• Certifiering för hållbar stadsutveckling

  Hållbarhet Genom forskningsprojektet Decode har Tyréns och SGBC hållit workshops med flera kommuner för att diskutera hur en svensk certifiering för hållbar stadsutveckling kan se ut. Nu lanseras en pilotversion av Citylab Action, en av tre delar av hållbarhetsforumet Citylab.

 • Hållbara transporter till handelsplatser

  Hållbarhet Många handelsplatser är uppbyggda för att trafikförsörjas med bil. Hur rimmar det med ett hållbart samhälle? Och måste det verkligen vara så? Fastighetsnytt låter tre experter diskutera frågan.

 • Forskningssamarbete för hållbart boende

  Hållbarhet HSB och Akademiska Hus har ingått ett samarbete för att forska kring framtidens studentbostäder. I “HSB Living Lab” kommer studenter och gästforskare att bo i en “innovativ hemmiljö” samtidigt som forskning sker dygnet runt.

 • Odla inomhus – framtidens klimatsmarta alternativ

  Hållbarhet Stadsodling har under senare år varit ett fenomen som spridit sig i storstäderna. Det odlas på innergårdar, balkonger, i parker och på tunnelbanetak. Men i länder som Sverige är det inte många månader som erbjuder tillräckligt med solsken för odling. I en studie från KTH undersöks möjligheterna till att istället odla inomhus.

 • Lagstifta om grönt byggande?

  Hållbarhet Frankrike antog nyligen en lag om att alla nybyggda hus för kommersiellt bruk ska ha gröna eller solfångarförsedda tak. I Sverige finns ingen liknande lag – branschen anses istället själva kunna hitta de bästa tekniska lösningarna på utmaningar och krav.

 • Vinner för kompakta bostäder

  Hållbarhet Studentbostäderna Bokompakt, ett utvecklingsprojekt av AF Bostäder i Lund, tilldelas Skåne Solar Ward för årets solcellsanläggning. Bland annat motiveras det med att projektet har ett starkt symbolvärde för kundgruppen, det vill säga studenterna vid Lunds universitet, och deras begränsade ekonomi.

 • KTH får hållbarhets-pris

  Hållbarhet KTH har vunnit det internationella hållbarhetspriset International Sustainable Campus Network Award för sin nya campusplan som tagits fram i samarbete med Akademiska Hus.

 • Elväg vid Arlanda inom två år

  Hållbarhet Trafikverket meddelar att elvägsprojektet vid Stockholm Arlanda Airport kommer att delfinansieras. Pengarna ska användas till fortsatt teknikutveckling och för att anlägga en elväg för transporter mellan Arlanda flygplats och Rosersbergs logistikområde.

 • Deltagarrekord för fastighetsgirot

  Hållbarhet FastighetsGirot, som numera körs både i Stockholm och i Malmö, har avgjorts för femte året i rad.

 • Trygghet är viktigast – allt annat är sekundärt

  Hållbarhet Vid avsaknad av trygghet ändrar vi vårt beteende; vi undviker att gå ut, att ses och att bry oss om varandra.

 • Danmark satsar på cykeln

  Hållbarhet Den danska regeringen tillsammans med tre andra partier beslutade i veckan att satsa 143 miljoner danska kronor, drygt 177 miljoner svenska kronor, på nya “supercykelvägar”.

 • “Att ignorera problemen är idioti”

  Hållbarhet Klimatförändringar, urbanisering och bostadsbrist är en svår ekvation. Kanske kan bin vara svaret.

 • Tyst och hållbar hållplats

  Hållbarhet Under torsdagen invigde Göteborg Energi, Akademiska Hus och IMCG/Tysta Offentliga Rum en av de två hållplatser för elbusslinje 55 där bussarna laddas med förnybar el.

 • Två av tre straffas om lag blir verklighet

  Hållbarhet På justitiedepartementet förbereds just nu en lagstiftning som går ut på att straffa de bolag som har under 40 procent kvinnliga styrelseledamöter.

 • Gröna obligationer för ROT-renoveringar

  Hållbarhet Rikshem har ställt ut gröna obligationer på över 1 250 miljoner kronor. Rikshems projektportfölj omfattar ett flertal stora ROT-renoveringsprojekt av bostadsfastigheter från miljonprogrammet, som de gröna obligationerna finansierar.

 • ”Det här blir en dygnet-runt-uppgift”

  Hållbarhet Anders Wijkman, opinionsbildare, författare och ordförande för Miljömålsberedningen möter upp i Gallerian i Stockholm.

 • ”Det är inte socialt hållbart att vi inte litar på våra medmänniskor”

  Hållbarhet Fastigheter står för 40 procent av jordens energiförbrukning, vilket innebär att fastighetsbranschen har ett extra stort ansvar i hållbarhetsarbetet för att uppnå de lokala och globala klimatmålen. Miljörelaterade frågor har branschen därför av naturliga skäl pratat om länge, desto nyare är diskussionerna om social hållbarhet. Trenden utmärker sig exempelvis i att allt fler företag kompletterar sina CSR-strategier och hållbarhetstjänster med sociala perspektiv.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived