Har du gjort en skarp iakttagelse som andra borde ta del av? Tycker du att något är åt helsike fel? Vill du bemöta eller kommentera någon annans debattinlägg? Under rubriken ”Opinion” presenterar Fastighetsnytt inlägg i olika aktuella frågor på hemsidan. Inläggen publiceras även i vårt dagliga nyhetsbrev som går ut till tusentals läsare i fastighetsbranschen.

För signerade artiklars korrekthet och innehåll svarar författaren.

Läs gärna tidigare inlägg. De finns längre ner på sidan i kronologisk ordning.

Är du intresserad av att skriva ett inlägg kan du skicka en förfrågan till Mattias Fröjd: mattias.frojd@fastighetsnytt.se


 • Gemensamt miljöklassningssystem – ett orimligt krav?

  Opinion

  Gemensamt miljöklassningssystem – ett orimligt krav?

  Det har nu under en längre tid pågått en mängd diskussioner kring vilket av de olika miljöklassningssystemen som bör gälla i Sverige. Vissa förespråkar de internationella systemen med motiveringen att de internationella investerarna och potentiella hyresgästerna förstår dessa system, medan andra förespråkar de svenska modellerna då dessa är anpassade för svenska byggnormer och standarder.

  Mikael Eriksson
  Tekn Dr miljökemi
  Structor Miljöbyrån

 • Miljöklassning och miljöpåverkan

  Opinion

  Miljöklassning och miljöpåverkan

  Under året har Fastighetsnytt publicerat en rad inlägg om miljöklassning av byggnader. Anna Denell från Vasakronan och Hanne Rönneberg och Hans Wallström från Skanska pläderade för att bygg- och fastighetsbolagen skulle enas om att gemensamt använda det amerikanska miljöklassningssystemet LEED. Johnny Hellman från NCC förde istället fram BREEAM från England och Magnus Bonde från KTH argumenterade nu senast för att det Australiensiska systemet Green Star borde anpassas till svenska förhållanden. Samtidigt är det svenska systemet Miljöklassad byggnad, som utvecklats på initiativ av ByggaBo-dialogen, nu färdigt att användas.

  Mauritz Glaumann, Arkitekt SAR/MSA, Professor i byggnadsanalys, Högskolan i Gävle
  Tove Malmqvist, Filosofie doktor, Miljöstrategisk analys – fms, KTH
  Marita Wallhagen, Arkitekt SAR/MSA, Doktorand, Högskolan i Gävle

 • Verklighetsfrämmande hot om kontorsvakanser

  Opinion

  Verklighetsfrämmande hot om kontorsvakanser

  Läget förbättras nu successivt för tjänsteföretagen i Stockholm och allt fler företag ser ett behov att öka personalstyrkan redan under det kommande kvartalet. Det innebär att de skräckscenarier som tecknats för Stockholms kontorsmarknad känns alltmer verklighetsfrämmande.

  Thomas Ernhagen
  Chefekonom, Fastighetsägarna Stockholm

 • Devalvering eller inte i Baltikum?

  Opinion

  Devalvering eller inte i Baltikum?

  Kommer Lettland att devalvera? Det är en fråga som ställs med bävan inom den svenska banksektorn. I sitt inlägg på WebbForum skriver experten på baltisk ekonomi och före detta Riksbankschefen, Bengt Dennis, att den ekonomiska återhämtningen inom EU kan öka acceptansen för en baltisk devalvering.

  Bengt Dennis

 • Sluta tillbe flyttkedjan – bygg direkt till unga!

  Opinion

  Sluta tillbe flyttkedjan – bygg direkt till unga!

  Det finns en närmast religiös tro på att flyttkedjor är lösningen på alla bostadsmarknadens problem – inte minst bostadsbristen bland unga. Flyttkedjor används som argument för ett ensidigt byggande, där stort och dyrt är totalt dominerande och mycket litet görs för att förnya och effektivisera bostadsbyggandet. Detta synsätt har dominerat bostadsproduktionen de senaste åren – men det har inte fått någon större effekt på bostadsbristen bland unga. Det är hög tid att tänka om!

  Elsa Reimerson

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived