• Riksbanken höjer räntan till -0,25 procent

  Ekonomi Riksbanken höjer reporäntan med 25 punkter till -0,25 procent på torsdagen, vilket är den första höjningen på över sju år.

 • KI: Högkonjunkturen kulminerade 2018

  Ekonomi Ekonomin är påväg in i en avmattningsfas, efter att högkonjunkturen kulminerat under första halvåret 2018. Det spår Konjunkturinstitutet i sin senaste prognos. 

 • Läget högst oklart inför Riksbanksbesked

  Ekonomi Det råder ovanligt stor osäkerhet inför Riksbankens räntebesked på torsdag. Banken har varit tydliga med att en höjning är nära, men efter flera negativa signaler spår bedömare att man skjuter på höjningen.

 • “Förvånande om Riksbanken höjer räntan”

  Ekonomi Inflationsutfallet som presenterades av SCB på onsdagen, i kombination med BNP-utfallet och nedgången i hushållens konsumtion talar för att Riksbanken behåller reporäntan oförändrad vid räntebeskedet nästa vecka. Det spår SBAB:s chefsekonom Robert Boije. 

 • Pengar

  Inflationen minskade i november

  Ekonomi Inflationstakten, räknat som KPIF, var 2,1 procent i november jämfört med 2,4 procent i oktober. Det meddelar Statistiska Centralbyrån på onsdagen.

 • Med backspegeln som kompass

  Ekonomi De strukturella faktorer som kan förklara nedgången i de reala räntorna bakåt i tiden talar för att både de rörliga och bundna räntorna kommer att förbli låga ur ett historiskt perspektiv framöver, skriver SBABs chefsekonom Robert Boije.

 • Kommersiella fastigheter på FI:s radar

  Ekonomi Finansinspektionen analyserar fortsatt bankernas exponering mot den kommersiella fastighetssektorn. Det sa generaldirektören Erik Thedéen i samband med att halvårsvis stabilitetsrapport presenterades på tisdagen.

 • SBAB: Fortsatt låga boräntor framöver

  Ekonomi SBAB spår att boräntorna kommer att ligga kvar på historiskt låga nivåer även efter att Riksbanken höjt reporäntan. Till 2022 spår man en ökning av 3-månadersräntan med drygt 1 procentenhet. 

 • Moody’s expanderar i Stockholm

  Ekonomi Det amerikanska ratinginstitutet Moody´s etablerar ett Stockholmsbaserat dotterbolag och flyttar till större lokaler då man ser möjligheter att växa ytterligare i Sverige och övriga Norden framöver.

 • Riksbanken håller räntan oförändrad

  Ekonomi Riksbanken lämnar räntan oförändrad på onsdagen och upprepar budskapet att den första räntehöjningen på sju år kommer i december eller februari.

 • Riksbanken väntas höja räntan i december

  Ekonomi Onsdagens räntebesked från Riksbanken blir antagligen en ganska odramatisk historia men många bedömare tror att centralbanken kommer signalera tydligare att det blir en höjning i december.

 • Ekonomipriset till Nordhaus och Romer

  Ekonomi Två av de mest tippade nationalekonomerna fick 2018 års ekonomipris till Alfred Nobels minne. Det mest överraskande var att Paul Romer och William Nordhaus fick dela priset.

 • “För bra ordning i de offentliga finanserna”

  Ekonomi Även om det fortsatt går bra för Sverige och svensk ekonomi, går vi en avmattning till mötes. Och det kommer inte att hjälpas av en svag regering som inte kan genomföra några reformer. Det menar Nordeas chefsekonom Annika Winsth, som talade på Stora Näringslivsdagen i Västerås på måndagen.

 • America first eller America alone?

  Ekonomi Det finns två stora dragare i den globala ekonomin för tillfället med USA och Kina, menar Alasdair Ross, Countries Editor på The Economist, och han tror att det blir en ”rough ride” över de närmaste två åren. Men medan handelskriget eskalerar står inte övriga världen still och väntar utan nya allianser och handelsvägar bildas.

 • Vågar Riksgälden utmana om kronan?

  Ekonomi När Riksgälden nu uppdaterar sitt förslag till riktlinjer för statsskuldens förvaltning blir det intressant att se om man vågar fortsätta att utmana Riksbanken.

 • SBAB: Handelskrig kan ge global recession

  Ekonomi SBAB:s chefsekonom Robert Boije varnar i samband med Business Arena Stockholm för vad följderna kan bli av ett utökat handelskrig mellan USA och Kina.

 • Ohlsson: Risker med att rensa bort elpriser

  Ekonomi Det finns risker med att räkna bort lättrörliga faktorer såsom energipriser när man gör en inflationsbedömning. Det säger riksbanksledamoten Henry Ohlsson på Business Arena Stockholm på onsdagen.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived