• TK Development öppnar retailpark

  Nyheter TK Development öppnar en 12 000 kvadratmeter stor retailpark i Uppsala. Retailparken är på förhand såld till tyska IVG Immobilien AG och försäljningssumman uppgår till cirka 200 miljoner kronor.

 • Danska DSV säljer till Hemfosa

  Nyheter Det danska logistik- och transportföretaget, DSV, säljer logistik- och lagerfastigheter till Hemfosa Fastigheter.

 • PM ISS

  Nyheter I samband med den stora fastighetsmässan Mipim i Cannes, presenterar ISS en ny affär med det nystartade fastighetsbolaget Hemfosa.

 • Positivt resultat för Stockholms Hamnar

  Nyheter Under 2009 reste över 12 miljoner passagerare och över 7 ton gods passerade via Stockholms Hamnar. Bara passagerartrafiken genererade 5,5 miljarder kronor i turistintäkter, fyllde 7 hotell varje dag året runt och stockholmsbesökarnas konsumtion ger upphov till 4 200 årssysselsatta i Stockholms län varje år.

 • Nöjdare hyresgäster ökar värdet på kommersiella fastigheter

  Nyheter

  Nöjdare hyresgäster ökar värdet på kommersiella fastigheter

  En fastighet utan stabila och långsiktiga hyresgäster är en stor risk för en investerare – särskilt i en marknad som den vi upplever just nu – medan finansiellt solida hyresgäster stärker en tillgång och bidrar till fastighetens långsiktiga värde.

  Bernhard Klein Wassink
  Marknadschef
  GE Capital Real Estate

 • Dags för kommersiell hållbarhet i stadsbyggandet

  Nyheter

  Dags för kommersiell hållbarhet i stadsbyggandet

  I svallvågorna efter finanskrisen och med klimathotet som en alltmer betydande del av vardagen hörs numera allt som oftast erfarna, kommersiella projektutvecklare argumentera för att framgångsrika projekt inte bara kan bestå av maximerad area ställd i relation till minimerad kostnad. Av den kalkylen skapas inte attraktiva produkter på en kommersiell marknad vare sig det handlar om bostäder eller kontorslokaler. Istället talas det om att skapa framgångsrika projekt, ekonomiskt inte minst, via attraktiva miljöer där funktionsblandning, sammanhang och genomtänkta strategier för långsiktig hållbarhet är viktiga komponenter.

  Annica Carlsson, arkitekt MSA
  VD, Equator Stockholm AB

 • Trög marknad trots stort intresse från investerare

  Nyheter Det är en långsam och utdragen återhämtning med risker för bakslag som väntar den Europeiska fastighetsmarknaden enligt rapporten Emerging Trends som undersöker investerarnas förväntningar på 2010. Trots att de stora problemen i många fall uteblev under 2009 kvarstår många frågetecken inför 2010. Man konstaterar också att krisen inte påverkat den gröna agendan som fortfarande rankas högt av fastighetsbolagen.

 • Tyska städer intressantast för investerare

  Nyheter Enligt rapporten Emerging Trends in Real Estate, som ges ut av PricewaterhouseCoopers och Urban Land Institute (ULI), ljusnar det något för den europeiska fastighetsmarknaden under 2010. Tyska städer som Hamburg och München ses som mest fördelaktiga för investeringar och ligger i topp medan Stockholm tappar för tredje året i rad ner till en tolfteplats.

 • Planer för nya Årstafältet presenterade

  Nyheter

  Planer för nya Årstafältet presenterade

  I dag tisdag har stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (M) tillsammans med huvudarkitekten på Archi5, Erik Giudice, presenterat Nya Årstafältet, en stadsdel söder om Söder med plats för uppemot 10 000 boende och omkring 2 600 arbetsplatser…

 • ”Transaktionsvolymen kommer att öka rejält under 2010”

  Nyheter I framförallt Storbritannien, men även i övriga Europa, så har det efter sommaren blivit bra fart på fastighetsmarknaden. Både i form av att transaktionerna ökar och att avkastningskraven på en del håll börjar sjunka igen. Ingemar Rindstig, Chef för Ernst & Young Real Estate, tror att värdefallet på fastigheter i det närmaste är avklarat.

 • Stimulanserna bidrar till positivare 2010

  Nyheter


    "Det blir viktigt att följa hur risktagandet kommer att påverkas av ökade regleringar, men också hur regleringar kan påverka tillväxten på andra sätt."  
  Cecilia Hermansson

  Stimulanser bidrar till positivare prognoser för 2010
  2009 blev ett tufft år och för Sveriges del landar BNP på mellan -4 och -5 procent. Men inledningen av 2010 har varit lugnare än inledningen av 2009, anser Cecilia Hermansson, Chefekonom på Swedbank, som här kommenterar ett antal centrala punkter som påverkar den svenska ekonomins utveckling under kommande år…

 • Vad är en miljöklassad byggnad?

  Nyheter

  Replik
  Vad är en miljöklassad byggnad?

  I ett tidigare inlägg i Fastighetsnytt konstaterade vi att en rad olika miljöklassningsmetoder för byggnader diskuteras för tillämpning i Sverige. Jonny Hellman, NCC, som propagerar för BREEAM, har nu återkommit bland annat med några synpunkter på vår korta beskrivning av typiska drag hos BREEAM. Vi håller helt med Jonny om att just metodernas syfte och innehåll behöver fokuseras om man skall kunna förstå skillnader mellan olika metoder.

  Mauritz Glaumann, Arkitekt SAR/MSA, Professor i byggnadsanalys, Högskolan i Gävle
  Tove Malmqvist, Filosofie doktor, Miljöstrategisk analys – fms, KTH
  Marita Wallhagen, Arkitekt SAR/MSA, Doktorand, Högskolan i Gävle

 • Glöm inte bort att vi kan påverka miljöklassningssystemen!

  Nyheter

  Replik:
  Glöm inte bort att vi kan påverka miljöklassningssystemen!

  Att miljöklassning debatteras är bra! Tidigare har frågan bara engagerat ett fåtal och att fler och fler nu ger sig in i debatten är positivt. Men den senaste tiden har frågan nästan enbart handlat om vilket miljöklassningssystem som bör gälla och ibland har syfte och innehåll glömts bort.

  Jonny Hellman
  Miljöchef
  NCC Property Development och NCC Housing

 • Vad blir efterdyningarna efter stimulanserna?

  Nyheter


    "Hittills har det funnits en stark och grundmurad tro att vi ska ha en låg inflation i världen men frestelsen att kanske inflatera bort en del av de enorma skuldbergen finns där." 
  Cecilia Hermansson

  Vad blir efterdyningarna efter stimulanserna?

  Sverige står lite starkare vilket gör att vi kan ha en lite mer positiv utveckling de närmaste åren än en hel del andra länder. Men oro kan på nytt uppstå på de globala finansmarknaderna och Cecilia Hermansson, Chefekonom på Swedbank, tycker att man ska vara uppmärksam på vad som händer framöver i de länder som dras med stora budgetunderskott…

 • Gemensamt miljöklassningssystem – ett orimligt krav?

  Nyheter

  Gemensamt miljöklassningssystem – ett orimligt krav?

  Det har nu under en längre tid pågått en mängd diskussioner kring vilket av de olika miljöklassningssystemen som bör gälla i Sverige. Vissa förespråkar de internationella systemen med motiveringen att de internationella investerarna och potentiella hyresgästerna förstår dessa system, medan andra förespråkar de svenska modellerna då dessa är anpassade för svenska byggnormer och standarder.

  Mikael Eriksson
  Tekn Dr miljökemi
  Structor Miljöbyrån

 • PM Ny regionchef för NCC

  Nyheter Manne Aronsson blir ny regionchef för NCC Property Development, Region Väst. Han tillträder med omedelbar verkan.

 • HSB Göteborg säljer fastighetsportfölj

  Nyheter Portföljen består av fem Daghem/vårdboenden som är belägna i Göteborgs, Partilles, Kungsbacka och Öckerös kommuner. Köparen är Hemfosa Hälsofastigheter AB.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived