• Varmhyra är bäst!

  Samhälle Ett generellt problem som finns på många områden är att ett utfall beror av flera aktörers handlande och att det är svårt att skapa incitament för alla inblandade aktörer att göra ”rätt” sak. Frågan om kallhyra kontra varmhyra är ett klassiskt exempel på detta.

 • Det våras för USA:s bostadssektor

  Samhälle Den plågade amerikanska bostadssektorn börjar visa livstecken. Lagren av nybyggda bostäder är rekordlåga och byggandet ökar. Krisen verkar vara på väg att slutligen blåsa över.

 • Regeringen satsar 1,6 miljarder på bostadsmarknaden

  Samhälle Regeringen vill se flera flerbostadshus för att stimulera utbudet på hyreslägenheter.

 • Något lägre inflationstakt

  Samhälle Inflationstakten var 1,5 procent i mars, vilket är en nedgång från februari då den var 1,9 procent.

 • Ingen trängselskatt på Norra Länken

  Samhälle I förslaget till justerad trängselskattezon rekommenderas att Norra Länken läggs utanför zonen.

 • Promenadstaden antagen

  Samhälle Kammarrätten meddelade i går att Stockholms stads nya översiktsplan ”Promenadstaden” vunnit laga kraft. Det innebär att den gamla översiktsplanen från 1999 nu slutligen ersatts.

 • Hushållen tror på stigande bostadspriser

  Samhälle Synen på bostadsmarknaden fortsätter att förbättras. Allt fler tror på stigande priser och betydligt färre än tidigare tror på fallande priser. Det visar SEB: Boprisindikator, som når sin högsta nivå sedan juni 2011.

 • Allt fler väljer kort bindningstid

  Samhälle Trenden att välja bolån med en räntebindningstid på tre månader förstärktes i mars. Över 64 procent av de nytecknade bolånen hos SBAB Bank hade en bindningstid på tre månader.

 • Minskad arbetslöshet men dämpad tillväxt

  Samhälle Enligt Stockholm Business Regions konjunkturrapport blev 2011 ett nytt rekordår i antal nystartade företag. Det är åter den privata sektorn som håller tillväxten uppe. Bostadsbyggandet tappade däremot fart och nådde den lägsta nivån på flera år i Stockholm.

 • Handslag ska ge fler studentbostäder

  Samhälle Enligt Lennart Sjögren, konsult och regeringens utredare, finns det ett samlat behov av 20 000 studentbostäder.

 • Swedbank Arena blir Friends Arena

  Samhälle Swedbank, som sedan 2007 är namnsponsor till arenan, ger bort namnrätten till organisationen Friends.

 • Tecken på konjunkturuppgång

  Samhälle Enligt Konjunkturinstitutet har svenska hushålls och företags förtroende för ekonomin stärkts under årets första månader.

 • SBAB Bank sänker korta räntor

  Samhälle SBAB Bank sänker räntan på tre månaders bindningstid med 0,06 procentenheter.

 • Bostadsfrågan måste lösas för fortsatt tillväxt

  Samhälle Snabbare handläggningstider och tillgång till mark var vad som efterfrågades under Business Arena i Göteborg.

 • Studie om Centrala Älvstaden presenteras på Business Arena Göteborg

  Samhälle Fastighetsägarna, Stiftelsen CMB och kommunalägda Centrala Älvstaden kommer att presentera en studie om hur Centrala Älvstaden bör se ut på Business Arena Göteborg idag.

 • Negativa och positiva signaler

  Samhälle Medlemmar i föreningen Svenska teknik & designföretagen signalerar om en avmattning i föreningens senaste marknadsundersökning.

 • Villaägarna ryter till om fuktskador

  Samhälle Villaägarnas riksförbund kräver aktion från regeringen, byggbranschen och försäkringsbolagen när det gäller mögelskador på hus med enstegstätade fasader.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived