• KTH engagerar sig i Kiruna

  Samhälle “Det handlar om väldigt stora frågor som måste tas i rätt ordning”, säger Stellan Lundström, Dekan, KTH.

 • Oförändrad inflationstakt

  Samhälle Inflationstakten var 1,9 procent i februari, vilket är en oförändrad inflationstakt jämfört med januari.

 • Svag tillväxt i detaljhandeln 2012

  Samhälle HUI Research bedömer att detaljhandelns tillväxt sannolikt bli starkare än under 2011 och skriver upp prognosen för hushållens konsumtion och detaljhandeln med 0,5 procent. Även om så är fallet blir tillväxten 2012 låg och stannar på 1,5 procent.

 • Bostadsinvesteringarna väntas öka i Danmark

  Samhälle Investeringarna i den danska bostadssektorn väntas öka med 1 procent under 2012, bland annat som en följd av ökade renoveringar. Det visar en ny landrapport från NBO, Housing Nordic.

 • Erik Brandsma ny GD

  Samhälle Erik Brandsma utses till ny generaldirektör för Energimyndigheten.

 • Nytt framtidshopp i Dubai

  Samhälle Dubai var bland de ekonomier som drabbades hårdast av den finansiella krisen, bland annat på grund av en rejäl fastighetsbubbla som sprack. Nu finns det tecken på att den svaga ekonomin gradvis återfår sin styrka.

 • Hushållen mer optimistiska

  Samhälle Synen på bostadsmarknaden har förbättrats kraftigt. Fler tror på stigande priser och betydligt färre än tidigare tror på fallande priser. Det visar SEB:s Boprisindikator, som ligger på plus för första gången sedan juli 2011.

 • Äldreboende i Sala för 150 miljoner

  Samhälle Byggbolaget Peab har tecknat ett kontrakt med Sala kommun om byggandet av ett äldreboende i den västmanländska silverstaden för 150 miljoner kronor.

 • Joschka Fischer

  Ökad politisk integration vägen ur europeisk kris?

  Samhälle Den tidigare tyske utrikesministern Joschka Fischer höll ett anförande på Mipim under torsdagen.

 • Indikationer på recession i ekonomin

  Samhälle Mycket talar för att den svenska ekonomin befinner sig i en recession enligt Almegas tjänsteindikator för det första kvartalet.

 • Kenneth Riggs

  Kommersiella marknaden i USA bättre än bostäder

  Samhälle Fastighetsnytt träffade den amerikanska fastighetsekonomen Kenneth P. Riggs, jr, på MIPIM i Cannes.

 • Samarbete mellan NCC och Mölndals stad

  Samhälle Mölndals stad valt NCC:s förslag till hur stadens nya stadskärna kan utvecklas och parterna har tecknat ett samarbetsavtal. De kommer att tillsammans arbeta fram ett mer detaljerat förslag.

 • Peter Damesick

  Svårighet att låna stor fråga på Mipim

  Samhälle Svårigheten att låna pengar är det enskilt största hindret för en återhämtning på den europeiska fastighetsmarknaden.

 • Hushållen tror på höjda priser

  Samhälle Mer än var tredje svensk tror att villapriserna kommer att vara högre om ett år än vad de är i dag. Drygt var fjärde person tror på lägre priser. Det visar Skops nyaste undersökning av hushållens förväntningar om bostadsmarknaden som presenterades i dag.

 • Dämpat konjunkturläge med vissa ljusglimtar

  Samhälle En svagare utveckling från omvärlden gav Sverige en negativ tillväxt fjärde kvartalet 2011 på -1,1 procent jämfört med det tredje kvartalet 2011. Cecilia Hermansson, Chefekonom, Swedbank, tror att även första kvartalet 2012 kan bjuda på negativa siffror.

 • Lägre förtroende för regeringens bostadspolitik

  Samhälle En undersökning av Fastighetsägarna visar att fastighetsföretagarnas förtroende för regeringens bostadspolitik har sjunkit.

 • Försäljningen i detaljhandeln ökade

  Samhälle Enligt SCB ökade försäljningsvolymen ökade med 1,5 procent i januari jämfört med samma månad förra året.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived