• Bygger Skövdes högsta trähus

  Hållbarhet Götenehus bygger två sju-våningshus i den nya stadsdelen Frostaliden i Skövde. Stadsdelen består av 350 nya bostäder, där alla hus kommer att ha en stomme av trä.

 • Politiken är viktigast!

  Hållbarhet Husen, hållbarheten och framtiden är en paradox. Välbyggda hus kan stå i århundraden – men gamla hus kan vara svåra att anpassa till den nya tekniken. Problemet är att den nya tekniken är så svår att förutsäga. Vad kommer att krävas om femtio-sextio år? Därför ligger lösningen i att bygga så flexibelt som möjligt – men också i hela planeringen av stadsbyggnaden och infrastrukturen.

 • 700 000 planetskötare

  Hållbarhet 700 000 bostäder på tio år behöver byggas. En unik möjlighet för en nation att bygga på nya sätt som minimerar klimatbelastningen, skapar goda livsmiljöer och bidrar till att nå de globala klimatmålen. Men i realiteten är risken för det omvända stor, menar Örjan Wikforss.

 • Göteborg klimatanpassar hel stadsdel

  Hållbarhet Den första detaljplanen för den nya stadsdelen Frihamnen i Göteborg ska nu gå ut på samråd. I planen ingår att klimatanpassa hela stadsdelen.

 • Lönsamma solcellssatsningar kräver helhetstänkande

  Hållbarhet Solcellsboomen fortsätter i såväl Sverige som internationellt. Enligt Energimyndigheten installerades 36,2 MW i Sverige 2014, vilket är nästan dubbelt så mycket som 2013. Bloomberg New Energy Finance spår att sol globalt kommer att stå för 35 procent av investeringar i infrastruktur för elproduktion under kommande 25 år. Statistiken omfattar såväl storskaliga anläggningar som småskaliga installationer på tak.

 • Från grön linje till grön stadsdel

  Hållbarhet Hökarängen är en ganska typisk Stockholmsförort på den gröna tunnelbanelinjen söderut. Bygga på 1950-talet, med tre-fyravånings lamellhus, oproportionerligt stora torg och ett centrum som vuxit fram kring tunnelbanan. Under flera år har man bedrivit projektet ”Hållbara Hökarängen”. Det har gått ut på att vända en negativ utveckling i en stadsdel som behövde ett rejält ryck.

 • Hållbar bostadssatsning i Göteborg

  Hållbarhet Fastighetsnämnden i Göteborg har tagit det formella beslutet för Riksbyggens förvärv av mark på Guldheden i Göteborg, där bolaget ska bygga totalt 130 nya bostäder under namnet Brf Viva.

 • En ljus framtid för solen

  Hållbarhet Klimatmötet i Paris har precis avslutats, med ett påskrivet avtal som följd. En av de mest bidragande orsakerna till att klimatmötet överhuvudtaget behövde äga rum, är de fossila bränslena. Alternativa energikällor finns, för att göra en koppling till mötet i Paris, en masse. Vind, vatten, berg, biogas, raps – och sol.

 • Bostadsområde i Umeå klimatsmart med solenergi

  Hållbarhet Allt startade med en förödande brand julhelgen 2008. I dag kommer delegationer från hela världen till miljonprogramsområdet Ålidhem i Umeå för att lära sig hur man bygger klimatsmart.

 • GreenBuilding för bostäder

  Hållbarhet Sweden Green Building Council lanserar av GreenBuilding för bostäder, en utveckling av det ursprungliga GreenBuilding-certifikatet för energibesparing och energieffektivisering.

 • Klimatförändringar medför risker i det finansiella systemet

  Hållbarhet I dag börjar klimatmötet COP 21 i Paris. Sverige skulle verkligen kunna vara en modell för hanteringen av klimatförändringar. En global skatt på koldioxid av ungefär den typ vi har i Sverige skulle kunna lösa hela klimatproblematiken. Det menar ekonomiprofessorn Thomas Sterner.

 • Lång väg att gå även efter Paris

  Hållbarhet I december träffas världens länder för en ny rond klimatförhandlingar. Vägen har kantats av många årliga och andra möten sedan förhandlingarnas första omgång i Berlin år 1995. Mycket har sagts, många ord manglats och en del åstadkommits i form av långsiktiga mål, klimatfinansiering, tekniköverföring, anpassning, rapportering och en hel drös andra frågor som ingår. Men det kvarstår mycket på agendan.

 • Ramböll – årets grönaste hyresgäster

  Hållbarhet Ramböll Stockholm har blivit utsedda till Sveriges mest hållbara kontorshyresgäst 2015, av juryn för Green Tenant Award.

 • Får sju miljoner för färre bilar

  Hållbarhet Många samhällen och människor utanför större orter är idag beroende av bilen. Ett nytt projekt, Hållbara och attraktiva stationssamhällen, vill utmana idén om bilen som den enkla lösningen.

 • Tillsätter utredning om klimatanpassning

  Hållbarhet Regeringen tillsätter en utredning om hur bebyggd miljö och markanvändning kan anpassas till ett förändrat klimat. Den ska bland annat svara på om den nuvarande lagstiftningen kommer att behöva ändras.

 • Pilotprojekt för hållbar stadsutveckling

  Hållbarhet De första tio pilotprojekten i Sweden Green Building Councils Citylab Action presenterades på tisdagsmorgonen. Projekten kommer att arbeta enligt en ny guide för hållbar stadsutveckling.

 • Kungsleden får hållbarhetschef

  Hållbarhet Maria Sandell blir först ut när den nya tjänsten hållbarhetschef etableras på Kungsleden. Hon ska samla ansvaret för samtliga hållbarhetsfrågor.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived