• Examensarbete: Coworking ur ett fastighetsägarperspektiv

  Forskning Marknadens förändringar har skapat en högre efterfrågan på flexibla kontor med avseende på såväl hyresavtal som utformning. En av dessa flexibla kontorslösningar är coworking. Studien tyder på att det finns fyra strategier en fastighetsägare kan förhålla sig till mot coworkingmarknaden.

 • Unikt samarbete med USA inleds

  Forskning På fredagen signerade Stockholms stads kommunfullmäktige ett fem år långt avtal om forskningssamarbete med KTH och det amerikanska universitetet MIT i Massachusetts med målet att skapa en smartare stad. Fastighetsnytt träffade några av initiativtagarna. 

 • Social hållbarhet i stadsutvecklingen

  Forskning Ett projekt på Uppsala Universitet ska analysera omvandlingen av Norra Sorgenfri, ett område nära centrala Malmö. Med projektet vill man bidra till att föra samman diskussionen om social hållbarhet med diskussioner om jämlikhet och rättvisa i staden.

 • MIT och KTH i gemensam satsning

  Forskning Ett partnerskap och forskningsprojekt mellan Stockholm stad, KTH – Kungliga Tekniska högskolan och MIT – Massachusetts Institute of Technology ska titta närmare på design och digitalisering inom stadsbyggnad.

 • Examensarbete: Nyproduktion av bostäder

  Forskning Dagens bostadsbrist ställer krav på allmännyttiga fastighetsbolag att finna olika lösningar på situationen. En av lösningarna är nyproduktion av bostäder. Det pågår en diskussion huruvida de rådande redovisningsreglerna påverkar bolagens förmåga att investera vid nyproduktion.

 • Examensarbete: Får man vad man betalar för?

  Forskning Skulder riskerar att slå dubbelt på bostadsrättsköparens plånbok. Köpare på bostadsrättsmarknaden i storstäderna visar tecken på att inte vara tillräckligt informerade vid köp och betalar för mycket för skuldsatta och potentiellt misskötta föreningar.

 • FN öppnar innovationscenter i Lund

  Forskning Tillsammans med Ideon Science Park ska FN-organisationen UNOPS, med huvudkontor i FN-byn i Köpenhamn, öppna ett globalt innovationscenter i Lund.

 • Köpenhamn får globalt forskningscenter

  Forskning Danmarks hälsovårdsminister har skrivit under ett avtal med forskningsorganisationen CGIAR och Världsbanken om att etablera ett nytt forskningscenter kring antibiotikaresistens i Köpenhamn.

 • Forskningssatsning på social bostadspolitik

  Forskning Formas beviljar totalt 72 miljoner för olika forskningsprojekt inom socialt hållbar bostadsbyggnad- och politik. Totalt rör det sig om 14 olika projekt. 

 • Projekt för gemensam syn på värdering

  Forskning RICS anlitar forskaren Herman Donner för att analysera hur branschen arbetar med värdering av byggrätter, projektfastigheter och råmark. 

 • Digital revolution på bostadsmarknaden

  Forskning Vi skojade för 30 år sedan om paketfaxen, men den är idag inget att skoja om när vi nu utvecklar avancerade 3D printers som medger ”utskrift” av utrustning i tre dimensioner som bland annat behövs vid bemannade rymdfärder. Vad är det som händer i rasande fart?

 • ”Måste finnas ett tydligt syfte” 

  Forskning Ett universitet är något som står högt på alla städers önskelista. En drivkraft för ekonomi, kunskap och unga människor. Fastighetsnytt träffade Birgitta Bergvall Kåreborn, rektor och professor, Luleå Tekniska Universitet, som ser spännande möjligheter i digitaliseringen. 

 • Dome of Visions till Chalmers

  Forskning NCC:s Dome of Visions, som de senaste åren stått vid KTH i Stockholm, byggs just nu upp vid Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg. 

 • IMA beviljas EU-stöd

  Forskning I dag, måndag, kom beskedet att Tillväxtverket beviljar EU-stöd för projektet Innovative Materials Arena, IMA. Den fysiska innovationsmiljön planeras i anslutning till Linköpings flygplats.

 • Miljardorder från Akademiska Hus

  Forskning Akademiska Hus har givit NCC i uppdrag att bygga ut Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Ordervärdet uppgår till 915 miljoner kronor. 

 • Är vertikal förtätning lönsam?

  Forskning I ett projekt på SLU ämnar man undersöka effekterna av vertikal förtätning – att successivt bygga staden allt högre.

 • Forskning om social bostadspolitik

  Forskning Formas öppnar utlysning Forskning för en social bostadspolitik. Utlysningen omfattar 80 miljoner kronor under åren 2018 – 2020.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived