Har du gjort en skarp iakttagelse som andra borde ta del av? Tycker du att något är åt helsike fel? Vill du bemöta eller kommentera någon annans debattinlägg? Under rubriken ”Opinion” presenterar Fastighetsnytt inlägg i olika aktuella frågor på hemsidan. Inläggen publiceras även i vårt dagliga nyhetsbrev som går ut till tusentals läsare i fastighetsbranschen.
Läs gärna tidigare inlägg. De finns längre ner på sidan i kronologisk ordning.

Är du intresserad av att skriva ett inlägg kan du skicka en förfrågan till Mattias Fröjd: mattias.frojd@fastighetsnytt.se


 • Länge leve det operativa kassaflödet!

  Opinion Jag tror det är dags för fastighetsbranschens olika aktörer att inse att det behövs åtminstone ett alternativt sätt att rapportera avkastningen från fastighetsinvesteringar.

 • Opinion: Bebygg Gärdet nu!

  Opinion Arthur Sundqvist anser att tiden är mogen för att bebygga Gärdet.

 • Ingen vill väl ha bilslukande stormarknader?

  Opinion Janne Sandahl tycker till om stads- och centrumplanering.

 • ”Debatten om byggnadsavskrivning får ny näring”

  Opinion Stellan Lundström och Bo Nordlund diskuterar möjliga effekter av de så kallade K3-regler.

 • Behövs kraftfullare insatser för att anställa utrikes födda

  Opinion “Fastighetsbranschen är osynlig, lockar inte unga medarbetare och syns inte ens på Arbetsförmedlingens platsbank. Hårda ord, men så ser situationen ut för vår bransch som är i starkt behov av nyrekryteringar.” Mona Finnström, vd, Fastigo, diskuterar framtidens utmaningar.

 • Värdefull information för värderingskalkyler

  Opinion Bo Nordlund diskuterar frågan om fastighetsbolagens redovisning av underhållskostnader och hur detta påverkar redovisade nivåer på driftnetton.

 • Sommarjobb en möjlighet för branschen!

  Opinion Vägen in på arbetsmarknaden kan vara både svår och lång för personer utan arbetslivserfarenhet. En viktig del av lösningen stavas praktik och sommarjobb.

 • Lär av köpcentrum för att skapa unik citymiljö

  Opinion Det är en missuppfattning att total frihet ger en levande stadsmiljö. Det skriver företrädare för City i Samverkan i Stockholm.

 • Sänkta bostadspriser eller blodpudding och gröt?

  Opinion Det finns några gemensamma faktorer som präglar länder med kraftiga boprisfall de senaste åren, (Spanien, Portugal, Grekland, Irland, Danmark till exempel). De har alla haft en period innan prisfallet med ett bostadsbyggande en bra bit över vad som är långsiktigt hållbart samtidigt som priserna har ökat kraftigt.

  Bengt Henricson & Thomas Ekvall
  Prognoscentret AB, Sveriges och Norges representanter i Euroconstruct.

 • Bostaden en långsiktig investering och ett långsiktigt åtagande

  Opinion Vi genomgår nu den svåraste globala ekonomiska krisen sedan 1930-talet. Produktionen och konsumtionen är idag i många länder fortfarande lägre än när krisen bröt ut 2007.

  Bengt Hansson
  Nationalekonom och analytiker på Statens bostadskreditnämnd, BKN.

 • Stockholmsregionen ska bli Europas mest attraktiva storstadsregion

  Opinion I Stockholms läns landsting har vi beslutat om en regional utvecklingsplan, där målet är att Stockholmsregionen ska bli Europas mest attraktiva storstadsregion. Detta var också temat för en konferens som anordnades av landstinget.

  Charlotte Broberg (M)
  biträdande finanslandstingsråd med ansvar för tillväxt- och regionplanering

 • Bostadspriser – i dag och imorgon

  Opinion Vi har sedan fastighetskrisen i början av 90-talet sett en exempellös ökning av bostadspriser. SCB:s index för småhus har sen 1993 ökat med drygt 200 % till 2010.

  Fil.dr Ingemar Bengtsson
  Universitetslektor, fastighetsvetenskap, LTH, Lunds universitet

 • Dags att se över hyresgästens tillträdesvillkor

  Opinion Den 1 juli 2010 trädde den nya Plan- och Bygglagen (2010:900) (”PBL”) i kraft. Lagen innehåller bestämmelser om att en byggnad inte får tas i bruk innan byggnadsnämnden lämnat ett slutbesked.

  Cecilia Hautamäki
  Advokat
  Magnusson Advokatbyrå

 • Ökad integration kan ge 90 000 nya jobb

  Opinion 90 000 nya jobb skulle kunna skapas till år 2030 om vi lyckas lösa problemen med integrationen på Stockholms arbetsmarknad. Arbetslösheten bland utlandsfödda stockholmare är betydligt högre än för regionens övriga medborgare

  Christer Jansson & Krister Nilsson
  Fastighetsägarna

 • Kollegornas röster – en välsignelse och en förbannelse

  Opinion Flera studier pekar på att de öppna kontorslandskapen är de nya bullriga industrierna. Ljudet är den stressfaktor man klagar mest på, men av allt att döma får ljudfrågorna inte tillräckligt med uppmärksamhet när vi bygger och utvecklar kontor. Ansvaret för ljudfrågorna är ofta delat mellan kravställare, arkitekter och akustiker. Men vem tar ansvaret att driva dessa frågor?

  Frans Davidsson
  Konceptutvecklare
  Ecophon

 • Kommer vi att få jobba till vi dör?

  Opinion Den demografiska strukturen och förändringarna framöver kommer att innebära stora problem för Svensk välfärd. Vem ska utföra tjänstenäringar i en allt glesare glesbygd? Hur ska vi kunna tillgodoräkna oss den tillväxt som är möjlig i Norrland? Kommer vi att få jobba tills vi dör?

  Maria Pleiborn
  Seniorkonsult, Demograf
  WSP Analys & Strategi

 • Vad är innebörden av driftnetto och direktavkastning?

  Opinion Det talas idag mycket om vikten av transparens och enhetliga begrepp. Vi lever i ett paradigm där finansiell analys och olika former av värderingsmodeller, mer eller mindre finansiellt orienterade, är mycket viktiga ingredienser i verktygslådan. I denna miljö verkar fastighetsbranschen i allra högsta grad idag.

  Bo Nordlund
  Tekn dr och verksam vid BREC AB, KTH och Karlstads universitet samt Associerad till KPMG
   

  Stellan Lundström
  Professor i fastighetsekonomi KTH

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived