• Färre förseningar med höghastighetståg?

  Hållbarhet Ett skandinaviskt höghastighetståg om 250 km ger större intäkter för tågoperatörerna och färre förseningar.

 • Samordning av energikrav på nya byggnader

  Hållbarhet Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Miljöstyrningsrådet undersöker möjligheten att samordna de energikrav som ställs på byggnader vid kommunala markupplåtelser.

 • Kraftvärmesatsning i Mjölby

  Hållbarhet Mjölby-Svartådalen Energi AB (MSE) i västra Östergötland planerar att bygga ett nytt kraftvärmeverk på Sörby industriområde i Mjölby, en satsning på ca 300 miljoner kronor.

 • Varmt år sänkte elanvändningen

  Hållbarhet Ett varmt 2011 minskade elanvändningen i framförallt bostadssektorn. Det visar ny statistik från Energimyndigheten.

 • Växthus för 48 miljoner i Kumla

  Hållbarhet Kommunala Kumla Fastighets AB i Närke planerar att bygga ett växthus i det större formatet.

 • Skanska miljömärker väg- och anläggningsprojekt

  Hållbarhet Skanska har som första internationella företag miljöcertifierat två väg- och anläggningsprojekt. Trafikplats Jära Gård utanför Jönköping och Å-kvarteren i Lomma har certifierats enligt den brittiska miljömärkningen CEEQUAL.

 • Vindkraft i Hällefors

  Hållbarhet Det kommunala bostadsbolaget Hällefors Bostads AB (Boab) i Hällefors kommun i norra Örebro län vill att kommunen köper ett eget vindkraftverk för att därmed på egen hand klara större delen av elförsörjningen för kommunens och bostadsbolagets egna fastigheter.

 • Energimyndigheten efterlyser tydliga mål

  Hållbarhet

  Energimyndigheten efterlyser tydliga mål

  Regeringens förslag och bedömningar för nära-nollenergibyggnader uppfyller inte kraven i EU-direktivet om byggnaders energiprestanda. Det menar Energimyndigheten som efterlyser tydliga mål för energieffektiva byggnader…

 • Wallenstam bygger åtta vindkraftverk

  Hållbarhet Wallenstam startar nu byggnationen av en vindkraftpark med åtta verk vid Gunnarby i Uddevalla kommun. Investeringen uppgår till 350 miljoner kronor.

 • NCC miljöklassar alla bostäder

  Hållbarhet NCC ska miljöcertifiera alla sina bostadsprojekt i egen regi. Bostäderna kommer att certifieras enligt systemet Miljöbyggnad nivå silver.

 • Peab satsar på eldrivet

  Hållbarhet

  Peab satsar på eldrivet

  Peab har lagt in en option på tio transportbilar med eldrift. Satsningen innebär att Peab bygger ut sin fordonspark med ännu fler eldrivna fordon…

 • HSB Göteborg miljöklassar

  Hållbarhet

  HSB Göteborg miljöklassar

  Från och med 2012 kommer samtliga nyproduktionsprojekt att silvercertifieras enligt det svenska miljöklassningssystemet ”Miljöbyggnad”…

 • Samarbete för hållbara städer

  Hållbarhet

  Samarbete för hållbara städer 

  24 samhällsaktörer har börjat samarbeta, där ett första steg är att utvärdera internationella system för hållbarhetscertifiering av stadsdelar och föreslå hur de kan utvecklas och införas i Sverige…

 • PM Umeå Europeisk kulturhuvudstad

  Hållbarhet

  Umeå utses till Europeisk kulturhuvudstad 2014

  Den jury som hade i uppdrag att utse Europas kulturhuvudstad 2014 utfärdade igår i Stockholm sin rekommendation att titeln skulle tilldelas staden Umeå. Den andra svenska staden som ännu kvarstod som kandidat var Lund. Umeå kommer att utses formellt av EU:s ministerråd i maj 2010…

 • Kinesiskt intresse för Umeå

  Hållbarhet


    "Tillsammans med Umeå universitet har nu kommunen utvecklat en strategi för internationella kontakter, och Kina och Japan har setts som speciellt viktiga."  
  Jörgen Boman

  Kinesiskt intresse för Umeå kommuns miljösystem

  Umeå har besök av en delegation från den kinesiska staden Lanzhou med 2,1 miljoner invånare. De kinesiska politikerna och tjänstemännen ska studera hur den svenska kommunen hanterar vatten- och avloppsfrågor samt miljötänkande…

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived