• Mimer investerar i vindkraft

  Hållbarhet Bostads AB Mimer och O2 har tecknat förvärvsavtal om ett nyckelfärdigt vindkraftverk på Bösjövarden som ligger i Dalarna.

 • Hög tid att involvera stadsbor i en hållbar utveckling

  Hållbarhet “De sociala perspektiven har först under senare år förts in i diskussionen, trots att människors beslut och beteenden är avgörande för socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar utveckling,” skriver Anna-Lisa Lindén, professor i sociologi.

 • Hur obekväm blev egentligen sanningen?

  Hållbarhet När Al Gore förlorade presidentvalet i USA på ett kontroversiellt sätt valde han att lämna politiken och ägna resten av sitt verksamma liv åt klimatfrågor. Det resulterade bland annat i dokumentären En obekväm sanning som utkom i maj 2006 och fick ett stort genomslag. Frågan är hur varaktigt sagda genomslag har blivit med tanke på antalet fruktlösa klimattoppmöten sedan dess.

 • Wallenstams vindkraft täcker egna förbrukningen

  Hållbarhet I och med att Wallenstam har förvärvat och driftsatt två nya vindkraftverk är företaget självförsörjande på förnybar energi. Det är företaget ensamt om av svenska fastighetsbolag.

 • Klimatsmarta beslut får snabbare effekt i städer

  Hållbarhet EU-kommissionens chefsförhandlare i klimatfrågor, Artur Runge-Metzger, hade både bra och dåliga nyheter när han talade på kommissionens seminarium i Stockholm den 8 februari. En god nyhet är att han tycker att FN:s klimatkonferens i Doha i december 2012 var en framgång och att klimatfrågan trots allt har blivit självklar på den politiska dagordningen i de flesta länder. En dålig nyhet är att det inte finns vetenskapliga belägg för att det går att anpassa sig till en temperaturhöjning på 4 grader överhuvudtaget.

 • Svensk konsumtion ger ökande utsläpp

  Hållbarhet Utsläppen av växthusgaser från svensk konsumtion ökar enligt en studie som KTH-forskare gjort tillsammans med SCB.

 • Svensk manual för certifiering av stadsdelar

  Hållbarhet Sweden Green Building Council, SGBC, ska ta fram en svensk manual för det brittiska systemet BREEAM Communities och utveckla ett svenskt ramverk för hållbar stadsutveckling tillsammans med projektet Hållbarhetscertifiering av stadsdelar, HCS.

 • Uppdraget slutfört

  Hållbarhet Delegationen för hållbara städer sammanfattar regeringsuppdraget med orden, ställ om nu! I slutredovisningen som nu lämnats till regeringen lyfter delegationen fram reflektioner och slutsatser i tio punkter.

 • Vasakronan certifierar Kista Entré

  Hållbarhet Kista Entré har miljöcertifierats enligt den internationella standarden LEED för befintlig byggnad på guldnivå.

 • Ska öka solcellseffekten med 50 procent

  Hållbarhet Fastighetsnämnden i Stockholm kommer i sin verksamhetsplan som inom kort blir offentlig att föreslå att minst tre av stadens idrottshallar förses med solceller. Närmare bestämt rör det sig om några tre av följande fyra hallar: Husby Ishall, Husby idrottshall, Husby simhall eller Ärvingehallen.

 • Positiv bild av framtidens urbanisering

  Hållbarhet Eftersom majoriteten av den yta som år 2030 väntas vara urban ännu inte har börjat byggas finns stora möjligheter menar Thomas Elmqvist, professor i naturresurshållning vid Stockholms universitet.

 • Anna Denell blir hållbarhetschef

  Hållbarhet Vasakronan utvidgar Anna Denells ansvarsområde på bolaget där hennes roll blir rådgivande och strategisk och omfattar frågor inom miljö och socialt ansvar.

 • Wallenstam köper och säljer vindkraft

  Hållbarhet Wallenstam köper tre driftsatta vindkraftverk samt ett projekt med tillstånd för upp till sju verk av Eolus och säljer samtidigt vindkraftsprojekten Långmarken i Kristinehamns kommun och Amnehärad i Gullspångs kommun till Eolus.

 • Eksta Bostads AB prisas av Sweco

  Hållbarhet Stora Energipriset 2012, som delas ut av Sweco, går till Eksta Bostads AB i Kungsbacka.

 • Strategi för energieffektivare byggnader

  Hållbarhet Regeringen har gett Boverket och Energimyndigheten i uppdrag att utarbeta ett förslag till en nationell strategi för att öka energiprestandan genom renoveringar.

 • Google donerar miljoner till USGBC

  Hållbarhet United States Green Building Council (USGBC) har fått en donation på 3 miljoner dollar från Google till kampen för ökad öppenhet om vilka kemiska ämnen som finns i byggvaror.

 • Vinnare av Green Tenant Award 2012

  Hållbarhet If Skadeförsäkring i Göteborg är årets vinnare av Green Tenant Award, en utmärkelse som ska stimulera och utveckla miljöarbete på arbetsplatser

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived