• Ska miljöklassa 100 byggnader på fem år

  Hållbarhet Fastighetskontoret i Stockholms Stad räknar med att miljöklassa ungefär 100 byggnader inom en femårsperiod. Det framgår av Fastighetskontorets flerårsbudget.

 • Kraftig utbyggnad av vindkraft

  Hållbarhet Vindkraften fortsätter att öka kraftigt i Sverige. Utbyggnadstakten under 2011 är den snabbaste hittills, enligt Energimyndigheten.

 • Miljöbyggnad i Jönköping

  Hållbarhet Kvarteret Asken är Ekblads första miljöklassade byggnad och först ut i Jönköping att certifieras som Miljöbyggnad.

 • Grönare Trygg Liv- portfölj

  Hållbarhet Aberdeen Asset Management skriver i ett pressmeddelande att man sänkt energiförbrukningen i SEB Trygg Livs fastighetsportfölj med 15 procent under 2011.

 • Skärpta energikrav på gång

  Hållbarhet Regeringen har lämnat över en skrivelse till riksdagen där man beskriver vägen till nära-noll energibyggnader och vad det innebär för de svenska energihushållningskraven på byggnader.

 • Chalmers och SKF forskar om hållbarhet

  Hållbarhet Chalmers tekniska högskola i Göteborg har i samarbete med kullagertillverkaren SKF bildat ett forskningscentrum där man forskar kring hållbarhet.

 • Effektivare energideklarationer

  Hållbarhet Det kommer att bli obligatoriskt för en säljare att genomföra och att visa energideklarationen för en köpare eller en blivande hyresgäst innan en bostad säljs eller hyrs ut.

 • Genomtänkt och genomförbart bidrag

  Hållbarhet Takparker, gröna alléer och aktiva element heter ett av tre segerrecept i Skanskas studenttävling Sustainable Cities som nu har avgjorts i landets tre storstadsregioner.

 • Riksbyggen tecknar forskningsavtal

  Hållbarhet Riksbyggen har tecknat ett forskningsavtal med Göteborgs universitet. Universitetslektor Björn Andersson på Institutionen för socialt arbete kommer att leda forskningsarbetet med målet att tillämpa begreppet social hållbarhet i ett konkret bostadsprojekt.

 • Fastighetssektorns energianvändning minskar

  Hållbarhet En 36 procentig investeringökning och en 5 procentig befolkningsökning till trots har bygg- och fastighetssektorns årliga energianvändning minskat med 15 terawatttimmar under perioden 1994-2008.

 • Dyrt fördubbla kollektivtrafiken

  Hållbarhet En ökad kollektivtrafik skulle medföra en samhällsekonomisk nytta, men det är långt ifrån gratis. Det visar en ny beräkning från SKL.

 • Färre förseningar med höghastighetståg?

  Hållbarhet Ett skandinaviskt höghastighetståg om 250 km ger större intäkter för tågoperatörerna och färre förseningar.

 • Samordning av energikrav på nya byggnader

  Hållbarhet Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Miljöstyrningsrådet undersöker möjligheten att samordna de energikrav som ställs på byggnader vid kommunala markupplåtelser.

 • Kraftvärmesatsning i Mjölby

  Hållbarhet Mjölby-Svartådalen Energi AB (MSE) i västra Östergötland planerar att bygga ett nytt kraftvärmeverk på Sörby industriområde i Mjölby, en satsning på ca 300 miljoner kronor.

 • Varmt år sänkte elanvändningen

  Hållbarhet Ett varmt 2011 minskade elanvändningen i framförallt bostadssektorn. Det visar ny statistik från Energimyndigheten.

 • Växthus för 48 miljoner i Kumla

  Hållbarhet Kommunala Kumla Fastighets AB i Närke planerar att bygga ett växthus i det större formatet.

 • Skanska miljömärker väg- och anläggningsprojekt

  Hållbarhet Skanska har som första internationella företag miljöcertifierat två väg- och anläggningsprojekt. Trafikplats Jära Gård utanför Jönköping och Å-kvarteren i Lomma har certifierats enligt den brittiska miljömärkningen CEEQUAL.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived