• Hållbar obligation från Hemsö

  Hållbarhet Hemsö planerar för emission av hållbara obligationer under andra kvartalet 2016. Hållbara obligationer omfattar förutom miljömässig hållbarhet även sociala hållbarhetsaspekter och investeringar.

 • Blir börsens första jämställda bransch

  Hållbarhet Nu när vi börjar närma oss maj har majoriteten av börsbolagen lämnat in sina förslag till nya styrelser. Slår nomineringarna in kommer fastighetsbranschen att bli den första någonsin att nå regeringens mål om 40 procent kvinnor i styrelserna.

 • Söker statligt stöd för kollektivtrafik

  Hållbarhet Uppsala kommun kommer att ansöka om så kallade stadsmiljöavtal, för att delfinansiera utbyggnaden av kollektivtrafiken som ska till i samband med byggandet i Rosendal och Ulleråker.

 • Forskare har uppfunnit genomskinligt trä

  Hållbarhet Forskare vid avdelningen för biokompositer på KTH har tagit fram ett transparent trä. Tanken är att det bland annat kan användas till husfasader som samtidigt är solcellspaneler.

 • Får pengar för klimatsatsningar

  Hållbarhet Stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden har av Stockholms stad beviljats drygt 13 miljoner kronor i klimatinvesteringsmedel för olika projekt.

 • Kraftsamling för ekosystemtjänsterna i stadsplaneringen

  Hållbarhet Med ny, spännande kunskap kring hur naturens gratistjänster bör vävas in i våra städer för att ge oss långsiktigt goda livsmiljöer är det nu hög tid att driva på arbetet för stadsbyggnadslösningar som tar utgångspunkt i ekosystemtjänsterna.

 • Ojämställdheten har ett pris, ungefär som en tvåa i Vasastan!

  Hållbarhet Jämställdheten inom fastighetsbranschen är en strategisk fråga. Det handlar inte minst om kompetensförsörjning och att attrahera framtidens mest talangfulla ledare och medarbetare, varav (minst) hälften är kvinnor.

 • Ledningsgrupperna jämställda 2040

  Hållbarhet På måndagen presenterade stiftelsen AllBright sin årliga rapport om jämställdhet i börsbolagens ledningsgrupper. Precis som förra året hamnar fastighetsbranschen i topp, och övergripande jämställdhet beräknas uppnås 2040. Det finns dock vissa orosmoln.

 • Fastighetsbranschen – bäst av de sämsta på jämställdhet

  Hållbarhet De två senaste rapporterna från stiftelsen AllBright visar att fastighetsbranschen sticker ut på jämställdhetsfronten. Branschen är nämligen bäst på börsen när det gäller representation av kvinnor i både ledningsgrupper och styrelser. Betyder det att fastighetsbranschen kan luta sig tillbaka, eller finns det mer kvar att göra?

 • Ny hållbarhetschef på Fabege

  Hållbarhet Mia Häggström blir ny hållbarhetschef på Fabege när bolaget samlar ansvaret för hållbarhetsfrågorna.

 • Bygger Skövdes högsta trähus

  Hållbarhet Götenehus bygger två sju-våningshus i den nya stadsdelen Frostaliden i Skövde. Stadsdelen består av 350 nya bostäder, där alla hus kommer att ha en stomme av trä.

 • Politiken är viktigast!

  Hållbarhet Husen, hållbarheten och framtiden är en paradox. Välbyggda hus kan stå i århundraden – men gamla hus kan vara svåra att anpassa till den nya tekniken. Problemet är att den nya tekniken är så svår att förutsäga. Vad kommer att krävas om femtio-sextio år? Därför ligger lösningen i att bygga så flexibelt som möjligt – men också i hela planeringen av stadsbyggnaden och infrastrukturen.

 • 700 000 planetskötare

  Hållbarhet 700 000 bostäder på tio år behöver byggas. En unik möjlighet för en nation att bygga på nya sätt som minimerar klimatbelastningen, skapar goda livsmiljöer och bidrar till att nå de globala klimatmålen. Men i realiteten är risken för det omvända stor, menar Örjan Wikforss.

 • Göteborg klimatanpassar hel stadsdel

  Hållbarhet Den första detaljplanen för den nya stadsdelen Frihamnen i Göteborg ska nu gå ut på samråd. I planen ingår att klimatanpassa hela stadsdelen.

 • Lönsamma solcellssatsningar kräver helhetstänkande

  Hållbarhet Solcellsboomen fortsätter i såväl Sverige som internationellt. Enligt Energimyndigheten installerades 36,2 MW i Sverige 2014, vilket är nästan dubbelt så mycket som 2013. Bloomberg New Energy Finance spår att sol globalt kommer att stå för 35 procent av investeringar i infrastruktur för elproduktion under kommande 25 år. Statistiken omfattar såväl storskaliga anläggningar som småskaliga installationer på tak.

 • Från grön linje till grön stadsdel

  Hållbarhet Hökarängen är en ganska typisk Stockholmsförort på den gröna tunnelbanelinjen söderut. Bygga på 1950-talet, med tre-fyravånings lamellhus, oproportionerligt stora torg och ett centrum som vuxit fram kring tunnelbanan. Under flera år har man bedrivit projektet ”Hållbara Hökarängen”. Det har gått ut på att vända en negativ utveckling i en stadsdel som behövde ett rejält ryck.

 • Hållbar bostadssatsning i Göteborg

  Hållbarhet Fastighetsnämnden i Göteborg har tagit det formella beslutet för Riksbyggens förvärv av mark på Guldheden i Göteborg, där bolaget ska bygga totalt 130 nya bostäder under namnet Brf Viva.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived