• Framtidsbranschen!

  Krönikor Det pratas och skrivs mycket om internet och e-handel som handelns framtid och ett stort hot mot köpcentra och traditionella butiker. Visserligen är det en typ av handel som växer även om volymerna alltjämt är relativt små men hotet skall naturligtvis tas på största allvar.

 • Dystra utsikter en bottenindikator

  Krönikor Det var modstulna paneldeltagare på årets Business Arena. Både ­ekonomer och fastighetsbranschens företrädare lyfte fram en rad risker i den nuvarande utvecklingen. Stämningsläget var likadant 2009. Då var det en bottensignal.

 • Den grönaste byggnaden är den som redan är byggd

  Krönikor Tvärtemot vad många tror är det i de flesta fall bättre ur ett livscykelperspektiv att renovera och energieffektivisera befintliga byggnader än att riva för att bygga nya energieffektiva byggnader.

 • Vad kan Kiruna och Gällivare lära svenska stadsbyggare?

  Krönikor Kiruna och Gällivare står inför en snabb och stor stadsomvandling. Den enorma haussen på järnmalm har lett till en mycket snabb expansion av gruvverksamheten i de två städerna. Kruxet är bara att de brytbara malmkropparna inte kan utvinnas med mindre än att delar av städerna rivs.

 • Almedalsspektaklet på plats

  Krönikor I teorin handlar politik om att parlament och regering får impulser från omgivningen, behandlar dessa enligt konstens alla regler, och genomför sedan det som är mest rationellt för oss alla.

 • En genomskinligare värld

  Krönikor Ofta när det talas om investeringsvolymer, transaktioner och utländska investerares närvaro på den svenska marknaden, tas Sveriges goda transparens som en av de bidragande orsakerna till att vi i Sverige arbetar på en stabil och likvid marknad med stark utländsk närvaro.

 • Lånekulturen

  Krönikor Får i mailen en annons för exklusiva semesterlägenheter på den spanska sydkusten. På bilden det gamla vanliga, bländvita hus med gröna terrasser och en djupblå swimmingpool i förgrunden. Det finns en golfbana i närheten försäkras det. Det försäkras också att 95 procent av köpeskillingen kan belånas, i det här fallet mellan 3 och 5 miljoner kronor.

 • Förslag om ränteavdrag ­riskerar slå mot kommunsektorn

  Krönikor Under våren presenterade regeringen ett förslag om begränsningar av ränteavdrag. Bakgrunden är att regeringen vill förhindra att de privata företag som verkar inom den svenska välfärdssektorn men som är registrerade i utlandet ska kunna undvika att betala skatt i Sverige.

 • Köp och slit, men släng inte

  Krönikor Hans J. Wegner (1914-2007) var en internationellt känd dansk möbelarkitekt. Han stod för mycket av det vi kallar ”Danish Modern” på 1950- och 60-talet. När det moderna bestod av kallt krom lyckades de bästa danska möbelarkitekterna med konststycket att istället använda ljusa, varma träslag.

 • Gå igenom de möjligheter som finns!

  Krönikor Fastighetstaxering rymmer en mängd olika frågeställningar. Allt ifrån vilken byggnadstyp en byggnad ska indelas i (skattefri eller skattepliktig), vilka möjligheter det finns att dela en byggnadskropp i två särskilda byggnader, vilka delar av den ersättning som hyresgästerna betalar som ska ingå i den hyra som ska deklareras och som i sin tur påverkar taxeringsvärdet, till vilka möjligheter det finns till justering för säregna förhållanden.

 • Vem tar de ekonomiska ­riskerna när man flyttar en stad?

  Krönikor Stadsomvandlingen i Kiruna och ­Gällivare är en långsiktig och komplex process. KTH har under det senaste året haft en roll som ”bollplank” till kommunerna för att bidra med kunskap, analys och idéer.

 • Dags att ta shoppingturismen på allvar

  Krönikor Grått och mulet väder gynnar sommarhandeln kan vi ofta läsa i dagstidningarna. Det borde ha bidragit till en strålande detaljhandelsförsäljning denna sommar! Det gäller för vissa men inte för alla. Årets sommarhandel har inte slagit några rekord, juni var bra men juli betydligt sämre.

 • Börsbolagens vinster pekar uppåt

  Krönikor Återhämtningen i börsbolagens vinster fortsatte under det andra kvartalet. Ändå är det svårt att jubla. Takten i återhämtningen kunde varit bättre.

 • En konflikt ­mellan äganderätt och privata vinstintressen?

  Krönikor Ledningsrättslagen infördes i början på 70 -talet. Syftet med lagen var i första hand att trygga Televerket och andra stora statliga aktörers utbyggnad av sina ledningsnät. Nuförtiden har dessa statliga bolag till stor del ersatts av privata aktörer. Deras privata vinstintressen krockar med markägarnas äganderätt. Ändrar detta förutsättningarna för tillämpningen av Ledningsrättslagen?

 • Privat eller offentligt – vem bygger bäst den attraktiva staden?

  Krönikor I stadsbyggnadsdebatten är vi rörande överens om två saker. För det första är våra planerings- och byggprocesser på tok för långa och krångliga. För det andra så misslyckas vi alltför ofta, trots de bästa föresatser, att skapa attraktiva och uppskattade stadsmiljöer.

 • Hur allt hänger samman

  Krönikor Skillnaderna till fastighetsmarknaden är faktiskt inte så stora som man vid en första anblick kan tro, även om fastigheter nog ändå får anses vara något mer utpräglade investerings­objekt än konst.

 • Stora rekryteringsbehov till välfärdssektorn framöver

  Krönikor Välfärdssektorn behöver rekrytera tusentals nya medarbetare under perioden 2010 till 2019. Det beror på stora pensionsavgångar och en ökad efterfrågan på välfärdstjänster.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived