• Ekonomisk ebb sätter centralbankerna på prov

  Ekonomi Det verkar ställt bortom allt tvivel att konjunkturen har toppat och till och med vänt. Vi kan vänta oss en period med lägre ekonomisk aktivitet men tiotusenkronorsfrågan är huruvida det blir en ekonomisk avmattning eller om vi är på väg in i en lågkonjunktur – eller till och med en recession.

 • Högkonjunkturen bromsar in

  Ekonomi Konjunkturinstitutet konstaterar i sin senaste konjunkturprognos att svensk ekonomi har gått in i en avmattningsfas och BNP växer med 1,5 procent i år, enligt prognosen.

 • Riksbanken lämnar räntan oförändrad

  Ekonomi Riksbanken låter räntan ligga kvar på -0,25 procent då inflationsutsikterna inte förändrats nämnvärt sedan i december. Även bedömningen att den första höjningen kommer under det andra halvåret 2019 ligger fast.

 • Lägre tillväxttakt för hushållens bostadslån

  Ekonomi Enligt SCB utgjorde bostadslånen 82 procent av monetära finansinstituts (MFI) totala utlåning till hushållen och uppgick i december till 3 289 miljarder.

 • Räntebesked stärker kronan

  Ekonomi Kronan stärks rejält både mot euron och dollarn på torsdagen efter att Riksbanken höjt räntan för första gången på över sju år.

 • Riksbanken höjer räntan till -0,25 procent

  Ekonomi Riksbanken höjer reporäntan med 25 punkter till -0,25 procent på torsdagen, vilket är den första höjningen på över sju år.

 • KI: Högkonjunkturen kulminerade 2018

  Ekonomi Ekonomin är påväg in i en avmattningsfas, efter att högkonjunkturen kulminerat under första halvåret 2018. Det spår Konjunkturinstitutet i sin senaste prognos. 

 • Läget högst oklart inför Riksbanksbesked

  Ekonomi Det råder ovanligt stor osäkerhet inför Riksbankens räntebesked på torsdag. Banken har varit tydliga med att en höjning är nära, men efter flera negativa signaler spår bedömare att man skjuter på höjningen.

 • “Förvånande om Riksbanken höjer räntan”

  Ekonomi Inflationsutfallet som presenterades av SCB på onsdagen, i kombination med BNP-utfallet och nedgången i hushållens konsumtion talar för att Riksbanken behåller reporäntan oförändrad vid räntebeskedet nästa vecka. Det spår SBAB:s chefsekonom Robert Boije. 

 • Inflationen minskade i november

  Ekonomi Inflationstakten, räknat som KPIF, var 2,1 procent i november jämfört med 2,4 procent i oktober. Det meddelar Statistiska Centralbyrån på onsdagen.

 • Med backspegeln som kompass

  Ekonomi De strukturella faktorer som kan förklara nedgången i de reala räntorna bakåt i tiden talar för att både de rörliga och bundna räntorna kommer att förbli låga ur ett historiskt perspektiv framöver, skriver SBABs chefsekonom Robert Boije.

 • Kommersiella fastigheter på FI:s radar

  Ekonomi Finansinspektionen analyserar fortsatt bankernas exponering mot den kommersiella fastighetssektorn. Det sa generaldirektören Erik Thedéen i samband med att halvårsvis stabilitetsrapport presenterades på tisdagen.

 • SBAB: Fortsatt låga boräntor framöver

  Ekonomi SBAB spår att boräntorna kommer att ligga kvar på historiskt låga nivåer även efter att Riksbanken höjt reporäntan. Till 2022 spår man en ökning av 3-månadersräntan med drygt 1 procentenhet. 

 • Moody’s expanderar i Stockholm

  Ekonomi Det amerikanska ratinginstitutet Moody´s etablerar ett Stockholmsbaserat dotterbolag och flyttar till större lokaler då man ser möjligheter att växa ytterligare i Sverige och övriga Norden framöver.

 • Riksbanken håller räntan oförändrad

  Ekonomi Riksbanken lämnar räntan oförändrad på onsdagen och upprepar budskapet att den första räntehöjningen på sju år kommer i december eller februari.

 • Riksbanken väntas höja räntan i december

  Ekonomi Onsdagens räntebesked från Riksbanken blir antagligen en ganska odramatisk historia men många bedömare tror att centralbanken kommer signalera tydligare att det blir en höjning i december.

 • Ekonomipriset till Nordhaus och Romer

  Ekonomi Två av de mest tippade nationalekonomerna fick 2018 års ekonomipris till Alfred Nobels minne. Det mest överraskande var att Paul Romer och William Nordhaus fick dela priset.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived