• Svenska Bostadsfonden köper i Luleå

  Nyheter Svenska Bostadsfonden gör sin första investering in sin nystartade institutionsfond, Svenska Bostadsfonden Institution 1 AB. Säljare är det kommunala bostadsbolaget Lulebo.

 • Bostadspriser – i dag och imorgon

  Nyheter Vi har sedan fastighetskrisen i början av 90-talet sett en exempellös ökning av bostadspriser. SCB:s index för småhus har sen 1993 ökat med drygt 200 % till 2010.

  Fil.dr Ingemar Bengtsson
  Universitetslektor, fastighetsvetenskap, LTH, Lunds universitet

 • Fabege inleder återköp av aktier

  Nyheter

  Fabege inleder återköp av aktier

  Fabege AB inleder idag återköpsprogram i enlighet med beslut av årsstämman. Förvärv får ske av högst det antal aktier som vid varje tidpunkt motsvarar 10 procent av samtliga bolagets utgivna aktier…

 • JLL

  Nyheter

  Ökad transaktionsvolym andra kvartalet

  Under det andra kvartalet 2011 uppgick den totala transaktionsvolymen på den svenska marknaden till 29 miljarder kronor enligt Jones Lang LaSalles bedömning. Detta motsvarar en ökning med 36 procent jämfört med kvartalet före och 4 procent jämfört med samma period 2010, då transaktionsvolymen var 28 miljarder kronor. Många affärer görs utanför storstadsregionerna…

 • IVG avyttrar i Kungens Kurva

  Nyheter Den tyska fondförvaltaren IVG Funds har avyttrat en volymhandelsfastighet i Kungens Kurva, strax söder om Stockholm. Köpare är TMW Pramerica Property Investment.

 • Dags att se över hyresgästens tillträdesvillkor

  Nyheter Den 1 juli 2010 trädde den nya Plan- och Bygglagen (2010:900) (”PBL”) i kraft. Lagen innehåller bestämmelser om att en byggnad inte får tas i bruk innan byggnadsnämnden lämnat ett slutbesked.

  Cecilia Hautamäki
  Advokat
  Magnusson Advokatbyrå

 • Elnätsavgifterna fortsätter att öka kraftigt

  Nyheter

  Elnätsavgifterna fortsätter att öka kraftigt

  De senaste fem åren har avgifterna ökat med 31 procent visar årets Nils Holgerssonrapport. I genomsnitt har elnätsavgifterna ökat med 4,7 procent 2011…

 • Årets Stockholmsbyggnad 2011

  Nyheter Under onsdagen presenterade stadsbyggnadsborgarrådet Regina Kevius (M) vinnaren i tävlingen Årets Stockholmsbyggnad 2011 vid en ceremoni i Stadshuset. Det vinnande bidraget blev Barnmorskan 2 i Enskede.

 • Europeisk lånemarknad blir mer amerikansk

  Nyheter Försäkringsbolagen i Europa kommer att investera mindre i fastigheter framöver. Men de kommer att låna ut mer pengar. Det menade amerikanen Howard Roth som är global Director of Real Estate på Ernst & Young när Fastighetsnytt träffade honom och svenske kollegan Ingemar Rindstig i Stockholm.

 • NCC bygger skola i Vendelsö

  Nyheter

  NCC bygger skola i Vendelsö

  NCC Construction Sverige bygger en förskola och skola i Haninge kommun för 340 barn. Arbetet genomförs i partnering med uppdragsgivaren Hemfosa fastigheter. Ordern är värd 63 miljoner kronor…

 • Ökad integration kan ge 90 000 nya jobb

  Nyheter 90 000 nya jobb skulle kunna skapas till år 2030 om vi lyckas lösa problemen med integrationen på Stockholms arbetsmarknad. Arbetslösheten bland utlandsfödda stockholmare är betydligt högre än för regionens övriga medborgare

  Christer Jansson & Krister Nilsson
  Fastighetsägarna

 • Kollegornas röster – en välsignelse och en förbannelse

  Nyheter Flera studier pekar på att de öppna kontorslandskapen är de nya bullriga industrierna. Ljudet är den stressfaktor man klagar mest på, men av allt att döma får ljudfrågorna inte tillräckligt med uppmärksamhet när vi bygger och utvecklar kontor. Ansvaret för ljudfrågorna är ofta delat mellan kravställare, arkitekter och akustiker. Men vem tar ansvaret att driva dessa frågor?

  Frans Davidsson
  Konceptutvecklare
  Ecophon

 • Mörka moln över Sydeuropa

  Nyheter De flesta pilar pekar uppåt i den svenska ekonomin, till och med oron för en bostadsbubbla verkar ha bedarrat. Mats Kinnwall, Chefsekonom på Sveriges Kommuner och Landsting, tror att de flesta hushåll tagit höjd och kommer att klara sig bra. Riskerna kommer fortfarande från Sydeuropa där Grekland fortsatt är det mörkaste molnet på den ekonomiska himlen…

 • Kommer vi att få jobba till vi dör?

  Nyheter Den demografiska strukturen och förändringarna framöver kommer att innebära stora problem för Svensk välfärd. Vem ska utföra tjänstenäringar i en allt glesare glesbygd? Hur ska vi kunna tillgodoräkna oss den tillväxt som är möjlig i Norrland? Kommer vi att få jobba tills vi dör?

  Maria Pleiborn
  Seniorkonsult, Demograf
  WSP Analys & Strategi

 • Fasta avgifter hindrar besparingar

  Nyheter

  Fasta avgifter hindrar besparingar

  Enligt en studie av Nils Holgerssongruppen om lönsamhet vid effektiviseringar så kan den som minskar sin användning av fjärrvärme, el, vatten och minskar mängden sopor med 25 procent inte räkna med motsvarande kostnadsminskning. I en del fall sparas inte en enda krona…

 • Stockholm toppar listan i ny storstadsrapport

  Nyheter Stockholm är världsledande inom områden som innovation, hälsa och säkerhet enligt en ny studie från PwC och Partnership for New York City. Staden flyttar fram positionerna fem placeringar sedan förra året och hamnar nu på en fjärdeplats. Stockholm är även bäst av de europeiska städer som ingår i studien. Det visar den fjärde upplagan av Cities of Opportunity som analyserar och rangordnar 26 storstäder utifrån tio olika faktorer avgörande för en stads attraktivitet och tillväxtpotential.

 • Studentbostäder – ett återkommande problem

  Nyheter Varje år i augusti pratas det om tältande studenter och ett enormt behov av bostäder. Sittande parti lovar bättring och nya lösningar. Men efter några veckor tystnar debatten och studenterna ser ut att ha hittat tak över huvudet. Vad det faktiska behovet av studentbostäder är ser inte ut att ha ett enkelt svar.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived