i år, men reviderats ned för 2011 och 2012 till 3,6 procent respektive 3,8 procent…

 • Stigande ränta kan bromsa kreditexpansion

  Samhälle


    "Vi har ganska mycket lediga resurser men jag tror att vi kommer att påverkas av en svagare omvärldskonjunktur…" 
  Cecilia Hermansson

  Stigande ränta kan bromsa kreditexpansion

  Enligt de flesta bedömningar går svensk ekonomi en ljus framtid till mötes. Senast var det Konjunkturinstitutet som reviderade upp sin prognos. Cecilia Hermansson, Chefekonom på Swedbank, håller med om att utsikterna för svensk ekonomi är mycket positiva men menar att vi kommer att påverkas av en svagare omvärldskonjunktur och kan förvänta oss en svagare tillväxt för nästa år…

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived