• ”Debattklimatet blir betydligt lugnare”

  Ekonomi Tomas Pousette tycker att kombinationen inte var överraskande och tror att det blir ett lugnare klimat inom direktionen framöver.

 • SBAB sänker bolåneräntorna

  Ekonomi Konkurrensen om kunderna ökar där Nordea sänkte rejält nyligen och nu sänker även SBAB sina bolåneräntor.

 • Klyftorna ökar

  Ekonomi Skillnaden mellan hushåll med låga och höga inkomster ökar efter att ha krympt några år.

 • Inflationstakten -0,5 procent

  Ekonomi Inflationstakten var -0,5 procent i april, vilket är en nedgång sedan mars då den var 0,0 procent.

 • Leder marknaden till rätt mängd bostadsbyggande?

  Ekonomi Varför byggs det inte mer bostäder trots att priserna i storstadsregionerna är så höga?

 • Hushållen positiva men deppigare inom näringslivet

  Ekonomi Konjunkturinstitutets Barometerindikator föll från 95,4 i mars till 94,1 i april och indikerar att tillväxten i svensk ekonomi är svagare än normalt. Såväl detaljhandel som de privata tjänstenäringarna backade medan bygg- och anläggningsverksamhet steg något.

 • SKL ser vårtecken

  Ekonomi Efter en lång vinter med svag tillväxt ser SKL vissa vårtecken i ekonomin. Men tillväxttalen är låga; i år växer BNP med 1,5 procent och nästa år med 2,5 procent.

 • En kombination av kriser

  Ekonomi Det som ställer till med problem i den europeiska ekonomin just nu är inte en kris utan en kombination av flera olika kriser. Och den här kombinerade krisen är inte över utan kommer att kräva åtgärder även i fortsättningen. Det menade Bo Lundgren när han inledningstalade på Business Arena i Malmö på torsdagen.

 • Reporäntan oförändrad

  Ekonomi Riksbankens direktion har beslutat att lämna reporäntan oförändrad på 1 procent och samtidigt justera ner reporäntebanan. Först andra halvåret 2014 väntas reporäntan höjas.

 • Blankningen av JM uppgår till 5 procent

  Ekonomi Blankning har ett dåligt rykte men anses av många var ett nödvändigt instrument för aktiemarknaden.

 • Ökad tillväxttakt för hushållens lån

  Ekonomi I februari hade hushållens lån från monetära finansinstitut (MFI) en årlig tillväxttakt på 4,6 procent. Det var en ökning jämfört med januari då tillväxttakten låg på 4,5 procent. I februari 2012 var tillväxttakten 5,0 procent.

 • Svag tillväxt 2013

  Ekonomi Efter att ha ökat med 0,8 procent i fjol väntas BNP stiga med 1,3 procent i år. Samtidigt stabiliseras läget på arbetsmarknaden och arbetslösheten ligger kvar på runt 8 procent de närmaste åren. Det visar Konjunkturinstitutets prognos i mars 2013.

 • Tillväxten avtog 2012

  Ekonomi BNP-tillväxten mattades av under 2012 och för helåret var tillväxten 0,8 procent.

 • Deflation i februari

  Ekonomi Konsumentprisindex (KPI) uppmättes 313,39 i februari av Statistiska Centralbyrån. Jämfört med januari är det en höjning med 0,45 procent men sett till en tolvmånadersperiod sjönk index med 0,17 procent.

 • Varför så få auktioner i privat sektor?

  Ekonomi Ekonomipristagaren Joseph Stiglitz noterade på 1980-talet att på en rad fria marknader förekommer “ransonering”, det vill säga att säljaren bestämmer ett pris som är sådant att det uppstår en kö – och sedan väljer säljaren en av de köande köparna. Stiglitz första artikel handlade om banker – att de inte har en auktion på lån och ger lån till den som är beredd att betala den högsta räntan.

 • Urstark svensk utveckling

  Ekonomi Den svenska tillväxten utklassar snittet av våra viktigaste handelspartners, vilket även gäller sysselsättningen. Så varför jublar vi inte?

 • Svenska ekonomin växer

  Ekonomi Den svenska ekonomin växte med 1,4 procent, mätt i BNP, under fjärde kvartalet 2012 jämfört med motsvarande kvartal 2011. Jämfört med tredje kvartalet 2012 var BNP oförandrad. Det framgår av ett pressmeddelande från SCB.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived