• Skövdebostäder får hållbarhetspris

  Hållbarhet Skövdebostäder har tilldelats SABO:s hållbarhetspris för 2017 för sitt projekt Aspö Eko-logi där man i natursköna Aspö har byggt en ekologisk stadsdel.

 • SBAB rekryterar Hållbarhetschef

  Hållbarhet Malin Pellborn har rekryterats som chef för enheten Hållbarhet & Strategisk kommunikation på SBAB.

 • Låt föregångskommuner ta täten för det hållbara byggandet

  Hållbarhet Nyligen beslutade regeringen om ett förslag till Sveriges första klimatlag och att vi år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Detta är ett gyllene tillfälle för kommuner och byggherrar att ställa om till ett miljömässigt hållbart byggande.

 • Affärsdriven miljöchef med blick för helheten

  Hållbarhet För ett decennium sedan ägnade en miljöansvarig på ett fastighetsbolag huvudsakligen sin tid åt operativa insatser kring miljöstyrning, följde upp lagstiftning och utförde egenkontroller. Idag arbetar en miljöchef som Staffan Fredlund på Wihlborgs holistiskt, betydligt bredare med hållbarhet i olika aspekter och integrerat med affären. Lika viktig som sakkunskapen om miljö är förmågan att kunna kommunicera.

 • Nya affärsmodeller och sätt att se på ägande?

  Hållbarhet Med en begränsad tillgång på resurser är det inte hållbart att ”producera, använda och slänga”. Företagen måste göra om sina affärsmodeller från en icke-hållbar linjär ekonomi, till cirkulär ekonomi och vagga-till-vagga principen.

 • Regeringen sänker skatten på solel

  Hållbarhet Regeringen meddelade på måndagen att skatten på solel ska sänkas kraftigt, och att de med flera anläggningar på sikt helt kan slippa skatt. Branschen reaktioner är positiva.

 • Kungsleden börsens mest jämställda bolag

  Hållbarhet Kungsleden har utsetts till vinnare av AllBrightpriset 2016, som tilldelas till börsens mest jämställda bolag.

 • Mervärden i Malmös nya profilbyggnad

  Hållbarhet MKB, Malmös kommunala bostadsbolag, invigde torsdagen 8 september sin nya profilfastighet Greenhouse, en 14-våningar hög hållbar och miljövänlig bostadsfastighet i Ekostaden Augustenborg.

 • Bäst av de sämsta

  Hållbarhet Mycket har gjorts för att förbättra mångfald inom bygg och fastighet, mycket återstår att göra. Kanske sammanfattades det bäst av Amanda Lundeteg, vd Stiftelsen Allbright, som menade att fastighetssektorn är ”den bästa branschen bland de sämsta” när det gäller mångfaldsarbete. Detta under Business Arena Stockholm.

 • COWI startar hållbarhetsgrupp

  Hållbarhet COWI startar en ny grupp med fokus på hållbarhet som kallas Hållbara strategier och resurser. Chef för gruppen blir Peter Stigson som rekryterades till bolaget förra året.

 • SBAB emitterar grön obligation

  Hållbarhet SBAB emitterade den 16 juni en grön obligation om 2 miljarder kronor med en löptid på fem år.

 • Det är bråttom med framtiden

  Hållbarhet För att byggnadssektorn ska vara anpassad till klimatets förändring, behöver hänsyn tas till ändrade risker förknippade med skyfall, andra översvämningar, värmeböljor och så vidare. Dessutom måste man ta med i beräkningen att det som byggs nytt läggs i ett befintligt stadslandskap, och tillsammans med annan infrastruktur. Vid nybyggnation påverkas man därför även av andras klimatlösningar.

 • Synar Stockholms tak för mer solenergi

  Hållbarhet På uppdrag av Kommunförbundet i Stockholm ska WSP ta fram en solkarta – för att kartlägga solinstrålningen på samtliga hustak i regionen. Syftet är att öka allmänheten och näringslivets intresse för solenergi.

 • Emitterar första hållbara obligationen

  Hållbarhet Hemsö har emitterat en hållbar obligation om en miljard kronor. Enligt ett pressmeddelande från bolaget är man först ut bland nordiska bolag att emittera hållbara obligationer

 • Första HBTQ-certifierade fastighetsbolaget

  Hållbarhet Som första fastighetsbolag i Sverige genomför det kommunala bostadsföretaget i Malmö MKB Fastighets AB nu en hbtq-certifiering. Det innebär att samtliga av bolagets cirka 300 tillsvidareanställda medarbetare med heltidstjänst samt de med längre vikariat genomgår en utbildning inom hbtq-frågor i samarbete med RFSL.

 • Inflyttning i Malmös gröna höghus

  Hållbarhet På fredagen påbörjas inflyttning till MKBs nya höghus i Ekostaden Augustenborg, Malmö. Huset är ekologiskt med så kallade “odlingslägenheter”.

 • BREEAM-certifierar Karlastaden

  Hållbarhet Textstorlek + – Dela med andra Tweet MAILA PRINTA PDF TAGGARBREEAM Karlastaden Serneke Stadsdelen Karlastaden som Serneke utvecklar på Lindholmen i Göteborg, med skyskrapan Karlatornet som landmärke, kommer att hållbarhetscertifieras enligt BREEAM Communities. Enligt ett pressmeddelande från Serneke finns höga ambitioner för området och Karlastaden ska bli en spjutspets inom stadsbyggnad och där är hållbarhet

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived