• Inflationstakten -0,5 procent

  Ekonomi Inflationstakten var -0,5 procent i april, vilket är en nedgång sedan mars då den var 0,0 procent.

 • Leder marknaden till rätt mängd bostadsbyggande?

  Ekonomi Varför byggs det inte mer bostäder trots att priserna i storstadsregionerna är så höga?

 • Hushållen positiva men deppigare inom näringslivet

  Ekonomi Konjunkturinstitutets Barometerindikator föll från 95,4 i mars till 94,1 i april och indikerar att tillväxten i svensk ekonomi är svagare än normalt. Såväl detaljhandel som de privata tjänstenäringarna backade medan bygg- och anläggningsverksamhet steg något.

 • SKL ser vårtecken

  Ekonomi Efter en lång vinter med svag tillväxt ser SKL vissa vårtecken i ekonomin. Men tillväxttalen är låga; i år växer BNP med 1,5 procent och nästa år med 2,5 procent.

 • En kombination av kriser

  Ekonomi Det som ställer till med problem i den europeiska ekonomin just nu är inte en kris utan en kombination av flera olika kriser. Och den här kombinerade krisen är inte över utan kommer att kräva åtgärder även i fortsättningen. Det menade Bo Lundgren när han inledningstalade på Business Arena i Malmö på torsdagen.

 • Reporäntan oförändrad

  Ekonomi Riksbankens direktion har beslutat att lämna reporäntan oförändrad på 1 procent och samtidigt justera ner reporäntebanan. Först andra halvåret 2014 väntas reporäntan höjas.

 • Blankningen av JM uppgår till 5 procent

  Ekonomi Blankning har ett dåligt rykte men anses av många var ett nödvändigt instrument för aktiemarknaden.

 • Ökad tillväxttakt för hushållens lån

  Ekonomi I februari hade hushållens lån från monetära finansinstitut (MFI) en årlig tillväxttakt på 4,6 procent. Det var en ökning jämfört med januari då tillväxttakten låg på 4,5 procent. I februari 2012 var tillväxttakten 5,0 procent.

 • Svag tillväxt 2013

  Ekonomi Efter att ha ökat med 0,8 procent i fjol väntas BNP stiga med 1,3 procent i år. Samtidigt stabiliseras läget på arbetsmarknaden och arbetslösheten ligger kvar på runt 8 procent de närmaste åren. Det visar Konjunkturinstitutets prognos i mars 2013.

 • Tillväxten avtog 2012

  Ekonomi BNP-tillväxten mattades av under 2012 och för helåret var tillväxten 0,8 procent.

 • Deflation i februari

  Ekonomi Konsumentprisindex (KPI) uppmättes 313,39 i februari av Statistiska Centralbyrån. Jämfört med januari är det en höjning med 0,45 procent men sett till en tolvmånadersperiod sjönk index med 0,17 procent.

 • Varför så få auktioner i privat sektor?

  Ekonomi Ekonomipristagaren Joseph Stiglitz noterade på 1980-talet att på en rad fria marknader förekommer “ransonering”, det vill säga att säljaren bestämmer ett pris som är sådant att det uppstår en kö – och sedan väljer säljaren en av de köande köparna. Stiglitz första artikel handlade om banker – att de inte har en auktion på lån och ger lån till den som är beredd att betala den högsta räntan.

 • Urstark svensk utveckling

  Ekonomi Den svenska tillväxten utklassar snittet av våra viktigaste handelspartners, vilket även gäller sysselsättningen. Så varför jublar vi inte?

 • Svenska ekonomin växer

  Ekonomi Den svenska ekonomin växte med 1,4 procent, mätt i BNP, under fjärde kvartalet 2012 jämfört med motsvarande kvartal 2011. Jämfört med tredje kvartalet 2012 var BNP oförandrad. Det framgår av ett pressmeddelande från SCB.

 • Hushållens syn på ekonomin allt mer positiv

  Ekonomi Konjunkturinstitutets barometerindikator, som visar det aktuella läget i den svenska ekonomin, steg med närmare fem enheter i februari. Indikatorvärdet 94,7 är dock fortfarande långt under det historiska genomsnittet.

 • Riksbankens analys ofullständig

  Ekonomi Riksbankens beslut att inte sänka räntan ytterligare bygger på en ofullständig analys och bidrar till svag tillväxt i den svenska ekonomin under de kommande åren.

 • Sveriges finansiella system välrustat för en kris

  Ekonomi Även om den svenska ekonomin har gått som tåget, jämfört med andra ekonomier, de senaste åren kan man även argumentera för att den ekonomiska utvecklingen har kännetecknats av en kräftgång. Nu finns det tecken på att konjunkturen håller på att vända nedåt.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived