• SBAB emitterar grön obligation

  Hållbarhet SBAB emitterade den 16 juni en grön obligation om 2 miljarder kronor med en löptid på fem år.

 • Det är bråttom med framtiden

  Hållbarhet För att byggnadssektorn ska vara anpassad till klimatets förändring, behöver hänsyn tas till ändrade risker förknippade med skyfall, andra översvämningar, värmeböljor och så vidare. Dessutom måste man ta med i beräkningen att det som byggs nytt läggs i ett befintligt stadslandskap, och tillsammans med annan infrastruktur. Vid nybyggnation påverkas man därför även av andras klimatlösningar.

 • Synar Stockholms tak för mer solenergi

  Hållbarhet På uppdrag av Kommunförbundet i Stockholm ska WSP ta fram en solkarta – för att kartlägga solinstrålningen på samtliga hustak i regionen. Syftet är att öka allmänheten och näringslivets intresse för solenergi.

 • Emitterar första hållbara obligationen

  Hållbarhet Hemsö har emitterat en hållbar obligation om en miljard kronor. Enligt ett pressmeddelande från bolaget är man först ut bland nordiska bolag att emittera hållbara obligationer

 • Första HBTQ-certifierade fastighetsbolaget

  Hållbarhet Som första fastighetsbolag i Sverige genomför det kommunala bostadsföretaget i Malmö MKB Fastighets AB nu en hbtq-certifiering. Det innebär att samtliga av bolagets cirka 300 tillsvidareanställda medarbetare med heltidstjänst samt de med längre vikariat genomgår en utbildning inom hbtq-frågor i samarbete med RFSL.

 • Inflyttning i Malmös gröna höghus

  Hållbarhet På fredagen påbörjas inflyttning till MKBs nya höghus i Ekostaden Augustenborg, Malmö. Huset är ekologiskt med så kallade “odlingslägenheter”.

 • BREEAM-certifierar Karlastaden

  Hållbarhet Textstorlek + – Dela med andra Tweet MAILA PRINTA PDF TAGGARBREEAM Karlastaden Serneke Stadsdelen Karlastaden som Serneke utvecklar på Lindholmen i Göteborg, med skyskrapan Karlatornet som landmärke, kommer att hållbarhetscertifieras enligt BREEAM Communities. Enligt ett pressmeddelande från Serneke finns höga ambitioner för området och Karlastaden ska bli en spjutspets inom stadsbyggnad och där är hållbarhet

  Hållbar obligation från Hemsö

  Hållbarhet Hemsö planerar för emission av hållbara obligationer under andra kvartalet 2016. Hållbara obligationer omfattar förutom miljömässig hållbarhet även sociala hållbarhetsaspekter och investeringar.

 • Blir börsens första jämställda bransch

  Hållbarhet Nu när vi börjar närma oss maj har majoriteten av börsbolagen lämnat in sina förslag till nya styrelser. Slår nomineringarna in kommer fastighetsbranschen att bli den första någonsin att nå regeringens mål om 40 procent kvinnor i styrelserna.

 • Söker statligt stöd för kollektivtrafik

  Hållbarhet Uppsala kommun kommer att ansöka om så kallade stadsmiljöavtal, för att delfinansiera utbyggnaden av kollektivtrafiken som ska till i samband med byggandet i Rosendal och Ulleråker.

 • Forskare har uppfunnit genomskinligt trä

  Hållbarhet Forskare vid avdelningen för biokompositer på KTH har tagit fram ett transparent trä. Tanken är att det bland annat kan användas till husfasader som samtidigt är solcellspaneler.

 • Får pengar för klimatsatsningar

  Hållbarhet Stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden har av Stockholms stad beviljats drygt 13 miljoner kronor i klimatinvesteringsmedel för olika projekt.

 • Kraftsamling för ekosystemtjänsterna i stadsplaneringen

  Hållbarhet Med ny, spännande kunskap kring hur naturens gratistjänster bör vävas in i våra städer för att ge oss långsiktigt goda livsmiljöer är det nu hög tid att driva på arbetet för stadsbyggnadslösningar som tar utgångspunkt i ekosystemtjänsterna.

 • Ojämställdheten har ett pris, ungefär som en tvåa i Vasastan!

  Hållbarhet Jämställdheten inom fastighetsbranschen är en strategisk fråga. Det handlar inte minst om kompetensförsörjning och att attrahera framtidens mest talangfulla ledare och medarbetare, varav (minst) hälften är kvinnor.

 • Ledningsgrupperna jämställda 2040

  Hållbarhet På måndagen presenterade stiftelsen AllBright sin årliga rapport om jämställdhet i börsbolagens ledningsgrupper. Precis som förra året hamnar fastighetsbranschen i topp, och övergripande jämställdhet beräknas uppnås 2040. Det finns dock vissa orosmoln.

 • Fastighetsbranschen – bäst av de sämsta på jämställdhet

  Hållbarhet De två senaste rapporterna från stiftelsen AllBright visar att fastighetsbranschen sticker ut på jämställdhetsfronten. Branschen är nämligen bäst på börsen när det gäller representation av kvinnor i både ledningsgrupper och styrelser. Betyder det att fastighetsbranschen kan luta sig tillbaka, eller finns det mer kvar att göra?

 • Ny hållbarhetschef på Fabege

  Hållbarhet Mia Häggström blir ny hållbarhetschef på Fabege när bolaget samlar ansvaret för hållbarhetsfrågorna.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived