• Ett glas vin

  Krönikor På en arbetsplats där pengar inte är ett problem är det fina drycker som plockas fram. Inget “skit”, som en av cheferna uttryckte det. I en företagskultur som skriker “ta lite mer, det hör till” är det samma sak varje fredag. Att tacka nej är inget alternativ för majoriteten av oss anställda. Inte när normerna sätts högst upp.

 • Brownfields – att återanvända staden

  Krönikor Det är få som får positiva associationer när man nämner ordet brownfields. Tvärtom, för de flesta är det förknippat med negativa attribut; nedslitet, skräpigt, fult och ofta förorenat. Det är nu hög tid att byta perspektiv.

 • Har vi råd att strunta i välfärden?

  Krönikor Våra städer växer i rekordfart, men växer vi smart, rätt och på ett attraktivt sätt?

 • Affordable housing: Varför händer mer i andra länder?

  Krönikor I Köpenhamn finns sedan ett antal år krav på att 25 procent av lägenheterna i nya större projekt ska vara billiga hyresrätter. I båda städerna finns idag bred politisk enighet om dessa satsningar. Varför finns inte samma breda stöd för en sådan politik i Sverige?

 • 2018 – ett år med ökad polarisering

  Krönikor Det är med viss oro jag blickar fram emot 2019. Vad blir konsekvenserna av den tilltagande polarisering som skett trots god tillväxt? Vad kommer att hända när de ekonomiska förutsättningarna inte längre är lika gynnsamma?

 • Blir det någon räntehöjning i år?

  Krönikor Möjligtvis höjer man räntan nu för att kunna säga att ”vi gjort det vi sa” men det känns inte som att det går. Om det innebär att Riksbanken missat tåget vet jag inte, enligt mig var tåget aldrig ens inne på stationen.

 • På hockeyrinken blir prioriteringarna tydliga

  Krönikor En växande befolkning är inte sällan sammankopplat med ökad tillväxt. Det är i grunden något positivt. Samtidigt skapar fler människor också ökade behov. Dessa handlar om samhällsfastigheter såsom nya skolor och förskolor, men även simhallar, sporthallar, affärer samt kontor och andra arbetsplatser. För att inte tala om ishallar.

 • Med backspegeln som kompass

  Krönikor De strukturella faktorer som kan förklara nedgången i de reala räntorna bakåt i tiden talar för att både de rörliga och bundna räntorna kommer att förbli låga ur ett historiskt perspektiv framöver, skriver SBABs chefsekonom Robert Boije.

 • Måste bli enkelt och billigt att göra rätt

  Krönikor I en tid där rapporter om såväl klimathot som skenande artutrotning duggar tätt finns det all anledning att hoppas på ett nytt EU-parlament och en ny EU-kommission som tar larmen på allra största allvar.

 • Varför bedrivs inte en mer radikal miljöpolitik?

  Krönikor Ekonomer vill ju gärna tro att människor är någorlunda rationella, och det finns ju en hel del empiriskt stöd för att människor trots allt inte är så egoistiska. Pensionärer lever till exempel inte upp sina tillgångar eftersom de vill lämna ett arv till barnen. Men hur ska vi då förklara det svaga stödet för en mer radikal miljöpolitik?

 • Slå vakt om det demokratiska samtalet

  Krönikor Vi tar demokratin för given och ser rätten att få uttrycka tankar och åsikter samt att argumentera i frågor som rör samhällsbyggandet som självklar. Idag är denna utmanad.  

 • Hur kommer prototypsamhället påverka städerna?

  Krönikor Trots att fenomenet utvecklats under en lång tid, framför allt inom design och digitala utvecklingsverksamheter, är prototypsamhället säkerligen ett nytt begrepp för många. Innebörden är att vi måste lära oss leva med att produkter och tjänster som vi köper med avsikt att börja använda dem, inte är färdigutvecklade.

 • Svensk politik och det nya normala

  Krönikor Det finns fyra saker att säga om den politiska situationen i Sverige just nu, enligt statsvetaren Stig-Björn Ljunggren. “Faktum är att detta är faktiskt så det brukar fungera ute i världen. Och det är dit vi är på väg. Det är detta som är det nya normala” skriver han.

 • När apparna förändrar staden

  Krönikor Det finns tyvärr gott om exempel på gamla handelsstråk som hamnat fel i den nya världen. På dessa platser är butiksdöden plågsamt påtaglig. Det gäller alltså att positionera sig rätt när apparna förändrar staden.

 • Ökad spridning i kreditkvalitet

  Krönikor Den svenska fastighetssektorn fortsätter att expandera på den svenska och utländska obligationsmarknaden. Enligt våra beräkningar är den totala utestående volymen mer än dubbelt så stor som för bara tre år sedan, skriver Louis Landeman, Chef Kreditanalys på Danske Bank Markets.

 • Lång väg till stark regering

  Krönikor När detta skrivs har regeringsbildningen redan pågått i många veckor. Ändå harvar den i gamla hjulspår. Kanske kommer det att ta månader – eller ett par misslyckade regeringar – innan vi äntligen får en handlingskraftig regering igen.

 • Höga hyresnivåer kräver flexibla kontorslösningar

  Krönikor Flexibla/aktivitetsbaserade lösningar sägs ofta öka interaktion och samarbete mellan anställda vilket bidrar till ökad effektivitet och större trivsel. Det finns däremot nästan ingen seriös studie som faktiskt kan påvisa detta, däremot en hel del som visar på motsatsen.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived