• Nya kunder väljer kort bindningstid

  Ekonomi Under juni valde 79 procent av de som tecknade nya bolån hos SBAB att binda räntan på tre månader, en ökning med en procentenhet sedan i maj.

 • TI: Partier blundar för växande korruption

  Ekonomi Sverige är mest korrupt i hela Skandinavien. Ändå presenterar inget riksdagsparti en handlingsplan mot korruption. Det påpekar Transparency International i sitt senaste index.

 • Räntan oförändrad trots oenig Riksbank

  Ekonomi Riksbanken lämnar reporäntan oförändrad på -0,50 procent. Vice riksbankschefer Martin Flodén och Henry Ohlsson reserverade sig mot beslutet. 

 • “Finansinspektionens inverkan på marknaden är överdriven” 

  Ekonomi Många har beskyllt Finansinspektionens amorteringskrav för att sänka bostadspriserna och skjuta bostadsproduktionen i sank. Men effekten är överskattad att döma av kommentarer från ett par experter som Fastighetsnytt talat med.

 • “Vi är inte längre i en högkonjunktur”

  Ekonomi Ekonomin i Stockholmsregionen faller till den lägsta nivån på fem år, enligt Stockholms Handelskammares Stockholmsbarometer.

 • Riksbanken väntas skjuta på första höjningen till fjärde kvartalet

  Ekonomi Riksbanken kommer lämna räntan oförändrad och väntas samtidigt skjuta fram prognosen för den första räntehöjningen från det tredje till det fjärde kvartalet i år då inflationen inte vill ta fart. Den bedömningen gör experter som Fastighetsnytt talat med inför torsdagens räntebesked.

 • Nota på 18 miljarder för Brexit

  Ekonomi En hård Brexit kan bli kännbar för svensk ekonomi konstaterar Stockholms Handelskammare och Oxford Economics som tillsammans räknat på den svenska kostnaden för Brexit.

 • Comeback för certifikat

  Ekonomi Företagscertifikat har återigen dykt upp som ett alternativ till bankfinansiering och allt fler fastighetsbolag använder sig av dem. Den kortsiktiga finansieringen kan vara smidig och billig men den kräver också att man har en backup.

 • Moody’s bekräftar Sveriges betyg

  Ekonomi Internationella ratinginstitutet Moody‘s har efter en genomgång av den svenska ekonomin och statens finanser bekräftat Sveriges kreditbetyg som Aaa vilket är det högsta betyg Moody‘s ger. Betyget omfattar Sveriges kreditvärdighet som långsiktig gäldenär samt landets förmåga att hedra sina seniora icke-säkerställda skulder.

 • Knapp ökning av tillväxttakten för bolån

  Ekonomi Enligt SCB hade bostadslånen en årlig tillväxttakt på 7,3 procent i januari, en ökning med 0,1 procentenheter jämfört med i december.

 • Statistiken som hotar Riksbankens prognoser

  Ekonomi Det gäller att Riksbanken har tur med prognoserna vid räntemötet den 13 februari. Veckorna därefter kommer nämligen en trio statistik som kan förändra förutsättningarna för penningpolitiken.

 • Fler väljer längre bindningstid på lån

  Ekonomi I slutet av december valde 36 procent av bostadsrättsföreningarna lån med bindningstider under 12 månader. Det är en minskning med 14 procent sedan slutet av september.

 • “Räntan höjs i mitten av 2018”

  Ekonomi Riksbanken lämnar räntan oförändrad på -0,50 procent. Direktionen räknar med att börja höja räntan i “långsam takt” i mitten av 2018. 

 • Färre hyresrätter om skatteförslag godkänns

  Ekonomi Skulle förslaget om förändrat ränteavdrag för fastighetsbolag gå igenom skulle 21 av 27 bostads bygga färre hyreslägenheter, enligt en enkät från Stockholms Handelskammare. 

 • Tillväxttakt för lån ökade

  Ekonomi Enligt SCB hade hushållens bostadslån en årlig tillväxttakt på 7,3 procent i oktober, en ökning med 0,1 procentenheter jämfört med september.

 • Vasakronan satsar på teknikenhet

  Ekonomi Vasakronan skapar en ny teknikorganisation byggd för att hitta, utveckla och testa ny teknik. “Genom det skapar vi ännu bättre förutsättningar att både drifta och utveckla våra fastigheter”, säger Nicklas Walldan.

 • Splittrad syn på risken på bomarknaden

  Ekonomi Det finns en risk att bostadsbyggandet avtar snabbt från dagens höga nivåer, vilket kan bidra till eller förstärka en framtida lågkonjunktur. Varningen kommer från Riksbanken som samtidigt välkomnar en skärpning av amorteringskravet.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived