• När Karlstad blev Sveriges hetaste fastighetsmarknad

  Krönikor Julen är snart här och året 2019 läggs till handlingarna. Ett oerhört intensivt år på den svenska fastighetsmarknaden och vi som jobbar med att bevaka marknaden har knappt hunnit ha tråkigt alls.

 • Vill du sälja? Börja med att bygga upp en crowd

  Krönikor Sanningarna om butikshandeln varierar över tid. Analytikern Mona Kjellberg upplever att den senaste tidens prat om “butiksdöden” ersatts av sägningar från förr.

 • Sverrir Thór: Därför är Finland hett så in i Norden

  Krönikor En mycket gynnsam miljö för fastighetsinvesteringar med både ekonomisk tillväxt och befolkningsdito. Det är en av förklaringarna till att utländska investerare intresserar sig för fastighetsmarknaden i Finland, skriver Fastighetsnytts Sverrir Thór.

 • Krönika: Vem är egentligen den urbana småbarnsfamiljen?

  Krönikor Borde vi prata om “den trötta föräldern som är hemma med kräksjuka barn” i stället för “den urbana aktiva småbarnsfamiljen”? frågar sig vår krönikör Monika Kjellberg.

 • Sverrir Thór: “Hyresregleringen mumma för utländska investerare”

  Krönikor I Sverige anses hyresregleringen vara orsaken till mycket ont och den beskylls ofta som huvudorsaken till bostadsbristen. För utländska institutionella investerare är den dock inte ett hinder till investeringar – snarare tvärtom, skriver Fastighetsnytts Sverrir Thór i en kommentar.

 • “Har stadsplanerarna glömt sällanköpshandeln?”

  Krönikor Ett antal nya områden “råkar” ligga vid stora externa eller halvexterna köpcentrum. Att detta skulle vara en medveten strategi för att hantera hushållens behov av sällanköpsvaror sägs dock aldrig, skriver Hans Lind.

 • “När kommer betalningsviljan för miljövänliga val?”

  Krönikor Jag tror att det kommer att ske ett skifte, speciellt när gemene man inser att flyget står för 4 procent av Sveriges utsläpp men bygg- och fastighetssektorn för 20 procent.

 • Sverrir Thór: Lämnar kaffet en bitter eftersmak?

  Krönikor Avslöjandena om Espresso House väcker onekligen frågor om lönsamheten i företaget som har kommit att bli en av Sveriges mest prominenta tagare av vakanta retailytor de senaste åren, skriver Fastighetsnytts Sverrir Thór i en kommentar.

 • Sverrir Thór: Weworking är branschens största krishärd

  Krönikor Det är obegripligt varför fastighetsägare litar på den storskaliga modell som WeWork erbjuder.

 • Krönika: Handelsdöden en naturlig utveckling

  Krönikor Den fruktade “handelsdöden” är en nödvändig evolutionsprocess. Även om vissa kommer att gå under så går utvecklingen framåt, skriver Fastighetsnytts Sverrir Thór.

 • Det mesta har blivit bättre

  Krönikor Vi läser ständigt rubriker som ”Sparchock” ”Sjukvården håller på att krackelera” och ”Psykisk ohälsa ökar bland vårdpersonal”. Men vad är egentligen sant, vad är fake news och vad är bara en allmän missuppfattning?

 • Mät mer och mät rätt i bostadspolitiken!

  Krönikor Det är inte mycket vi är överens om. Har vi bostadsbrist eller inte? Behöver vi bygga massor av nya bostäder eller inte? Och vad vi menar vi egentligen med billiga bostäder?

 • Ratinginstituten driver på fastighetsmarknaden

  Krönikor I takt med att de svenska fastighetsbolagen blivit alltmer aktiva på kapitalmarknaden har även antalet företag med officiella kreditbetyg från ett ratinginstitut ökat. Samtidigt som vi ser flera fördelar med att de svenska fastighetsbolagen ökat sin närvaro på kapitalmarknaden är nu allt fler företag exponerade mot ratinginstitutens bedömningar.

 • Utnyttja EU för klimatpolitiken

  Krönikor EU-valet är besvärligt. Det rymmer många frågor om Europas framtid – utan att de egentligen ställs.

 • Hönan, ägget och vi andra

  Krönikor Den senaste artikeln jag läste handlade om befolkningsutvecklingen i Stockholm. Till synes obeskrivligt tråkigt, men besöket provocerades fram av Regionplanekontorets senaste statistik som visar ett trendbrott – att befolkningen i Stockholms län för första gången på länge minskade under 2018. Mild panik utbröt hemma hos undertecknad då dennes analyser i det dagliga arbetet ofta grundar sig i just befolkningsökningen, skriver Bojan Ticic.

 • Utbuds eller efterfrågeproblem på bomarknaden?

  Krönikor I den bostadspolitiska debatten betonar vissa främst åtgärder på utbudssidan, medan andra fokuserar på efterfrågesidan. Här är ett försök att formulera några grundläggande principer för när en viss typ av åtgärder är lämplig.

 • Mormorseffekten öppnar upp staden

  Krönikor Känner du till mormorseffekten? När en äldre kvinna sitter på en parkbänk uppfattas platsen som trygg och inkluderande. Vi behöver omskapa begreppet trygghet och ladda det med en äldre dam på en bänk. För det finns inget ord som passar bättre för oss som vill ha ett öppet och diversifierat samhälle.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived