• Hur kommer prototypsamhället påverka städerna?

  Krönikor Trots att fenomenet utvecklats under en lång tid, framför allt inom design och digitala utvecklingsverksamheter, är prototypsamhället säkerligen ett nytt begrepp för många. Innebörden är att vi måste lära oss leva med att produkter och tjänster som vi köper med avsikt att börja använda dem, inte är färdigutvecklade.

 • Svensk politik och det nya normala

  Krönikor Det finns fyra saker att säga om den politiska situationen i Sverige just nu, enligt statsvetaren Stig-Björn Ljunggren. “Faktum är att detta är faktiskt så det brukar fungera ute i världen. Och det är dit vi är på väg. Det är detta som är det nya normala” skriver han.

 • När apparna förändrar staden

  Krönikor Det finns tyvärr gott om exempel på gamla handelsstråk som hamnat fel i den nya världen. På dessa platser är butiksdöden plågsamt påtaglig. Det gäller alltså att positionera sig rätt när apparna förändrar staden.

 • Ökad spridning i kreditkvalitet

  Krönikor Den svenska fastighetssektorn fortsätter att expandera på den svenska och utländska obligationsmarknaden. Enligt våra beräkningar är den totala utestående volymen mer än dubbelt så stor som för bara tre år sedan, skriver Louis Landeman, Chef Kreditanalys på Danske Bank Markets.

 • Lång väg till stark regering

  Krönikor När detta skrivs har regeringsbildningen redan pågått i många veckor. Ändå harvar den i gamla hjulspår. Kanske kommer det att ta månader – eller ett par misslyckade regeringar – innan vi äntligen får en handlingskraftig regering igen.

 • Höga hyresnivåer kräver flexibla kontorslösningar

  Krönikor Flexibla/aktivitetsbaserade lösningar sägs ofta öka interaktion och samarbete mellan anställda vilket bidrar till ökad effektivitet och större trivsel. Det finns däremot nästan ingen seriös studie som faktiskt kan påvisa detta, däremot en hel del som visar på motsatsen.

 • Investeringsklimat på kontorsmarknaden

  Krönikor Kombinationen av mycket liten tillgång och stor efterfrågan gör att kontorsmarknaden i Stockholm blir skev och att priserna trissas upp. I nuläget ser vi inga större projekt i detta segment som kan förändra situationen.

 • Tack och adjö kortsiktiga vinstintressen

  Krönikor Alla människor ska ges goda förutsättningar att själva vara med och påverka hur vår gemensamma miljö utvecklas. Jag tror det kallas demokrati. Och demokratisk design är så mycket mer än bara ett slagord från en folkkär möbeljätte.

 • Välfärdens utmaning kräver arbetskraft

  Krönikor I USA har en majoritet av befolkningen inte haft någon reallöneökning på 30 år och i Storbritannien ligger reallönenivån på 96 procent av 2010 års nivå. Men ovanstående gäller inte Sverige, vi tillhör de EU-länder som haft högst reallöneökning efter finanskrisen, så varför är folk så frustrerade här?

 • Nu ska framtidens skola byggas!

  Krönikor De ökande och akuta behoven av verksamhetslokaler för barnomsorg och skola är alarmerande. Förstår politiker, stat och kommuner omfattningen samt tidspressen vi står inför? Om bostadsbristen är ett akut problem så är det inget mot bristen på skolor.

 • Från kvantitet till kvalitet

  Krönikor Efter en lång sommar med ovanligt soligt, varmt och torrt väder, värmerekord och skogsbränder utom kontroll, är det dags att ta klimathotet på allvar.

 • En bombad bostadspolitik

  Krönikor När den världsledande ekonomen Edward Glaeser från Harvard-universitetet i USA nyligen besökte Sverige öste han beröm över vårt land. Är vi verkligen så här bra? Känslan av självbelåtenhet fick dock ett abrupt slut när han påminde oss om vår ruttna bostadspolitik.

 • Wildfire, Balder, Twister och fastighetsbolagen

  Krönikor Vad finns det för likheter mellan Wildfire på Kolmården, Balder på Liseberg samt Twister på Gröna Lund å ena sidan och de svenska noterade fastighetsbolagen å andra sidan?

 • Vad kännetecknar en stad för alla?

  Krönikor Det verkar rimligt att anta att det kommer att vara stora inkomstskillnader i samhället under överskådlig tid. Hur ska man då tänka som politiker och planerare om vi vill att alla ska kunna känna att det är deras stad?

 • Valkommentar: De svåraste frågorna kvar

  Krönikor Valnatten blev som de flesta hade trott. Valresultatet ger inte besked om vem som kommer att bilda regering. Osvuret är bäst, men det viktigaste är att landet regeras och att strukturreformerna blir av, inte vem som gör det.

 • Jakten på kompetens kräver tydliga signaler

  Krönikor Fastighetsbranschen är i stort behov av att rekrytera ny arbetskraft. Fram till 2027 behöver 15 000 nya medarbetare rekryteras. Det handlar både om att möta upp det stundande generationsskiftet men också om att möta det behov som byggnationen av bostäder och fastigheter runt om i landet skapar. Här finns det utmaningar och kampen om kompetensen är hård.  

 • Ikoniska bostadsprojekt räddas från rivning

  Krönikor Alla tider har bra och dåliga hus men vi bör tänka två gånger innan vi river. Det som vi i vår tid ifrågasätter och kanske till och med vill riva kommer om det har tillräckliga kvaliteter och bra läge bli en självklar del av vår byggnadsmassa framöver – något vi tycker är god arkitektur.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived