• Bankunion kan vara verksam 2014

  Ekonomi Europa närmar sig en bankunion och nu har EU-ländernas finansministrar fått uppgiften att se till att ett ramregelverk blir klart redan till årsskiftet. Det står klart efter ett tio timmar långt EU-toppmöte i Bryssel på torsdagskvällen och natten till fredag.

 • Efterfrågan starkast vid hyrestopp

  Ekonomi Avkastningskrav, efterfrågan och pris på fastigheter borde rimligtvis vara störst när investerare väntar sig att hyresnivån kommer att stiga. Det är just då man kan förvänta sig en ökad lönsamhet i investeringen. I Stockholm verkar emellertid det inte vara fallet.

 • Småhusbyggandet i kris

  Ekonomi Svenska småhusbyggare befinner sig i kris, den värsta någonsin enligt di.se som har sonderat terrängen för småhusbyggandet i Sverige.

 • Fortsatt lågt nybyggande

  Ekonomi Under årets andra kvartal påbörjades byggandet av 1 132 lägenheter i Stockholms län, enligt siffror som Stockholm Business Region har tagit fram.

 • SBAB sänker räntorna

  Ekonomi SBAB Bank sänker sina boräntor och sparräntor på grund av den senaste tidens sjunkande marknadsräntor.

 • Ökad tillväxttakt för hushållens lån

  Ekonomi I augusti hade hushållens lån från monetära finansinstitut (MFI) en årlig tillväxttakt på 4,6 procent. Det var en ökning jämfört med juli då tillväxttakten låg på 4,5 procent.

 • Söndertrasad räntekoppling

  Ekonomi Kopplingen mellan reporäntan och bostadsräntorna har trasats sönder vilket dock inte påverkar penningpolitiken för mycket enligt Barbro Wickman-Parak.

 • Vem tar de ekonomiska ­riskerna när man flyttar en stad?

  Ekonomi Stadsomvandlingen i Kiruna och ­Gällivare är en långsiktig och komplex process. KTH har under det senaste året haft en roll som ”bollplank” till kommunerna för att bidra med kunskap, analys och idéer.

 • Börsbolagens vinster pekar uppåt

  Ekonomi Återhämtningen i börsbolagens vinster fortsatte under det andra kvartalet. Ändå är det svårt att jubla. Takten i återhämtningen kunde varit bättre.

 • Ska vi skämmas för att vi diskonterar?

  Ekonomi Ibland drabbas man av en kanske irrationell önskan att säga emot. Jag vet inte hur många gånger som jag hört kloka inlägg om vikten av att beräkna livscykelkostnader, göra livscykelanalyser där vi redan i byggskedet tar hänsyn till renovering och rivning, och inte minst att vi måste utgå från mål om långsiktig hållbarhet.

 • Börsbolagens vinster vänder upp

  Ekonomi Efter en överraskande kraftfull snyting under slutet på förra året, börjar nu börsbolagen att repa sig. Vinsttrenden under det första kvartalet har återigen vänt uppåt.

 • Varmhyra är bäst!

  Ekonomi Ett generellt problem som finns på många områden är att ett utfall beror av flera aktörers handlande och att det är svårt att skapa incitament för alla inblandade aktörer att göra ”rätt” sak. Frågan om kallhyra kontra varmhyra är ett klassiskt exempel på detta.

 • Det våras för USA:s bostadssektor

  Ekonomi Den plågade amerikanska bostadssektorn börjar visa livstecken. Lagren av nybyggda bostäder är rekordlåga och byggandet ökar. Krisen verkar vara på väg att slutligen blåsa över.

 • Konjunkturen bättre än sitt rykte

  Ekonomi Det senaste halvårets börs- och ränteoro har fått de flesta bedömare att prognostisera en global lågkonjunktur. Det syns inte i statistiken. De flesta viktiga marknader utvecklas bra, men Medelhavet är en kriszon.

 • Vad kan vi egentligen veta?

  Ekonomi I inledningen till boken Den nikomachiska etiken skriver Aristoteles: ”Det är nämligen karaktäristiskt för en bildad person att han på varje område eftersträvar exakthet i den utsträckning som företeelsens natur medger” (översättning av Mårten Ringbom). Det han ville säga var att argumentation om etiska frågor inte kan ha samma precision som argumentation inom matematiken.

 • Finansoron försvagar kommunernas ekonomi

  Ekonomi

  Finansoron försvagar kommunernas ekonomi

  Den senaste tidens finansiella oro har föranlett SKL att revidera ned prognosen för nästa års ekonomiska tillväxt. Sysselsättningen antas bli lägre än förväntat vilket minskar skatteintäkterna för kommuner och landsting med 5 miljarder…

 • Peter Malmqvist

  Ekonomi


    "Vad de inte tänker på är att den korta räntan är den enda bromskloss som vi numera har i ekonomin och ska den bromsa en ekonomi som börjar skena så kan den mycket väl hamna långt över den långa räntan."  
  Peter Malmqvist

  ”Underskattad risk med rörlig ränta”

  Fastighetsnytt träffade finansanalytikern Peter Malmqvist under ett seminarium anordnat av Svenskt Fastighetsindex och IPD. Han anser att de låga korta räntorna utgör en fara för framförallt de unga bostadslåntagarna…

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived