• 2013 – ett år av utmaningar!

  Krönikor Så kan vi lägga ytterligare ett detaljhandelsår till handlingarna och konstatera att inte heller detta blev riktigt som vi hade tänkt oss. I inledningen av året såg förutsättningarna relativt ljusa ut – de svenska konsumenterna hade jobbet och pengarna kvar, krisen i Europa hade (åtminstone tillfälligt) stabiliserats och London skulle arrangera OS. I takt med att året fortlöpte kunde vi dock konstatera att den tänkta utvecklingen uteblev.

 • Infrastruktur bygger staden

  Krönikor Det finns ett starkt samband mellan byggande av vägar och järnvägar å ena sidan och villkoren för stadsbyggande å den andra. Stora vinster kan göras vad gäller miljö, attraktivitet och ekonomi genom att integrera planeringen av dessa verksamheter.

 • Framgångsrecept i en föränderlig värld

  Krönikor Berlinmurens fall och sammanbrottet för Järnridån och de ekonomier som befann sig öster om densamma, slutet på Det kalla kriget, globaliseringen med långtgående avregleringar av handel och kapitalmarknader, framväxten av nya ”tigerekonomier” såväl i Asien som på andra håll samt inte minst den fortsatt explosiva utvecklingen inom IT- och kommunikationsteknologin – allt detta har sammantaget skapat en dynamisk ”ursoppa” och ett starkare förändringstryck än kanske någonsin tidigare i mänsklighetens historia.

 • Överinvesterar vi i köpcentrum?

  Krönikor Det har varit mycket köpcentrum på sistone. Jag har haft förmånen att bevista både invigningen av Emporia i Malmö och första spadtaget för Mall of Scandinavia i Solna.

 • Att sitta i en rävsax

  Krönikor För inte så länge sedan hade jag förmånen att närvara vid ett seminarium där Göran Persson var talare. Oavsett vad man anser om Göran Perssons politiska gärning, så är han onekligen både inspirerande och fascinerande när han ställer sig upp och sätter igång.

 • Kombination av kompetenser

  Krönikor Konsten är att välja ut och kombinera rätt kompetenser för uppdraget. Ibland står valet mellan en väl inarbetad konsultgrupp eller de allra vassaste specialisterna från olika företag. Det är inget lätt val.

 • Fortsatt nedgång i vinsterna

  Krönikor Börsbolagens vinst under det tredje kvartalets ligger 8 procent under motsvarande kvartal för ett år sedan. Det är långt ifrån den dramatik som uppstod efter Lehman Brothers 2008.

 • Positiv bild av framtidens urbanisering

  Krönikor Eftersom majoriteten av den yta som år 2030 väntas vara urban ännu inte har börjat byggas finns stora möjligheter menar Thomas Elmqvist, professor i naturresurshållning vid Stockholms universitet.

 • Dags för en social bostadspolitik!

  Krönikor Hans Lind skriver om vad som händer på en reglerad hyresmarknad när efterfrågan stiger snabbare än utbudet.

 • Stadens triumf – ett viktigt bidrag i debatten

  Krönikor En ny kioskvältare för stadsbyggare har landat. Edward Glaesers Stadens triumf är boken på alla stadsutvecklares läppar, och precis som med Richard Floridas bok om den kreativa klassen väcker Glaeser starka känslor och en polariserad debatt.

 • En perfekt surdeg

  Krönikor Äntligen. Efter två år och fler bedrövelser, otaliga rykten och masshysteri skedde det då till slut. Apples senaste flaggskepp iPhone 5 släpptes nyligen till försäljning. Gensvaret var enormt. Över fem miljoner exemplar såldes under den första försäljningshelgen (då telefonen inte ens gick att köpa i Sverige).

 • Från Al Gore till EU-direktiv

  Krönikor I fastighetsbranschen ändras sällan regler på ett så tydligt sätt. Men på några få år har spelreglerna för miljöarbetet i fastighets- och byggbranscherna radikalt förändrats.

 • Risk för utdragen lågkonjunktur i skuldkrisens spår

  Krönikor Världsekonomin har befunnit sig i olika skeden av ekonomisk kris ända sedan sommaren 2007, då skadeverkningarna på det finansiella systemet av USA:s spruckna bolånebubbla började bli allt tydligare.

 • Ring en vän

  Krönikor Moderatorrollen på Business Arena medför en spännande betraktningsvinkel på de många debatterna. Du står på podiet, vid sidan om och mycket nära huvudpersonerna och kan se när det hettar till.

 • Samhällsfastigheter som investeringsobjekt – kan det vara något?

  Krönikor Under senare år har vi sett en rad transaktioner där ”samhällsfastigheter” – ­skolor, äldreboende, vårdlokaler och dylikt – sålts av kommuner och landsting till olika fastighetsbolag. Som alltid finns en rad olika varianter av affärer men i denna krönika antar jag att det handlar om lokaler som säljaren räknar med att fortsätta att använda under en längre tid och att det skrivs ett långt hyreskontrakt, till exempel 15 år, i samband med att fastigheten säljs.

 • LOU i fastighetstransaktioner

  Krönikor Många kommunala bostadsbolag äger relativt sett stora markområden – i vissa fall ägs marken direkt av kommunen – med Kommunen avses således i denna artikel både kommunala bostadsbolag och kommuner som direkta fastighetsägare.

 • Framtidsbranschen!

  Krönikor Det pratas och skrivs mycket om internet och e-handel som handelns framtid och ett stort hot mot köpcentra och traditionella butiker. Visserligen är det en typ av handel som växer även om volymerna alltjämt är relativt små men hotet skall naturligtvis tas på största allvar.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived