• ICA förlikas med Centeni

  Nyheter

  ICA förlikas med Centeni

  ICA Sverige har förlikats med Centeni (tidigare Boultbee) avseende hyresavtal för ett antal fastigheter…

 • Hemfosa hyr ut i Uppsala

  Nyheter

  Hemfosa hyr ut i Uppsala

  Arbetsförmedlingen hyr kontorslokaler om 5 000 kvadratmeter i Muninhuset i centrala Uppsala…

 • Nattklubb blir konstmuseum

  Nyheter

  Nattklubb blir konstmuseum

  Stureplansgruppen säljer det gamla danspalatset Sandgrund i Karlstad till Karlstad kommun för 22 miljoner kronor…

 • Seniorbostäder efterfrågas

  Nyheter

  Seniorbostäder efterfrågas

  HUI Research har presenterat rapporten Seniorboende 2.0, Äldreboendets plats i den moderna tjänsteekonomin. Rapporten visar att det finns en marknad för lågt räknat 50 000 nya seniorbostäder fram till år 2025…

 • Lägre tillväxttakt på bostadslån

  Nyheter

  Lägre tillväxttakt på bostadslån

  Den årliga tillväxttakten för bostadslån var i december 5,4 procent vilket är en minskning jämfört med november då tillväxttakten var 5,6 procent…

 • Fortsatt svag indikator

  Nyheter

  Fortsatt svag indikator

  Konjunkturinstitutets Barometerindikator sjönk ytterligare 1,5 enheter i januari i år. Bygg- och anläggningsverksamhet samt detaljhandel bidrog dock positivt…

 • Transaktionsvolymen i Europa väntas sjunka

  Nyheter

  Transaktionsvolymen i Europa väntas sjunka

  Enligt en rapport från DTZ uppgick transaktionsvolymen i Sverige 2011 till 104 miljarder kronor, något mindre än för 2010. För Europa väntas transaktionsvolymen minska något 2012…

 • Atrium Ljungberg förvärvar i Hagastaden

  Nyheter

  Atrium Ljungberg förvärvar i Hagastaden

  Atrium Ljungberg förvärvar resterande 50 procent av fastigheten Blästern 13 i Hagastaden i Stockholm. Köpeskillingen uppgår till 630 miljoner kronor och Säljare är Länsförsäkringar Liv…

 • Omstrukturering av försvars- och kulturfastigheter

  Nyheter

  Omstrukturering av försvars- och kulturfastigheter

  Regeringen tillsätter en särskild utredare som ska lämna förslag på hur statens bestånd av försvarsfastigheter ska förvaltas och vilka som inte längre behöver vara i statens ägo…

 • Britter köper i Hyllie

  Nyheter

  Britter köper i Hyllie

  Annehem, dotterbolag till Peab, har avyttrat fastigheten Värdshuset 2 på stadsdelen Hyllie i Malmö. Köpare är den brittiske kapitalförvaltaren Schroders nordiska fond och köpeskillingen uppgår till cirka 185 miljoner kronor…

 • Anders Bodin hyr ut på Alströmmergatan

  Nyheter

  Anders Bodin hyr ut på Alströmmergatan

  Sanoma Utbildning AB flyttar från Bonnierhuset till Skutan 10 och Anders Bodin Fastigheter…

 • JM förvärvar fastighet i Uppsala

  Nyheter

  JM förvärvar fastighet i Uppsala

  JM förvärvar fastigheten Kungsängen 28:1 i Uppsala kommun. Köpeskillingen uppgår till 95 miljoner kronor…

 • Vattenfall säljer fastighet i Trollhättan

  Nyheter

  Vattenfall säljer fastighet i Trollhättan

  Vattenfall har sålt fastigheten Parken 2 i Trollhättan. Köpare är det lokala fastighetsbolaget Rubanken…

 • Svag tillväxt 2012

  Nyheter

  Svag tillväxt 2012

  I Swedbanks nya konjunkturrapport bedömer man att ett scenario där eurozonen tar små, men viktiga steg framåt för att lösa krisen. Svensk BNP-tillväxt förutses till 0,6 procent 2012…

 • NCC köper av IF Metall

  Nyheter

  NCC köper av IF Metall

  NCC Boende har slutit avtal om att köpa mark i Skåvsjöholm i Österåker av IF Metall. Det handlar om totalt 350 000 kvadratmeter mark som ska rymma cirka 130 småhustomter…

 • Niam förvärvar fyra köpcentrum

  Nyheter

  Niam förvärvar fyra köpcentrum

  Niam har förvärvat fyra köpcentrum i Norge, belägna i Stavanger, Lillehammer och Drammen. Säljare är Oslo Areal…

 • Folksam hyr ut på Södermalm

  Nyheter

  Folksam hyr ut på Södermalm

  Folksam hyr ut ett plan motsvarande 1 800 kvadratmeter i fastigheten Hönsfodret 1, Tullgårdsgatan 12, på Södermalm i Stockholm. Hyresgäst är MiROi, ett utbildningsföretag…

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived