• Persontrafiken minskar över sundet

  Infrastruktur Antalet fritidsresor med bil över Öresundsbron ökade med 3,3 procent under de tre första kvartalen i år, jämfört med samma period 2017. Resor med rabatten Bropass Business ökade också men totalt sett minskade trafiken med 0,2 procent.

 • Byggstart närmar sig under Fehmarn-Bält

  Infrastruktur Det tyska parlamentet, Förbundsdagen, behandlar ett lagförslag som kan förhindra ytterligare förseningar av byggstarten för Fehmarn Bält-tunneln.

 • AMF utvecklar Sumpans nya resecentrum

  Infrastruktur Sundbybergs stad tecknar ett intentionsavtal med AMF Fastigheter om att utveckla det nya resecentrum som byggs i samband med att Mälarbanan får fyra spår.

 • Veidekke får uppdrag i Norvik Hamn

  Infrastruktur Veidekke Anläggning har fått i uppdrag av Stockholm Norvik Hamn att bygga byggnader för den nya järnvägen mellan Nynäsbanan och hamnen. Kontraktet är värt 187 miljoner kronor. 

 • Hermelin hoppas på snabbtåg

  Infrastruktur Fabeges vd Christian Hermelin hoppas att snabbtåg ska gå mellan Flemingsberg och Arlanda i framtiden för att understödja ambitionen att skapa ett internationellt affärsdistrikt söder om Stockholm. Det säger han till Fastighetsnytt på tisdagen.

 • Efter rulltrappsdramat – fryser betalning

  Infrastruktur I dag öppnar pendeltågsstationen Stockholm City igen, meddelar Trafikverket. Men nu fryser Alliansen kommande betalningar för Citybanan.

 • Odenplan öppen igen

  Infrastruktur Pendeltågstationerna Stockholm City och Odenplan stängdes av säkerhetsskäl strax före natten till fredagen. “Det blev tvärstopp, alla rasade bakåt i ett fritt fall”, säger Caroline Ottosson, vd för SL. Odenplan öppnades igen tidigt på måndagsmorgonen.

 • Regeringen godkänner storstadsavtalen

  Infrastruktur Regeringen har beslutat att godkänna avtalen om finansiering och medfinansiering gällande infrastruktur och åtaganden för bostadsbyggande enligt Sverigeförhandlingen. Totalt handlar det om investeringar på 42 miljarder i kollektivtrafiksatsningar samt åtaganden för 193 130 bostäder.

 • Regeringen lägger fram infrastrukturplanen

  Infrastruktur Regeringen har fattat beslut om en nationell plan för infrastrukturen för åren 2018–2029. Både Norrbotniabanan och nya stambanor för höghastighetståg finns med.

 • Så svarar partierna om bostäder

  Infrastruktur På måndagen anordnade KTH en debatt om den mycket aktuella bostadsfrågan och gav varje parti möjlighet att svara på nio olika frågor om bostäder och infrastruktur. Åsikterna gick för det mesta isär. 

 • Peab får order från Trafikverket värd 2,9 miljarder

  Infrastruktur Peab får i uppdrag av Trafikverket att bygga planskilda järnvägsspår i knutpunkten Olskroken i Göteborg. Värdet på kontraktet är 2,9 miljarder kronor.

 • Bjuder in till samtal om höghastighetstågen

  Infrastruktur Enligt SVT nyheter är nu Socialdemokraterna och Miljöpartiet överens om förutsättningarna för höghastighetståg och bjuder in allianspartierna i ett försök att få till en bred överenskommelse.

 • ”Infrastruktur och bostäder måste löpa hand i hand”

  Infrastruktur Fastighetsnytt talade med Tomas Eneroth som snart suttit ett år på posten som infrastrukturminister. Han ser gärna en tätare koppling mellan infrastrukturinvesteringar och stadsutveckling framöver men oroas också över kompetensbristen i de stora, planerade infrastrukturprojekt som ska till.

 • Nya lagförslag om självkörande bilar

  Infrastruktur På onsdagen tog infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) emot en tvåårig utredning om självkörande fordon. Allmänhetens acceptans, tekniska utmaningar och ny lagstiftning är viktiga punkter som lyfts fram.

 • NCC får Västlänken-order för 4,7 miljarder

  Infrastruktur NCC undertecknade på torsdagen ett avtal med Trafikverket för bygget av Centralen – en pendeltågsstation inom Västlänken i Göteborg. Ordervärdet uppgår till cirka 4,7 miljarder. 

 • Svårt att koppla värdeökning till ny infrastruktur

  Infrastruktur I ett betänkande som överlämnats till regeringen under onsdagen konstateras att det inte är möjligt att koppla en särskild skatt på fastigheters värdeökning till följd av en infrastrukturinvestering.

 • Västlänkens detaljplan vinner laga kraft

  Infrastruktur Mark- och miljööverdomstolen beslutade på fredagen att inte ta upp Västlänkens detaljplaner för prövning. Då beslutet inte går att överklaga har planerna vunnit laga kraft och byggstarten närmar sig.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived