• Börsbolagens vinster vänder upp

  Krönikor Efter en överraskande kraftfull snyting under slutet på förra året, börjar nu börsbolagen att repa sig. Vinsttrenden under det första kvartalet har återigen vänt uppåt.

 • Den Nye Killens möjligheter

  Krönikor När jag skriver det här befinner vi oss i en socialdemokratisk acceleration, där den ursprungliga kickoffen kommer från att Den Förre Killen avgått, och nu att Den Nye Killen fått folks förtroende. När ni läser det här misstänker jag att accelerationen minskat och en marschhastighet kring drygt 40 procent närmar sig.

 • Strategier för stadskärnan

  Krönikor Under det senaste decenniet har våra stadskärnor upplevt en positiv utveckling. Attraktivitet och tillväxt kännetecknar de flesta. Detta kan dock inte tas till intäkt för en fortsatt postiv utveckling. Hoten mot en fortsatt positiv utveckling är flera och måste mötas med genomtänkta utvecklingsplaner.

 • En uppmärksammad vecka i en uppmärksam värld

  Krönikor På Dagens Industris webbplats kunde man nyligen läsa om att ryssarna vill bygga en egen Concorde och en bas på Mars. Mer om Ryssland kommer lite senare i denna krönika, så låt oss börja med en annan artikel – den om norrmännen som verkar reta sig på Stockholm något så oerhört.

 • Vägval om välfärdens finansiering

  Krönikor Under de senaste decennierna har flera tidigare utvecklingsländer, inte minst Kina men även Indien, Brasilien med flera, upplevt en period med mycket snabb ekonomisk tillväxt. Den snabba tillväxten i många befolkningstunga länder har inneburit att balansen i världsekonomin har förändrats påtagligt.

 • Det finns alltid ett tidigt skede

  Krönikor Vi kom in för sent, heter det. Vi skulle ha varit med i ett tidigare skede. Nu blev det som det blev. Det hade kunnat bli bättre bara vi hade fått vara med från början. Det är ett mantra som upprepas gång på gång inom planering och byggande.

 • Varmhyra är bäst!

  Krönikor Ett generellt problem som finns på många områden är att ett utfall beror av flera aktörers handlande och att det är svårt att skapa incitament för alla inblandade aktörer att göra ”rätt” sak. Frågan om kallhyra kontra varmhyra är ett klassiskt exempel på detta.

 • Sociala media påverkar våra köpcentra!

  Krönikor Jag har återigen fått förmånen att besöka MIPIM som är en fantastisk internationell arena för möten, inspiration och ett tillfälle till reflektion över vad som händer inom branschen. MIPIM präglades i år av återhållsamhet och diskussioner kring finansiering och den globala utvecklingen.

 • Det våras för USA:s bostadssektor

  Krönikor Den plågade amerikanska bostadssektorn börjar visa livstecken. Lagren av nybyggda bostäder är rekordlåga och byggandet ökar. Krisen verkar vara på väg att slutligen blåsa över.

 • Betalar du rätt fastighetsskatt?

  Krönikor Både för hyresvärdar och hyresgäster är det en viktig fråga att tillse att hyresobjektet är föremål för en korrekt fastighetstaxering. Den hyresvärd som uppmärksammar att hans fastighet är feltaxerad kan i bästa fall begära en omprövning av tidigare fastighetstaxering med nedsatt fastighetsskatt som följd.

 • Storstadens ritualer

  Krönikor Till det urbana livets utmaningar, liksom dess lockelser, hör mötet med människor vi inte känner och inte kommer att möta igen, än mindre lära känna. Lockelserna är uppenbara; att slippa ett liv där alla känner alla och alla har koll på vad alla gör, att vara både anonym och igenkänd, både främling och hemmastadd, både fri och trygg, både gränslös och avgränsad. För att inte tala om spänningen, stimulansen och mångfalden.

 • Arkitektoniskt ledarskap

  Krönikor “Fredsavtalets arkitekt, heter det. Och vi ser framför oss en kunnig person som med engagemang, okuvliga vilja och retorisk skicklighet syr ihop en fungerande helhetslösning. Det handlar om risktagande, mod och diplomati i skön förening. Men också om en förmåga att finna spelöppningar, ta överraskande grepp och se nya möjligheter i till synes omöjliga situationer.”

 • Ur askan in i elden eller en god fortsättning på det nya året?

  Krönikor Efter att ha spenderat en icke oansenlig tidsrymd till att rubriksätta denna krönika, tror jag ändå att jag hamnat rätt. Den ska fånga läsarens intresse men samtidigt vara relevant. Den ska vara underhållande utan att vara komisk. Helst ska den också återkomma längre ner i texten och mynna ut i en klok slutsats.

 • Håller stadskärnorna på att somna in?

  Krönikor HUI Research följer regelbundet upp försäljningsstatistiken från ett 80-tal köpcentrumanläggningar runt om i landet. Senaste rapporten från de tre första kvartalen visar på att stadsdelscentra ökar sin försäljning medan externa köpcentra och citygallerior minskar mer än handeln i övrigt.

 • Kommunerna och konjunkturen

  Krönikor När jag tillträdde min tjänst som chefsekonom på SKL i augusti 2009 befann sig den svenska ekonomin, liksom större delen av den globala ekonomin, mitt i brinnande finanskris. Ekonomin hade tvärnitat under slutet av 2008/början av 2009 och prognoserna pekade mot fortsatt mer eller mindre fritt fall. Jag fick således inleda min nya bana med att administrera dystra prognoser för kommuner och landsting.

 • Förtätning kan ge grön fördel

  Krönikor Många av Sveriges städer växer och har en efterfrågan på bostäder. Inte sällan upplever man det som konfliktfyllt att hantera denna efterfrågan. Å ena sidan finns möjlighet att utveckla ett nytt område, å andra sidan finns argument för att förtäta redan befintlig bebyggelse.

 • Konjunkturen bättre än sitt rykte

  Krönikor Det senaste halvårets börs- och ränteoro har fått de flesta bedömare att prognostisera en global lågkonjunktur. Det syns inte i statistiken. De flesta viktiga marknader utvecklas bra, men Medelhavet är en kriszon.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived