• Gå igenom de möjligheter som finns!

  Krönikor Fastighetstaxering rymmer en mängd olika frågeställningar. Allt ifrån vilken byggnadstyp en byggnad ska indelas i (skattefri eller skattepliktig), vilka möjligheter det finns att dela en byggnadskropp i två särskilda byggnader, vilka delar av den ersättning som hyresgästerna betalar som ska ingå i den hyra som ska deklareras och som i sin tur påverkar taxeringsvärdet, till vilka möjligheter det finns till justering för säregna förhållanden.

 • Vem tar de ekonomiska ­riskerna när man flyttar en stad?

  Krönikor Stadsomvandlingen i Kiruna och ­Gällivare är en långsiktig och komplex process. KTH har under det senaste året haft en roll som ”bollplank” till kommunerna för att bidra med kunskap, analys och idéer.

 • Dags att ta shoppingturismen på allvar

  Krönikor Grått och mulet väder gynnar sommarhandeln kan vi ofta läsa i dagstidningarna. Det borde ha bidragit till en strålande detaljhandelsförsäljning denna sommar! Det gäller för vissa men inte för alla. Årets sommarhandel har inte slagit några rekord, juni var bra men juli betydligt sämre.

 • Börsbolagens vinster pekar uppåt

  Krönikor Återhämtningen i börsbolagens vinster fortsatte under det andra kvartalet. Ändå är det svårt att jubla. Takten i återhämtningen kunde varit bättre.

 • En konflikt ­mellan äganderätt och privata vinstintressen?

  Krönikor Ledningsrättslagen infördes i början på 70 -talet. Syftet med lagen var i första hand att trygga Televerket och andra stora statliga aktörers utbyggnad av sina ledningsnät. Nuförtiden har dessa statliga bolag till stor del ersatts av privata aktörer. Deras privata vinstintressen krockar med markägarnas äganderätt. Ändrar detta förutsättningarna för tillämpningen av Ledningsrättslagen?

 • Privat eller offentligt – vem bygger bäst den attraktiva staden?

  Krönikor I stadsbyggnadsdebatten är vi rörande överens om två saker. För det första är våra planerings- och byggprocesser på tok för långa och krångliga. För det andra så misslyckas vi alltför ofta, trots de bästa föresatser, att skapa attraktiva och uppskattade stadsmiljöer.

 • Hur allt hänger samman

  Krönikor Skillnaderna till fastighetsmarknaden är faktiskt inte så stora som man vid en första anblick kan tro, även om fastigheter nog ändå får anses vara något mer utpräglade investerings­objekt än konst.

 • Stora rekryteringsbehov till välfärdssektorn framöver

  Krönikor Välfärdssektorn behöver rekrytera tusentals nya medarbetare under perioden 2010 till 2019. Det beror på stora pensionsavgångar och en ökad efterfrågan på välfärdstjänster.

 • En öppen plats i staden

  Krönikor Min första minnesbild av Norra Bantorget är från ett biobesök i Vinterpalatset i slutet av 1950-talet. Windjammer hette filmen som handlade om de största segelfartyg som någonsin byggdes. Den visades med tre projektorer i Cinerama-teknik på en 8 meter hög och 20 meter bred rundhorisont.

 • Ska vi skämmas för att vi diskonterar?

  Krönikor Ibland drabbas man av en kanske irrationell önskan att säga emot. Jag vet inte hur många gånger som jag hört kloka inlägg om vikten av att beräkna livscykelkostnader, göra livscykelanalyser där vi redan i byggskedet tar hänsyn till renovering och rivning, och inte minst att vi måste utgå från mål om långsiktig hållbarhet.

 • Har köpcentrum glömt bort priset som konkurrensmedel?

  Krönikor Flera köpcentra, framför allt i storstadsregionerna där konkurrensen är hårdare, går inte så bra och motsvarar inte investerarnas krav på avkastning och lönsamhet. Många butiker och andra verksamheter har bristande lönsamhet, beroende på låg försäljning i kombination med höga kostnader.

 • Börsbolagens vinster vänder upp

  Krönikor Efter en överraskande kraftfull snyting under slutet på förra året, börjar nu börsbolagen att repa sig. Vinsttrenden under det första kvartalet har återigen vänt uppåt.

 • Den Nye Killens möjligheter

  Krönikor När jag skriver det här befinner vi oss i en socialdemokratisk acceleration, där den ursprungliga kickoffen kommer från att Den Förre Killen avgått, och nu att Den Nye Killen fått folks förtroende. När ni läser det här misstänker jag att accelerationen minskat och en marschhastighet kring drygt 40 procent närmar sig.

 • Strategier för stadskärnan

  Krönikor Under det senaste decenniet har våra stadskärnor upplevt en positiv utveckling. Attraktivitet och tillväxt kännetecknar de flesta. Detta kan dock inte tas till intäkt för en fortsatt postiv utveckling. Hoten mot en fortsatt positiv utveckling är flera och måste mötas med genomtänkta utvecklingsplaner.

 • En uppmärksammad vecka i en uppmärksam värld

  Krönikor På Dagens Industris webbplats kunde man nyligen läsa om att ryssarna vill bygga en egen Concorde och en bas på Mars. Mer om Ryssland kommer lite senare i denna krönika, så låt oss börja med en annan artikel – den om norrmännen som verkar reta sig på Stockholm något så oerhört.

 • Vägval om välfärdens finansiering

  Krönikor Under de senaste decennierna har flera tidigare utvecklingsländer, inte minst Kina men även Indien, Brasilien med flera, upplevt en period med mycket snabb ekonomisk tillväxt. Den snabba tillväxten i många befolkningstunga länder har inneburit att balansen i världsekonomin har förändrats påtagligt.

 • Det finns alltid ett tidigt skede

  Krönikor Vi kom in för sent, heter det. Vi skulle ha varit med i ett tidigare skede. Nu blev det som det blev. Det hade kunnat bli bättre bara vi hade fått vara med från början. Det är ett mantra som upprepas gång på gång inom planering och byggande.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived