• Pilotprojekt för hållbar stadsutveckling

  Hållbarhet De första tio pilotprojekten i Sweden Green Building Councils Citylab Action presenterades på tisdagsmorgonen. Projekten kommer att arbeta enligt en ny guide för hållbar stadsutveckling.

 • Kungsleden får hållbarhetschef

  Hållbarhet Maria Sandell blir först ut när den nya tjänsten hållbarhetschef etableras på Kungsleden. Hon ska samla ansvaret för samtliga hållbarhetsfrågor.

 • Design för en inkluderande huvudstad

  Hållbarhet Bänkar som är omöjliga att sova på, staket framför trappor och enskilda stolar istället för längre bänkar – alla former av exkluderande design. Design för att hålla människor borta från vissa allmänna ytor. Fenomenet blir allt vanligare i den svenska huvudstaden, och var under våren föremål för debatt. Nu har två centerpartister lagt fram en motion om fenomenets motsats: inkluderande design.

 • Kommuner satsar på byggande i trä

  Hållbarhet Byggindustrin är en storbov vad gäller miljö. En av lösningarna som då och då lyfts fram är att mer borde byggas i trä. Nu har Växjö och Skellefteå kommun skrivit på en avsiktsförklaring när det gäller träbyggande.

 • Emitterar sin första gröna obligation

  Hållbarhet Fabege har emitterat en grön obligation på 406 miljoner kronor inom ramen för Nya Svensk Fastighetsfinansierings gröna ramverk.

 • Social housing föreslås av Boverket

  Hållbarhet På tisdagen lämnade Boverket rapporten ”Boendesituationen för nyanlända” till regeringen. Bland annat anser verket att staten bör fungera som en katalysator för ett ökat bostadsbyggande för grupper med låg inkomst.

 • Lättnader i PBL ute på remiss

  Hållbarhet Regeringen föreslår lättnader och ändringar i plan- och bygglagen för att ”underlätta etableringen av tillfälliga anläggningsboenden för Migrationsverket mottagande av asylsökande”. I promemorian skriver regeringen att det krävs åtgärder för att snabbt kunna ordna boende för det stora antal asylsökande som kommer till Sverige.

 • Föreslår lättnader för att möta flyktingsituationen

  Hållbarhet I den flyktinguppgörelse mellan Regeringen och Alliansen som presenterades på fredagen finns bland annat ett avsnitt om hur boendesituationen ska blir bättre. Bland annat ska tillfälliga lättnader i plan- och byggreglerna genomföras.

 • Information behöver vara tidig, tydlig och konkret

  Hållbarhet Måndagen den 12 oktober bjöd Statsminister Stefan Löfven in till konferens. Under parollen Sverige Tillsammans skulle 800 deltagare från kommuner, myndigheter, företag, fackförbund och organisationer bidra till att förbättra mottagandet av flyktingar. Men ändå saknades konkreta fakta med uppgifter och information om vad som behövs i olika skeden.

 • Tecknar grön kredit om drygt 900 miljoner

  Hållbarhet Fabege har tecknat en lång kreditfacilitet hos Europeiska Investeringsbanken. Det rör sig om en tioårig så kallad grön kredit, alltså en kredit som är villkorad av att pengarna används till investeringar i miljöcertifierade fastighetsprojekt, eller i vanliga fall investeringar som främjar hållbarhet.

 • Den byggda miljön – skurk eller hjälte? 

  Hållbarhet Byggnader och infrastruktur är de sektorer som använder mest naturresurser och genererar mest utsläpp. Samtidigt pågår arbetet för att begränsa branschens klimatpåverkan. “Miljöbyggnad går mot att bli praxis inom många företag”, säger Marita Wallhagen, som forskar om miljöbedömningsmetoder för byggnad på Högskolan i Gävle och KTH.

 • Allt hänger ihop

  Hållbarhet Till skillnad från ekonomisk och social hållbarhet är behovet av den miljömässiga absolut. Om jordens medeltemperatur skulle börja skena upp mot 4 grader blir av allt att döma ekonomisk och social hållbarhet med dagens mått icke-frågor. Det är jobbigt med absoluta förhållanden, som så att säga inte bryr sig om vad vi människor tycker, typ det faktum att vi är dödliga.

 • Regeringen satsar på eldriven trafik

  Hållbarhet Regeringen ökar satsningarna på eldriven trafik. I höstbudgeten satsar man 380 miljoner kronor på elbilar och elbussar.

 • “Kvinnor öppnar upp för kvinnor”

  Hållbarhet Efter årets stämmosäsong har det skett ett tydligt trendbrott vad gäller kvinnlig representation i de börsnoterade bolagens styrelser. Sedan förra året har andelen kvinnor i styrelserna stigit till 28 procent, vilket kan jämföras med att siffran mellan 2010 och 2013 låg oförändrad på 22 procent.

 • Vill se mer pengar till klimatarbete

  Hållbarhet Miljöpartister i Järfälla kommun kräver mer statliga pengar för att förebygga händelser som helgens regn i framtiden.

 • Anställer fler inom hållbarhetsområdet

  Hållbarhet Riksbyggen rekryterar till sin hållbarhetsavdelning med två nyrekryteringar inom områdena social hållbarhet och energianvändning.

 • Regnet påverkar många fastigheter

  Hållbarhet Under helgen har kraftiga regn orsakat stora översvämningar i bland annat Hallsberg. Vattnet förväntas sjunka undan först under tisdagen, uppger Dagens Nyheter.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived