• Oförändrad reporänta och räntebana

  Samhälle Riksbankens direktion har beslutat att lämna reporäntan oförändrad på 1,50 procent. Även reporäntebanan är oförändrad.

 • Folkomröstning om Väsby sjöstad

  Samhälle Kommunfullmäktige i Upplands Väsby har nu beslutat att folkomröstningen om Väsby sjöstad kommer att genomföras i samband med de allmänna valen i september 2014.

 • Osäkra utsikter på lugnare finansmarknader

  Samhälle Oron som dominerade finansmarknaderna under den senare delen av 2011 har minskat påtagligt. Orsaken är de åtgärder Europeiska centralbanken (ECB), EU och de sydeuropeiska krisländerna har vidtagit. Utsikterna är trots det osäkra.

 • Diös anmäler före detta anställd

  Samhälle Christer Sundin, vd i Diös Fastigheter AB, har lämnat in en polisanmälan mot en före detta anställd i Norrvidden AB.

 • Svensk ekonomi väntas bromsa in

  Samhälle I spåren av den europeiska skuldkrisen drar regeringen ner sin BNP-prognos från 1,3 till 0,4 procent för 2012. Risken för en kraftigt sämre konjunkturutveckling medför att utrymmet för reformer i budgeten för 2013 väntas vara begränsat.

 • Ny detaljplan för Djurgårdsvarvet

  Samhälle Den nya detaljplanen för området kring Djurgårdsvarvet innefattar restaurang, kafé och möteslokaler.

 • Färre amorterar på bolånen

  Samhälle Andelen hushåll som amorterar på bolånen minskar. Knappt två av tre hushåll amorterar på sina bottenlån. Det visar en undersökning som Demoskop gjort på uppdrag av SEB.

 • Den Nye Killens möjligheter

  Samhälle När jag skriver det här befinner vi oss i en socialdemokratisk acceleration, där den ursprungliga kickoffen kommer från att Den Förre Killen avgått, och nu att Den Nye Killen fått folks förtroende. När ni läser det här misstänker jag att accelerationen minskat och en marschhastighet kring drygt 40 procent närmar sig.

 • Strategier för stadskärnan

  Samhälle Under det senaste decenniet har våra stadskärnor upplevt en positiv utveckling. Attraktivitet och tillväxt kännetecknar de flesta. Detta kan dock inte tas till intäkt för en fortsatt postiv utveckling. Hoten mot en fortsatt positiv utveckling är flera och måste mötas med genomtänkta utvecklingsplaner.

 • Vägval om välfärdens finansiering

  Samhälle Under de senaste decennierna har flera tidigare utvecklingsländer, inte minst Kina men även Indien, Brasilien med flera, upplevt en period med mycket snabb ekonomisk tillväxt. Den snabba tillväxten i många befolkningstunga länder har inneburit att balansen i världsekonomin har förändrats påtagligt.

 • Varmhyra är bäst!

  Samhälle Ett generellt problem som finns på många områden är att ett utfall beror av flera aktörers handlande och att det är svårt att skapa incitament för alla inblandade aktörer att göra ”rätt” sak. Frågan om kallhyra kontra varmhyra är ett klassiskt exempel på detta.

 • Det våras för USA:s bostadssektor

  Samhälle Den plågade amerikanska bostadssektorn börjar visa livstecken. Lagren av nybyggda bostäder är rekordlåga och byggandet ökar. Krisen verkar vara på väg att slutligen blåsa över.

 • Regeringen satsar 1,6 miljarder på bostadsmarknaden

  Samhälle Regeringen vill se flera flerbostadshus för att stimulera utbudet på hyreslägenheter.

 • Något lägre inflationstakt

  Samhälle Inflationstakten var 1,5 procent i mars, vilket är en nedgång från februari då den var 1,9 procent.

 • Ingen trängselskatt på Norra Länken

  Samhälle I förslaget till justerad trängselskattezon rekommenderas att Norra Länken läggs utanför zonen.

 • Promenadstaden antagen

  Samhälle Kammarrätten meddelade i går att Stockholms stads nya översiktsplan ”Promenadstaden” vunnit laga kraft. Det innebär att den gamla översiktsplanen från 1999 nu slutligen ersatts.

 • Hushållen tror på stigande bostadspriser

  Samhälle Synen på bostadsmarknaden fortsätter att förbättras. Allt fler tror på stigande priser och betydligt färre än tidigare tror på fallande priser. Det visar SEB: Boprisindikator, som når sin högsta nivå sedan juni 2011.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived