• Den byggda miljön – skurk eller hjälte? 

  Hållbarhet Byggnader och infrastruktur är de sektorer som använder mest naturresurser och genererar mest utsläpp. Samtidigt pågår arbetet för att begränsa branschens klimatpåverkan. “Miljöbyggnad går mot att bli praxis inom många företag”, säger Marita Wallhagen, som forskar om miljöbedömningsmetoder för byggnad på Högskolan i Gävle och KTH.

 • Allt hänger ihop

  Hållbarhet Till skillnad från ekonomisk och social hållbarhet är behovet av den miljömässiga absolut. Om jordens medeltemperatur skulle börja skena upp mot 4 grader blir av allt att döma ekonomisk och social hållbarhet med dagens mått icke-frågor. Det är jobbigt med absoluta förhållanden, som så att säga inte bryr sig om vad vi människor tycker, typ det faktum att vi är dödliga.

 • Regeringen satsar på eldriven trafik

  Hållbarhet Regeringen ökar satsningarna på eldriven trafik. I höstbudgeten satsar man 380 miljoner kronor på elbilar och elbussar.

 • “Kvinnor öppnar upp för kvinnor”

  Hållbarhet Efter årets stämmosäsong har det skett ett tydligt trendbrott vad gäller kvinnlig representation i de börsnoterade bolagens styrelser. Sedan förra året har andelen kvinnor i styrelserna stigit till 28 procent, vilket kan jämföras med att siffran mellan 2010 och 2013 låg oförändrad på 22 procent.

 • Vill se mer pengar till klimatarbete

  Hållbarhet Miljöpartister i Järfälla kommun kräver mer statliga pengar för att förebygga händelser som helgens regn i framtiden.

 • Anställer fler inom hållbarhetsområdet

  Hållbarhet Riksbyggen rekryterar till sin hållbarhetsavdelning med två nyrekryteringar inom områdena social hållbarhet och energianvändning.

 • Regnet påverkar många fastigheter

  Hållbarhet Under helgen har kraftiga regn orsakat stora översvämningar i bland annat Hallsberg. Vattnet förväntas sjunka undan först under tisdagen, uppger Dagens Nyheter.

 • Vilket socialt ansvar har fastighetsägaren?

  Hållbarhet Hur mycket socialt ansvar ska en fastighetsägare ta? Sedan allmännyttans utförsäljning tog fart finns många exempel på fastighetsbolag som köper upp bestånd, renoverar, höjer hyran och säljer vidare. De senaste åren har flera fastighetsägare dock tagit ett nytt grepp gällande det sociala ansvaret, med förhoppningen om att få en positiv effekt på tryggheten i flera områden.

 • Föreslår nationell strategi för klimatet

  Hållbarhet 96 procent av de svenska kommunerna tror att de kommer att påverkas av klimatförändringar. Trots det uppger var femte kommun att de inte arbetar med klimatanpassning överhuvudtaget i dagsläget.

 • Certifiering för hållbar stadsutveckling

  Hållbarhet Genom forskningsprojektet Decode har Tyréns och SGBC hållit workshops med flera kommuner för att diskutera hur en svensk certifiering för hållbar stadsutveckling kan se ut. Nu lanseras en pilotversion av Citylab Action, en av tre delar av hållbarhetsforumet Citylab.

 • Hållbara transporter till handelsplatser

  Hållbarhet Många handelsplatser är uppbyggda för att trafikförsörjas med bil. Hur rimmar det med ett hållbart samhälle? Och måste det verkligen vara så? Fastighetsnytt låter tre experter diskutera frågan.

 • Forskningssamarbete för hållbart boende

  Hållbarhet HSB och Akademiska Hus har ingått ett samarbete för att forska kring framtidens studentbostäder. I “HSB Living Lab” kommer studenter och gästforskare att bo i en “innovativ hemmiljö” samtidigt som forskning sker dygnet runt.

 • Odla inomhus – framtidens klimatsmarta alternativ

  Hållbarhet Stadsodling har under senare år varit ett fenomen som spridit sig i storstäderna. Det odlas på innergårdar, balkonger, i parker och på tunnelbanetak. Men i länder som Sverige är det inte många månader som erbjuder tillräckligt med solsken för odling. I en studie från KTH undersöks möjligheterna till att istället odla inomhus.

 • Lagstifta om grönt byggande?

  Hållbarhet Frankrike antog nyligen en lag om att alla nybyggda hus för kommersiellt bruk ska ha gröna eller solfångarförsedda tak. I Sverige finns ingen liknande lag – branschen anses istället själva kunna hitta de bästa tekniska lösningarna på utmaningar och krav.

 • Vinner för kompakta bostäder

  Hållbarhet Studentbostäderna Bokompakt, ett utvecklingsprojekt av AF Bostäder i Lund, tilldelas Skåne Solar Ward för årets solcellsanläggning. Bland annat motiveras det med att projektet har ett starkt symbolvärde för kundgruppen, det vill säga studenterna vid Lunds universitet, och deras begränsade ekonomi.

 • KTH får hållbarhets-pris

  Hållbarhet KTH har vunnit det internationella hållbarhetspriset International Sustainable Campus Network Award för sin nya campusplan som tagits fram i samarbete med Akademiska Hus.

 • Elväg vid Arlanda inom två år

  Hållbarhet Trafikverket meddelar att elvägsprojektet vid Stockholm Arlanda Airport kommer att delfinansieras. Pengarna ska användas till fortsatt teknikutveckling och för att anlägga en elväg för transporter mellan Arlanda flygplats och Rosersbergs logistikområde.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived