• Risk för utdragen lågkonjunktur i skuldkrisens spår

  Krönikor Världsekonomin har befunnit sig i olika skeden av ekonomisk kris ända sedan sommaren 2007, då skadeverkningarna på det finansiella systemet av USA:s spruckna bolånebubbla började bli allt tydligare.

 • Ring en vän

  Krönikor Moderatorrollen på Business Arena medför en spännande betraktningsvinkel på de många debatterna. Du står på podiet, vid sidan om och mycket nära huvudpersonerna och kan se när det hettar till.

 • Samhällsfastigheter som investeringsobjekt – kan det vara något?

  Krönikor Under senare år har vi sett en rad transaktioner där ”samhällsfastigheter” – ­skolor, äldreboende, vårdlokaler och dylikt – sålts av kommuner och landsting till olika fastighetsbolag. Som alltid finns en rad olika varianter av affärer men i denna krönika antar jag att det handlar om lokaler som säljaren räknar med att fortsätta att använda under en längre tid och att det skrivs ett långt hyreskontrakt, till exempel 15 år, i samband med att fastigheten säljs.

 • LOU i fastighetstransaktioner

  Krönikor Många kommunala bostadsbolag äger relativt sett stora markområden – i vissa fall ägs marken direkt av kommunen – med Kommunen avses således i denna artikel både kommunala bostadsbolag och kommuner som direkta fastighetsägare.

 • Framtidsbranschen!

  Krönikor Det pratas och skrivs mycket om internet och e-handel som handelns framtid och ett stort hot mot köpcentra och traditionella butiker. Visserligen är det en typ av handel som växer även om volymerna alltjämt är relativt små men hotet skall naturligtvis tas på största allvar.

 • Dystra utsikter en bottenindikator

  Krönikor Det var modstulna paneldeltagare på årets Business Arena. Både ­ekonomer och fastighetsbranschens företrädare lyfte fram en rad risker i den nuvarande utvecklingen. Stämningsläget var likadant 2009. Då var det en bottensignal.

 • Den grönaste byggnaden är den som redan är byggd

  Krönikor Tvärtemot vad många tror är det i de flesta fall bättre ur ett livscykelperspektiv att renovera och energieffektivisera befintliga byggnader än att riva för att bygga nya energieffektiva byggnader.

 • Vad kan Kiruna och Gällivare lära svenska stadsbyggare?

  Krönikor Kiruna och Gällivare står inför en snabb och stor stadsomvandling. Den enorma haussen på järnmalm har lett till en mycket snabb expansion av gruvverksamheten i de två städerna. Kruxet är bara att de brytbara malmkropparna inte kan utvinnas med mindre än att delar av städerna rivs.

 • Almedalsspektaklet på plats

  Krönikor I teorin handlar politik om att parlament och regering får impulser från omgivningen, behandlar dessa enligt konstens alla regler, och genomför sedan det som är mest rationellt för oss alla.

 • En genomskinligare värld

  Krönikor Ofta när det talas om investeringsvolymer, transaktioner och utländska investerares närvaro på den svenska marknaden, tas Sveriges goda transparens som en av de bidragande orsakerna till att vi i Sverige arbetar på en stabil och likvid marknad med stark utländsk närvaro.

 • Lånekulturen

  Krönikor Får i mailen en annons för exklusiva semesterlägenheter på den spanska sydkusten. På bilden det gamla vanliga, bländvita hus med gröna terrasser och en djupblå swimmingpool i förgrunden. Det finns en golfbana i närheten försäkras det. Det försäkras också att 95 procent av köpeskillingen kan belånas, i det här fallet mellan 3 och 5 miljoner kronor.

 • Förslag om ränteavdrag ­riskerar slå mot kommunsektorn

  Krönikor Under våren presenterade regeringen ett förslag om begränsningar av ränteavdrag. Bakgrunden är att regeringen vill förhindra att de privata företag som verkar inom den svenska välfärdssektorn men som är registrerade i utlandet ska kunna undvika att betala skatt i Sverige.

 • Köp och slit, men släng inte

  Krönikor Hans J. Wegner (1914-2007) var en internationellt känd dansk möbelarkitekt. Han stod för mycket av det vi kallar ”Danish Modern” på 1950- och 60-talet. När det moderna bestod av kallt krom lyckades de bästa danska möbelarkitekterna med konststycket att istället använda ljusa, varma träslag.

 • Gå igenom de möjligheter som finns!

  Krönikor Fastighetstaxering rymmer en mängd olika frågeställningar. Allt ifrån vilken byggnadstyp en byggnad ska indelas i (skattefri eller skattepliktig), vilka möjligheter det finns att dela en byggnadskropp i två särskilda byggnader, vilka delar av den ersättning som hyresgästerna betalar som ska ingå i den hyra som ska deklareras och som i sin tur påverkar taxeringsvärdet, till vilka möjligheter det finns till justering för säregna förhållanden.

 • Vem tar de ekonomiska ­riskerna när man flyttar en stad?

  Krönikor Stadsomvandlingen i Kiruna och ­Gällivare är en långsiktig och komplex process. KTH har under det senaste året haft en roll som ”bollplank” till kommunerna för att bidra med kunskap, analys och idéer.

 • Dags att ta shoppingturismen på allvar

  Krönikor Grått och mulet väder gynnar sommarhandeln kan vi ofta läsa i dagstidningarna. Det borde ha bidragit till en strålande detaljhandelsförsäljning denna sommar! Det gäller för vissa men inte för alla. Årets sommarhandel har inte slagit några rekord, juni var bra men juli betydligt sämre.

 • Börsbolagens vinster pekar uppåt

  Krönikor Återhämtningen i börsbolagens vinster fortsatte under det andra kvartalet. Ändå är det svårt att jubla. Takten i återhämtningen kunde varit bättre.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived