• Replik: 560 äldreboenden bara en del av utmaningen

  Replik Det behövs investeringar på över 200 miljarder kronor för att bygga de äldreboenden, skolor och förskolor som behövs, skriver Anders Berglind på Wästbygg.

 • Replik: Vi är oroliga för hyresgästernas konsumentskydd

  Replik Ola Johansson (C) har fel när han hävdar att Hyresgästföreningen sprider skrämselpropaganda om Januariavtalets konsekvenser för hyresgästernas konsumentskydd, skriver Marie Linder och Erik Elmgren från Hyresgästföreningen.

 • Radikal miljöpolitik – inga meningslösa uppoffringar

  Replik Häromdagen så skrev Hans Lind, som jag beundrar, en artikel med rubriken ”Varför bedrivs inte en mer radikal miljöpolitik?” som jag som ingrodd hållbarhetsnisse ämnar besvara.

 • Välkommet med konstruktiva samtal med övriga parter

  Replik Hyresgästföreningen välkomnar SABOs och Fastighetsägarnas inbjudan till fortsatta diskussioner vad gäller bruksvärdessystemet. Men för tydlighetens skull: vi vill inte se en utveckling där hyresförhandlingarna centraliseras, institutionaliseras eller indexeras.

 • ”Gräset är inte grönare i Frankrike”

  Replik Med stort intresse så har jag läst flödet av repliker som kommer från den initiala artikeln om ”Öppna böcker hela vägen” och kommentarer som följer. Jag är helt med på att arkitekter måste återerövra en position som ”såldes” bort under miljonprogrammets era.

 • “Vi prövar oss fram i okänd terräng”

  Replik Vi läste Rebecca Gulding och Eleonore Gustafssons replik med stor behållning. Inte minst för andan av förändringsvilja och klarsyntheten i formuleringar som: ”en rollmässig förflyttning för arkitekter är en absolut nödvändighet för att på sikt kunna åstadkomma ett hållbart samhällsbyggande för framtida generationer.” Men vi är tydligen av uppfattningen att denna ”rollmässiga förflyttning” kommer att behöva vara mer drastisk för att kunna påverka i tillräcklig omfattning, än vad replikförfattarna menar.

 • En betraktelse från en annan vinkel

  Replik Det ligger i sakens natur att den som låter utföra och/eller finansiera ett byggprojekt sällan helt och hållet vill släppa möjligheten till insyn, påverkan och kontroll av projektet. I sådana samarbeten är det enligt vår uppfattning snarare en fråga om hitta andra sätt att definiera arkitektens roll och uppdrag i avtalet.

 • Elbussar är framtidens kollektivtrafik

  Replik Carl Henrik Linder kritiserar igen Stockholms Handelskammares hållning i fråga om spårvägar. Linders påstående förtjänar att bemötas, i hopp om att få en mer saklig debatt om möjligheterna med elbussar.

 • Replik: Catharina Håkansson Boman

  Replik Spelteorier är intressant som ett instrument att analysera och förstå processer. Men de hypoteser som Hans Lind lanserar stämmer inte med de iakttagelser som vi gör av verkligheten. Hans Lind argumenterar för att förhandlingar har teoretiska risker med avseende på bostadsbyggande. Sverigeförhandlingen vill därför ge en bild av varför förhandling leder till ökat bostadsbyggande.

 • Replik: Mehmet Kaplan

  Replik Caroline Szyber skriver i ett debattinlägg på Fastighetsnytt 17:e december att regeringen förhalar arbetet med att ta fram en ny bullerförordning. Det är ett påstående som helt saknar förankring i verkligheten.

 • Replik: Akademiska Hus

  Replik Stellan Lundström drar i sin åsiktskrönika en rad slutsatser baserade på Akademiska Hus ”strävan efter att likna ett kommersiellt fastighetsbolag när det gäller ekonomisk styrning”.

 • Replik: Klimatpåverkan i byggprocessen

  Replik Vi håller med Emma Jonsteg i att vi måste bli bättre på att ställa krav på och bygga energieffektiva hus och att det inte finns någon anledning att vänta. Men när det gäller vägen dit och de fakta som ligger till grund har vi har en helt annan uppfattning.

 • Stockholm byggs fortfarande med bilisten som utgångspunkt

  Replik Påståendet att “I Stockholm har vi ingen fastslagen parkeringsnorm” är emellertid en smula förbryllande.

 • ”Det är rimligt att steg för steg låta bilen betala”

  Replik Vi bygger staden med människan, inte bilen, som utgångspunkt.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived