• 66 miljoner till hållbar renovering

  Hållbarhet Forskning om hållbar renovering av byggnader från 1950-1975. Pilotförsök för att åstadkomma bättre kunskapsöverföring inom företag och mellan företag och akademi.

 • Uppsalahem skriver på klimatprotokoll

  Hållbarhet Uppsalahem har skrivit på Uppsala klimatprotokoll och blir ett av tjugofem företag som nu går in i del två av protokollet.

 • Wallenstam inviger vindkraftsparken Thomas Dahl

  Hållbarhet Wallenstam har invigt en ny vindkraftspark i Sandvikens och Ockelbo kommuner. I parken finns tio verk med en sammanlagt installerad effekt på 23 megawatt.

 • Vattenfall säljer solceller och köper el av kunderna

  Hållbarhet Denna vecka kommer Vattenfall att börja sälja solceller till de kunder som vill producera sin egen el. Den el som ej förbrukas kan kunderna sedan sälja till kraftbolaget. Nyckelfärdiga solcellspaket kommer att levereras i hela landet.

 • Wihlborgs hållbarhetsredovisar

  Hållbarhet Wihlborgs har publicerat sin första hållbarhetsredovisning enligt GRI:s (Global Reporting Initiative) riktlinjer, B+.

 • Aberdeen i nytt miljöinitiativ

  Hållbarhet Aberdeen Asset Management har skrivit på en principöverenskommelse om det samarbete Fortum kallar “Öppen fjärrvärme”.

 • Hållbarhetssamarbete i Botkyrka

  Hållbarhet IVL Svenska Miljöinstitutet utvecklar tillsammans med bland annat Botkyrka kommun en metod för hur man kan ta hänsyn till lokal hållbarhet i miljonprogramområdenas upprustningsarbete.

 • Grönt pris till Fabege och Corem

  Hållbarhet Corem och Fabege har tilldelats Green Building Award av Europeiska kommissionens Joint Research Centre.

 • Ska miljöklassa 100 byggnader på fem år

  Hållbarhet Fastighetskontoret i Stockholms Stad räknar med att miljöklassa ungefär 100 byggnader inom en femårsperiod. Det framgår av Fastighetskontorets flerårsbudget.

 • Kraftig utbyggnad av vindkraft

  Hållbarhet Vindkraften fortsätter att öka kraftigt i Sverige. Utbyggnadstakten under 2011 är den snabbaste hittills, enligt Energimyndigheten.

 • Miljöbyggnad i Jönköping

  Hållbarhet Kvarteret Asken är Ekblads första miljöklassade byggnad och först ut i Jönköping att certifieras som Miljöbyggnad.

 • Grönare Trygg Liv- portfölj

  Hållbarhet Aberdeen Asset Management skriver i ett pressmeddelande att man sänkt energiförbrukningen i SEB Trygg Livs fastighetsportfölj med 15 procent under 2011.

 • Skärpta energikrav på gång

  Hållbarhet Regeringen har lämnat över en skrivelse till riksdagen där man beskriver vägen till nära-noll energibyggnader och vad det innebär för de svenska energihushållningskraven på byggnader.

 • Chalmers och SKF forskar om hållbarhet

  Hållbarhet Chalmers tekniska högskola i Göteborg har i samarbete med kullagertillverkaren SKF bildat ett forskningscentrum där man forskar kring hållbarhet.

 • Effektivare energideklarationer

  Hållbarhet Det kommer att bli obligatoriskt för en säljare att genomföra och att visa energideklarationen för en köpare eller en blivande hyresgäst innan en bostad säljs eller hyrs ut.

 • Genomtänkt och genomförbart bidrag

  Hållbarhet Takparker, gröna alléer och aktiva element heter ett av tre segerrecept i Skanskas studenttävling Sustainable Cities som nu har avgjorts i landets tre storstadsregioner.

 • Riksbyggen tecknar forskningsavtal

  Hållbarhet Riksbyggen har tecknat ett forskningsavtal med Göteborgs universitet. Universitetslektor Björn Andersson på Institutionen för socialt arbete kommer att leda forskningsarbetet med målet att tillämpa begreppet social hållbarhet i ett konkret bostadsprojekt.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived