• Storstadens ritualer

  Krönikor Till det urbana livets utmaningar, liksom dess lockelser, hör mötet med människor vi inte känner och inte kommer att möta igen, än mindre lära känna. Lockelserna är uppenbara; att slippa ett liv där alla känner alla och alla har koll på vad alla gör, att vara både anonym och igenkänd, både främling och hemmastadd, både fri och trygg, både gränslös och avgränsad. För att inte tala om spänningen, stimulansen och mångfalden.

 • Arkitektoniskt ledarskap

  Krönikor “Fredsavtalets arkitekt, heter det. Och vi ser framför oss en kunnig person som med engagemang, okuvliga vilja och retorisk skicklighet syr ihop en fungerande helhetslösning. Det handlar om risktagande, mod och diplomati i skön förening. Men också om en förmåga att finna spelöppningar, ta överraskande grepp och se nya möjligheter i till synes omöjliga situationer.”

 • Ur askan in i elden eller en god fortsättning på det nya året?

  Krönikor Efter att ha spenderat en icke oansenlig tidsrymd till att rubriksätta denna krönika, tror jag ändå att jag hamnat rätt. Den ska fånga läsarens intresse men samtidigt vara relevant. Den ska vara underhållande utan att vara komisk. Helst ska den också återkomma längre ner i texten och mynna ut i en klok slutsats.

 • Håller stadskärnorna på att somna in?

  Krönikor HUI Research följer regelbundet upp försäljningsstatistiken från ett 80-tal köpcentrumanläggningar runt om i landet. Senaste rapporten från de tre första kvartalen visar på att stadsdelscentra ökar sin försäljning medan externa köpcentra och citygallerior minskar mer än handeln i övrigt.

 • Kommunerna och konjunkturen

  Krönikor När jag tillträdde min tjänst som chefsekonom på SKL i augusti 2009 befann sig den svenska ekonomin, liksom större delen av den globala ekonomin, mitt i brinnande finanskris. Ekonomin hade tvärnitat under slutet av 2008/början av 2009 och prognoserna pekade mot fortsatt mer eller mindre fritt fall. Jag fick således inleda min nya bana med att administrera dystra prognoser för kommuner och landsting.

 • Förtätning kan ge grön fördel

  Krönikor Många av Sveriges städer växer och har en efterfrågan på bostäder. Inte sällan upplever man det som konfliktfyllt att hantera denna efterfrågan. Å ena sidan finns möjlighet att utveckla ett nytt område, å andra sidan finns argument för att förtäta redan befintlig bebyggelse.

 • Konjunkturen bättre än sitt rykte

  Krönikor Det senaste halvårets börs- och ränteoro har fått de flesta bedömare att prognostisera en global lågkonjunktur. Det syns inte i statistiken. De flesta viktiga marknader utvecklas bra, men Medelhavet är en kriszon.

 • Är värdering till verkligt värde alltid att föredra?

  Krönikor I början av sommaren 2011 kom IASB:s nya standard IFRS 13 – Fair Value Measure­ment. Standarden ändrar inte tillämpnings­området för verkliga värden. Syftet är ­istället att ge begreppet en enhetlig definition.

 • Vad kan vi egentligen veta?

  Krönikor I inledningen till boken Den nikomachiska etiken skriver Aristoteles: ”Det är nämligen karaktäristiskt för en bildad person att han på varje område eftersträvar exakthet i den utsträckning som företeelsens natur medger” (översättning av Mårten Ringbom). Det han ville säga var att argumentation om etiska frågor inte kan ha samma precision som argumentation inom matematiken.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived