• “Har stadsplanerarna glömt sällanköpshandeln?”

  Krönikor Ett antal nya områden “råkar” ligga vid stora externa eller halvexterna köpcentrum. Att detta skulle vara en medveten strategi för att hantera hushållens behov av sällanköpsvaror sägs dock aldrig, skriver Hans Lind.

 • “När kommer betalningsviljan för miljövänliga val?”

  Krönikor Jag tror att det kommer att ske ett skifte, speciellt när gemene man inser att flyget står för 4 procent av Sveriges utsläpp men bygg- och fastighetssektorn för 20 procent.

 • Sverrir Thór: Lämnar kaffet en bitter eftersmak?

  Krönikor Avslöjandena om Espresso House väcker onekligen frågor om lönsamheten i företaget som har kommit att bli en av Sveriges mest prominenta tagare av vakanta retailytor de senaste åren, skriver Fastighetsnytts Sverrir Thór i en kommentar.

 • Sverrir Thór: Weworking är branschens största krishärd

  Krönikor Det är obegripligt varför fastighetsägare litar på den storskaliga modell som WeWork erbjuder.

 • Krönika: Handelsdöden en naturlig utveckling

  Krönikor Den fruktade “handelsdöden” är en nödvändig evolutionsprocess. Även om vissa kommer att gå under så går utvecklingen framåt, skriver Fastighetsnytts Sverrir Thór.

 • Det mesta har blivit bättre

  Krönikor Vi läser ständigt rubriker som ”Sparchock” ”Sjukvården håller på att krackelera” och ”Psykisk ohälsa ökar bland vårdpersonal”. Men vad är egentligen sant, vad är fake news och vad är bara en allmän missuppfattning?

 • Mät mer och mät rätt i bostadspolitiken!

  Krönikor Det är inte mycket vi är överens om. Har vi bostadsbrist eller inte? Behöver vi bygga massor av nya bostäder eller inte? Och vad vi menar vi egentligen med billiga bostäder?

 • Ratinginstituten driver på fastighetsmarknaden

  Krönikor I takt med att de svenska fastighetsbolagen blivit alltmer aktiva på kapitalmarknaden har även antalet företag med officiella kreditbetyg från ett ratinginstitut ökat. Samtidigt som vi ser flera fördelar med att de svenska fastighetsbolagen ökat sin närvaro på kapitalmarknaden är nu allt fler företag exponerade mot ratinginstitutens bedömningar.

 • Utnyttja EU för klimatpolitiken

  Krönikor EU-valet är besvärligt. Det rymmer många frågor om Europas framtid – utan att de egentligen ställs.

 • Hönan, ägget och vi andra

  Krönikor Den senaste artikeln jag läste handlade om befolkningsutvecklingen i Stockholm. Till synes obeskrivligt tråkigt, men besöket provocerades fram av Regionplanekontorets senaste statistik som visar ett trendbrott – att befolkningen i Stockholms län för första gången på länge minskade under 2018. Mild panik utbröt hemma hos undertecknad då dennes analyser i det dagliga arbetet ofta grundar sig i just befolkningsökningen, skriver Bojan Ticic.

 • Utbuds eller efterfrågeproblem på bomarknaden?

  Krönikor I den bostadspolitiska debatten betonar vissa främst åtgärder på utbudssidan, medan andra fokuserar på efterfrågesidan. Här är ett försök att formulera några grundläggande principer för när en viss typ av åtgärder är lämplig.

 • Mormorseffekten öppnar upp staden

  Krönikor Känner du till mormorseffekten? När en äldre kvinna sitter på en parkbänk uppfattas platsen som trygg och inkluderande. Vi behöver omskapa begreppet trygghet och ladda det med en äldre dam på en bänk. För det finns inget ord som passar bättre för oss som vill ha ett öppet och diversifierat samhälle.

 • “Statliga tjänstemän kröp på alla fyra”

  Krönikor Varför är fastighetsskatten teoretiskt sett en så bra skatt men i praktiken en så politiskt svårhanterad skatt? Det beskriver SBAB:s chefsekonom Robert Boije.

 • ”Det sitter i väggarna”

  Krönikor Dessvärre verkar svensk bostadspolitik också präglas av en acceptans för att ”det sitter i väggarna”. Under en lång serie av år har bostadsmarknaden diskuterats flitigt och det finns en bred samsyn om att marknaden är dysfunktionell. Trots det har regeringar och oppositioner av olika färger misslyckats att samla sig för ett kraftfullt gemensamt grepp som kan revitalisera marknaden.

 • Heja Sveriges riksarkitekt!

  Krönikor Tillslut hände det, Sverige fick sin första riksarkitekt 2019. Ett tufft jobb, en fantastisk möjlighet, en utmaning – men framförallt en potential att lyfta diskussionen genom kunskapsöverföring, korsbefrukta branschen och i och med det tillsammans leverera bättre byggda miljöer.

 • I framtiden jobbar alla

  Krönikor En av samtidens stora frågor, eller den börjar i alla fall kvala dit, är frågan om hur arbetsmarknaden ser ut i framtiden. Artificiell intelligens, automation och robotik är i färd med att ersätta en stor del av dagens arbeten och sådana jobb som vi aldrig hade trott skulle bli robotiserade ser ut att försvinna. Till och med kirurger kan bli ersatta av robotar och vem vet, kanske kommer nästa regering att bestå av AI då mänsklig intelligens inte verkar vara tillgänglig.

 • Globala problem kräver globala lösningar

  Krönikor Det fungerar inte att Parisavtalets 193 medlemsländer utformar separata nationella strategier för att lösa globala problem. Globala problem måste lösas globalt, och globala tekniska system kräver global samordning för att lyckas.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived