• Tre stadsarkitekter om storstaden

  Krönikor Storstädernas växtkraft ställer stadsarkitekterna i centrum. Många är beroende av besluten i enskilda planärenden och att snabbt få bygglov.

 • Slå vakt om våra dåliga bostäder!

  Krönikor Ska det gå att hitta den billiga bostaden snabbt så måste den låga hyran motsvara marknadshyran på bostaden.

 • Bejaka den kreativa förstörelsen i våra köpcentrum!

  Krönikor Två av de ämnen som diskuteras mest flitigt i Köpcentrumsverige för tillfället är utmaningarna från e-handeln och det ökande behovet av café- och restaurangytor i våra handelsplatser.

 • 1700-talets fastighetsbubbla: Billigt brännvin åt Bellman

  Krönikor Ekonomijournalisterna kan kasta sig i väggen om fastighetsbubblan. Blir det inte värre än efter hattarna så överlever vi. Den gången gladde sig Bellman åt billigt brännvin.

 • Från skuldkris till arbetslöshetskris

  Krönikor Som så ofta riskerar den ekonomiska krisen även att skapa sociala spänningar och politiska kriser.

 • De odemokratiska demokratiprojekten

  Krönikor Samråd och dialog med medborgarna är en omhuldad princip och praxis i svenskt samhällsbyggande.

 • Leder marknaden till rätt mängd bostadsbyggande?

  Krönikor Varför byggs det inte mer bostäder trots att priserna i storstadsregionerna är så höga?

 • Varför värnar vi inte om våra stadskärnor?

  Krönikor “Vi bygger köpcentra som utarmar våra stadskärnor.”

 • Billigare om det får kosta lite mer idag

  Krönikor Klimatförändringarna är en viktig, om inte den viktigaste faktorn vid planering av städer, bebyggelse och infrastruktur. I takt med att den globala medeltemperaturen stiger och klimatet förändras upplever vi allt oftare ändrade vädermönster med mera extremväder. Globalt kom notan för naturkatastrofer under 2012 på mer än 160 miljarder dollar, och det sattes flera väderrekord än någonsin tidigare.

 • Det allmännas bästa

  Krönikor Att få lära känna en ny stad är verkligen en intressant erfarenhet. Umeå är min senaste bekantskap och man hinner iaktta mycket på vägen mellan tvåan i Lars Färjares gård och Arkitekthögskolan på Konstnärligt Campus vid älvstranden. Så här års är ljuset vitare än vad jag någonsin upplevt tidigare.

 • Varför kommunen bör svara för exploateringskostnader

  Krönikor Utan att ens ändra så mycket som ett kommatecken i lagstiftningen, kan kommunerna göra mycket för att effektivisera planeringsprocesserna, skriver Göran Cars.

 • Varför så få auktioner i privat sektor?

  Krönikor Ekonomipristagaren Joseph Stiglitz noterade på 1980-talet att på en rad fria marknader förekommer “ransonering”, det vill säga att säljaren bestämmer ett pris som är sådant att det uppstår en kö – och sedan väljer säljaren en av de köande köparna. Stiglitz första artikel handlade om banker – att de inte har en auktion på lån och ger lån till den som är beredd att betala den högsta räntan.

 • Urstark svensk utveckling

  Krönikor Den svenska tillväxten utklassar snittet av våra viktigaste handelspartners, vilket även gäller sysselsättningen. Så varför jublar vi inte?

 • Drömskrinet

  Krönikor “Vilka visioner! Vilka härliga grejer! Kom hit och titta! Det är ju en rumpa! Nej, det är en cigarr! Barn, ungdomar och vuxna småpratar, pekar och fotograferar,” skriver krönikören bland annat.

 • Hög tid att involvera stadsbor i en hållbar utveckling

  Krönikor “De sociala perspektiven har först under senare år förts in i diskussionen, trots att människors beslut och beteenden är avgörande för socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar utveckling,” skriver Anna-Lisa Lindén, professor i sociologi.

 • 2013 – ett år av utmaningar!

  Krönikor Så kan vi lägga ytterligare ett detaljhandelsår till handlingarna och konstatera att inte heller detta blev riktigt som vi hade tänkt oss. I inledningen av året såg förutsättningarna relativt ljusa ut – de svenska konsumenterna hade jobbet och pengarna kvar, krisen i Europa hade (åtminstone tillfälligt) stabiliserats och London skulle arrangera OS. I takt med att året fortlöpte kunde vi dock konstatera att den tänkta utvecklingen uteblev.

 • Infrastruktur bygger staden

  Krönikor Det finns ett starkt samband mellan byggande av vägar och järnvägar å ena sidan och villkoren för stadsbyggande å den andra. Stora vinster kan göras vad gäller miljö, attraktivitet och ekonomi genom att integrera planeringen av dessa verksamheter.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived