• Framtidsministern lyssnar på fastighetsbranschen

  Hållbarhet I gruppen för Grön omställning ingår Ilija Batljan som är vice vd på Rikshem och Christina Lindbäck som är Hållbarhetschef på NCC.

 • Den okända ekobyn i Stockholm

  Hållbarhet Fem minuter från tunnelbanan i Björkhagen ligger Understenshöjden. Stockholms första ekoby och ett av föregångsbyggena när det kommer till hållbarhet.

 • Skärpta energikrav för flerbostadshus

  Hållbarhet De nya byggreglerna är nu beslutade och träder i kraft den 1 mars 2015. Boverket skärper energikraven med 10 procent i flerbostadshus och lokaler. Samtidigt införs lättnader för flerbostadshus med små lägenheter.

 • Hur jobbar du med resiliensen?

  Hållbarhet Vi kan inte längre bara sträva mot hållbarhet, som är en vision och en utopi. Vi måste också förhålla oss till verkligheten runtomkring oss.

 • Solcellssatsning i Skövde

  Hållbarhet 1000 kvadratmeter solcellspaneler, egenproducerad el till delar av campus och tre laddningsstolpar för elbilsparkering planeras på Högskolan i Skövde.

 • Nätverk ska öka andelen kvinnor i styrelsen

  Hållbarhet HSB Stockholm startar upp ett nätverk för kvinnliga ledamöter. Målet är att öka antalet kvinnor i bostadsrättsföreningsstyrelser med 6 procent.

 • Var sitter jämställdheten egentligen?

  Hållbarhet Ibland hör jag uttalanden från personer om att hen inte gör skillnad på kvinnor och män. Att jämställdheten sitter i hens eller till och med hela företagets dna. Eller dess väggar. Och visst. Det kan mycket väl vara möjligt. Men jag är övertygad att det då måste ha föregåtts av ett gediget arbete. För jämställdhet kommer inte av sig själv.

 • Det krävs mer proaktivitet

  Hållbarhet Jag är övertygad om att merparten av aktörerna i fastighetsbranschen är överens om att det krävs ökad proaktivitet från fler av samhällets aktörer för att uppnå hållbar utveckling av våra städer.

 • Hållbarhetsfrågorna jobbas in i vardagen

  Hållbarhet Harry Swartz ger en inblick i hur Coop Fastigheter ska vara klimatneutrala till 2020.

 • Blötare tider

  Hållbarhet På Länsförsäkringar har man noterat att kostnaderna från naturskador bara ökar och arbetet handlar mer och mer om förebyggande åtgärder.

 • Ny miljöchef på Wallenstam

  Hållbarhet Wallenstam tillsätter Bo Strandberg som miljöchef, med uppgift att driva och utveckla Wallenstams arbete inom miljö- och energifrågor ytterligare.

 • Begränsningar i Botkyrka

  Hållbarhet Botkyrka kommun satte stopp för ny bebyggelse, då man befarade stigande vattennivåer till följd av varmare klimat.

 • Hur skapar vi hållbara städer?

  Hållbarhet Vi behöver öka takten. Det är städernas hållbarhet det kommer att handla om. Inflyttningen till städer sker i allt snabbare takt och klimatförändringarna är redan en verklighet att ta hänsyn till.

 • Första allmännyttan med grön obligation

  Hållbarhet Allmännyttiga bostadsbolaget Förvaltaren i Sundby har emitterat en grön obligation. Syftet med emissionen är att finansiera ombyggnationen av fastigheten Banken 9 vid Sundbybergstorg.

 • Vasakronan först med Leed Volume

  Hållbarhet US Green Building Council har godkänt Vasakronans volymprogram enligt det internationella miljöcertifieringssystemet LEED.

 • Affärsmöjligheter för en hållbar livsstil

  Hållbarhet Nyligen avgjordes tävlingen Smart Living Challenge. Insekter som proteinkälla, en app för mindre energiförbrukning och modulbilar som förbrukar mindre bränsle är några av de vinnande förslagen.

 • Diligentia inventerar samtliga fastigheter

  Hållbarhet Diligentia har fattat beslutet att till 2017 miljöinventera samtliga sina fastigheter enligt certifieringssystemet Miljöbyggnad.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived